Skuldsanering

Snabbval:
Loading...

  Skuldsanera dina lån

  Skuldsanering är benämningen på den process i Kronofogdens regi som innebär att en svårt skuldsatt person får möjligheter att komma tillbaka till ett sundare ekonomiskt liv. Det som sker när man beviljas skuldsanering är att man får en personlig avbetalningsplan som man ska följa till punkt och pricka i fem år. När skuldsaneringsperioden är över är man skuldfri, förutsatt att man inte har dragit på sig ytterligare skulder under tiden.

  Villkor för skuldsanering

  Det är svårt att bli beviljad skuldsanering, och det är väl också riktigt att det är så. Lagtexten (skuldsaneringslagen) stipulerar att man ska vara ”allvarligt skuldsatt”, att man har haft problem med att betala tillbaka skulder under en längre tid och att det inte verkar finnas några möjligheter att betala tillbaka skulderna inom ”överskådlig tid”. Viktigt att notera är att det alltså inte räcker att man är allvarligt skuldsatt.


  Från skuldsatt till skuldfri i fyra steg

  Skuldsaneringsprocessen sker i fyra steg, nämligen:
  1. Analys av ekonomin
  2. Inledandebeslut
  3. Upprättande av betalningsplan
  4. Avbetalning


  Om du vill ansöka om skuldsanering skickar du själv in din ansökan till Kronofogden. Du kan också få hjälp av kommunens konsumentrådgivare/skuldrådgivare om du är osäker på hur du ska gå tillväga. Ett exempel på hur du ska fylla i din ansökan hittar du här. 

  Med din ansökan som grund gör en handläggare på Kronofogden en noggrann analys av din ekonomi och tar ett beslut utifrån lagtexten i skuldsaneringslagen.
  I det fall du ska anses komma ifråga för skuldsanering utfärdar Kronofogden ett inledandebeslut. I samband med detta fryses alla dina befintliga skulder. Det betyder bland annat att ränta slutar ackumuleras på skulderna.

  Nästa steg är att du tillsammans med din handläggare tar fram en betalningsplan. Den löper i regel under fem års tid och anger exakt hur mycket som ska betalas tillbaka till respektive fordringsägare (till exempel en långivare) och när återbetalningarna ska ske. Du har alltid rätt att behålla den del av din inkomst som betraktas som existensminimum.

  Om existensminimum

  Existensminimum, eller förbehållsbelopp i Kronofogdens terminologi, är det belopp som du måste behålla för att kunna betala vanliga men basala levnadsomkostnader. När du följer betalningsplanen har du rätt att behålla inkomst för att täcka boende, mat, kläder, hygien, försäkringar och telefon. Om du har barn görs tillägg till förbehållsbeloppet.

  Sammanfattning

  • Du kan beviljas skuldsanering om du är svårt skuldsatt och du inte har någon utsikt att betala av dina skulder inom överskådlig tid.
  • Skuldbördan regleras helt eller delvis genom en betalningsplan som i regel gäller för en femårsperiod.
  • Du ska leva på existensminimum under skuldsaneringen.
  • Skuldsanering kan i princip bara beviljas en gång.

  Läs om hur du bättre budgeterar här