SKEF

Hur mycket vill du låna?
skef

SKEF (Svenska Konsumentkreditföretagen Ekonomisk Förening) var en branschförening för kreditbolag som erbjuder snabblån och sms-lån – så kallade högkostnadskrediter.

Föreningen grundades 2013 i syfte att säkerställa kvalité och trygghet för konsumenter på den svenska marknaden för snabblån. SKEF avskrevs på egen begäran under 2021 och är numera inte aktiva. Här kan du läsa mer om vad de gjorde, och vad som gäller angående högkostnadskrediter i dag.

Bakgrund

Snabblånebranschen tog under lång tid emot hård kritik från allmänheten och myndigheter av flera anledningar. Dels hade det funnits långivare som inte följt god sed vid kreditgivning och dels hade vissa haft hutlösa räntor och lånekostnader. God kreditgivningssed innebär att kreditbolaget gör en korrekt kreditupplysning och säkerställer att låntagaren har en ekonomisk status som stödjer det ansökta lånet.

På snabblånemarknaden har det funnits ett flertal olika mindre seriösa långivare som hellre sett till sin egen vinning än till konsumentens intressen. På grund av dessa mindre seriösa långivare och deras sätt att inte följa god kreditgivningssed så ökade antalet ärenden kraftigt hos Kronofogden.

En långivare som var godkänd medlem i SKEF var ett tillförlitligt kreditinstitut. Detta gjorde att du som låntagare kunde känna dig trygg i företaget och de produkter som företaget erbjöd. Således behövde du inte oroa dig för oväntade eller otrevliga överraskningar i form av oskäliga räntor eller extremt höga avgifter.

Regelverk

Målet för hela verksamheten SKEF var att verka för en välfungerande och seriös konsumentkreditgivning, och för att lånebranschens goda anseende skulle vara och förbli intakt. För att detta mål skulle upprätthållas hade föreningen arbetat fram ett regelverk som föreningens alla medlemmar åtagit sig att följa som en del av medlemskapet.

Dessa etiska regler byggde på ett antal faktorer som medlemsföretagen skulle ta hänsyn till gällande till exempel registrering av verksamheten, bemötande av konsument, efterlevnad av god kreditgivningssed, marknadsföring och så vidare.

Syfte

SKEF hade som syfte att samla alla seriösa långivare i Sverige som följde kreditgivning enligt god sed och som erbjöd lån till sunda villkor. Detta för att du som låntagare skulle kunna få bekräftat att kreditbolaget var seriöst och bedrev en sund utlåningsverksamhet. För att som kreditbolag bli medlem i SKEF så ställdes således vissa krav på bolaget.

Kraven för medlemskap i SKEF – såhär såg de ut:

  • Kreditbolaget måste ha ett kapital som motsvarar en minsta summa, satt av SKEF. Kapitalkravet bygger på att kreditbolaget ska ha tillräckligt mycket pengar för att kunna bedriva en jämn och sund utlåningsverksamhet samt för att kunna hålla en hög service mot dig som kund.
  • Långivaren måste inneha licens från Finansinspektionen.
  • Kreditbolaget måste hantera person- och bankuppgifter i enlighet med uppgiftslagar, som t.ex GDPR.
  • Det måste ske en kreditupplysning vid samtliga ansökningar. Kreditbolagen ska följa upp sina kunder och aktivt arbeta med att sänka sin kreditrisk.

Samtliga kreditbolag som fick medlemskap i SKEF granskades under en prövotid på 6 månader.

Vad gäller idag?

Under 2018 stärktes reglerna i konsumentkreditlagen, detta just för att marknaden för snabblån skulle bli mer ansvarsfull. Det infördes ett räntetak och ett kostnadstak för så kallade högkostnadskrediter.

Räntetaket innebär att långivaren inte får ta ut en högre ränta för lånet än referensräntan plus 40 procentenheter. Kostnadstaket innebär att du som låntagare aldrig ska behöva betala mer än det lånade beloppet i rena kostnader för lånet. Lånar du 5 000 kr får alltså inte kostnaderna utöver lånebeloppet överstiga 5 000 kr.

Vid marknadsföring av dessa högkostnadskrediter måste långivaren också informera om att det faktiskt rör sig om en högkostnadskredit.

Det är inte helt klart vad anledningen till att SKEF försvann var, men kanske var det så att bestämmelserna i konsumentkreditlagen var tillräckliga för att de inte längre skulle känna ett behov av ytterligare granskning.

Notera att alla långivare vi på Sverigekredit samarbetar med står under tillsyn av Finansinspektionen.


Nedan ser du SKEF:s logotyper som de flesta kreditbolag med medlemskap använde på sina hemsidor.

skef logo

Här kan du hitta information om samtliga långivare vi samarbetar med

Utforska Sveriges lånelandskap med oss, din pålitliga jämförelsetjänst. Med 20,000 användare varje månad och över 30 års samlad erfarenhet, hjälper vi dig hitta de bästa lånen och ger insikter om budgetering och investeringar. Starta din väg mot smartare ekonomiska beslut.

Fyll i formuläret för att fortsätta din ansökan hos vår partner

*” anger obligatoriska fält

Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden