SKEF

Hur mycket vill du låna?

skefSKEF (Svenska Konsumentkreditföretagen Ekonomisk Förening) är en branschförening för kreditbolag som erbjuder snabblån och smslån. Föreningen har funnits sedan 2013, då den bildades av några av de ledande kreditbolagen i Sverige i syfte att säkerställa kvalité och trygghet för konsumenterna på den svenska marknaden för snabblån. SKEF är en trygghet för dig som kund och nedan kan du läsa om vad det innebär.

Bakgrund

Snabblånebranschen har under lång tid mottagit hård kritik från allmänheten och myndigheter av flera anledningar. Dels att det funnits långivare som inte följt god sed vid kreditgivning och dels att vissa haft hutlösa räntor och lånekostnader. God kreditgivningssed innebär att kreditbolaget gör en korrekt kreditupplysning och säkerställer att låntagaren har en ekonomisk status som stödjer det ansökta lånet. På snabblånemarknaden finns ett flertal olika mindre seriösa långivare som hellre ser till sin egen vinning än tar till vara konsumentens intressen. På grund av dessa mindre seriösa långivare och deras sätt att inte följa god kreditgivningssed så har antalet ärenden ökat kraftigt hos Kronofogden.

En långivare som är godkänd medlem i SKEF är med andra ord ett tillförlitligt kreditinstitut. Detta gör att du som låntagare kan känna dig trygg i företaget och de produkter som företaget erbjuder. Således behöver du inte oroa dig för oväntade eller otrevliga överraskningar i form av oskäliga räntor eller extremt höga avgifter.

Regelverk

Målet för hela verksamheten SKEF är att verka för en välfungerande och seriös konsumentkreditgivning, och för att lånebranschens goda anseende är och förblir intakt. För att detta mål ska upprätthållas har föreningen arbetat fram ett regelverk som föreningens alla medlemmar åtagit sig att följa som en del av medlemskapet. Dessa etiska regler bygger på ett antal faktorer som medlemsföretagen ska hänsyn till vad gäller till exempel registrering av verksamheten. bemötande mot konsument, hur god kreditgivningssed efterlevs, marknadsföring och så vidare.

Syfte

SKEF har som syfte att samla alla seriösa långivare i Sverige som följer kreditgivning enligt god sed och som erbjuder lån till sunda villkor. Detta för att du som låntagare ska kunna få bekräftat att kreditbolaget är seriöst och bedriver en sund utlåningsverksamhet. För att som kreditbolag bli medlem i SKEF så ställs således vissa krav på bolaget.

Krav för medlemskap

  • Kreditbolaget måste ha ett kapital som motsvarar en minsta summa, satt av SKEF. Kapitalkravet bygger på att kreditbolaget ska ha tillräckligt mycket pengar för att kunna bedriva en jämn och sund utlåningsverksamhet samt för att samt för att kunna hålla en hög service mot dig som kund.
  • Långivaren måste inneha licens från Finansinspektionen, vilket numera också är lagstadgat för alla kreditbolag.
  • Kreditbolaget måste hantera person- och bankuppgifter i enlighet med uppgiftslagar, som t.ex GDPR.
  • Det måste ske en kreditupplysning vid samtliga ansökningar, vilket även det är lagstadgat och kontrollerat av Finansinspektionen. Kreditbolagen ska följa upp sina kunder och aktivt arbeta med att sänka sin kreditrisk.

Samtliga kreditbolag som får medlemskap i SKEF granskas under en prövotid på 6 månader.

Nedan ser du SKEF’s logotyper som de flesta kreditbolag med medlemskap använder på sina hemsidor.

skef logo

Här kan du hitta information om samtliga långivare

Fyll i formuläret för att fortsätta din ansökan hos vår partner

*” anger obligatoriska fält

Hidden