Att sluta ta lån

Hur mycket vill du låna?

Med dagens öppna och konsumentvänliga marknad för små och korta krediter som snabblån och smslån så är det lätt hänt att man lånar pengar utan att man egentligen riktigt behöver det. Tack vare, eller kanske snarare på grund av, den stora tillgängligheten till dessa finansiella lösningar så finns det många som lånar pengar i rena nöjessyften. Det finns också de som kanske har ett syfte med lånet men lånar för mycket av bara farten, vilket leder till onödigt höga kostnader.

Lösningen är att sluta låna. Att sluta låna låter kanske förödande för marknaden, men så är inte riktigt fallet. Om konsumenter som inte har möjlighet att betala tillbaka dyra lån slutar att låna pengar så ökar andelen lyckade avbetalningar till långivarna och således minskade förluster. Skulle fler konsumenter rannsaka sig själva och sluta låna pengar skulle vi även få färre ärenden till Kronofogden. Med andra ord är det en ”win-win” situation, för alla inblandade!

Lär dig skapa en budget!

Det finns många som till stor del känner igen sig i det ovan nämnda. Även om många också är medvetna om att situationen är allvarlig så är det få som gör något åt det. Anledningarna till varför man fortsätter att ta lån kan vara många. Dels kanske man faktiskt har råd med det och därför inte gör något åt situationen, även fast det leder till onödiga kostnader. Dels kanske man de facto har underlåtit att betala men ännu inte upplevt de digra konsekvenserna som kan följa om man underlåter sin betalningsskyldighet.

Har man inte erfarenhet eller kunskap om följderna som kan komma med att man inte betalar sitt lån så vet man inte heller när det är dags att sluta låna. Om man känner att man tar för många nya lån så bör man heller inte ansöka om smslån utan UC, bara för att undvika ytterligare registreringar hos Upplysningscentralen. I de fallen kan det vara bättre att sluta låna helt.

Det finns många exempel på personer som lånat pengar och sedan lånat ännu mer pengar för att täcka upp de initiala lånen. Fortsätter man på det sättet, vilket många gör, hamnar man till slut i en lånfälla som är så omfattande att det kan få förödande konsekvenser för hela ens privatekonomi och på sikt även ens liv. Ett första steg är ofta att man inte klarar av att återbetala sina lån och därför får betalninigsanmärkningar. Även om det finns möjligheter att låna med betalningsanmärkningar så bör man noga överväga om det verkligen är ett nytt lån som man behöver.

Sluta låna pengar

Snabbval
Läser in...

  Ta ansvar

  Problemet med personer som lever över sina tillgångar kan till och med påverka hela landets ekonomi. Om fler resurser måste läggas på personer om är oförmögna till att reglera sina skulder och betala av sina så förlorar vi mängder av medel som skulle kunnat användas till mer produktiva aktiviteter. Tar fler låntagare ansvar så kommer det gynna alla inblandade parter.

  Det är dock inte endast låntagarna som ska ta ansvar i den här frågan. Även långivarna har ett stort ansvar när det gäller att se till så att så få som möjligt lånar mer än vad de egentligen klarar av. Detta kan långivarna göra genom att till exempel ställa hårdare krav vid beviljande av lån, sänka sina räntor och avgifter så att fler kan betala tillbaka eller genom att ge bättre information om vad som händer ifall man inte klarar av att fullfölja sina betalningsskyldigheter.

  Det är lätt att tro att långivarna är snälla och hjälpsamma när de inte ställer så höga krav på låntagarna. Det förekommer till och med långivare som inriktar sig på låntagare med dålig ekonomiska förhållanden, skulder och till och med betalningsanmärkningar. Många potentiella låntagare med svåra ekonomiska förutsättningar tenderar att söka lån via denna typ av aktörer. För låntagarna framstår dessa långivare som räddare i nöden, så att säga.

  Det låntagarna sällan reflekterar över är dock de skyhöga räntorna och extrema avgifterna som dessa långivare tar ut i samband med lånet. Många låntagare fokuserar nämligen endast på hur stort belopp de har möjlighet att låna. Följaktligen är det många som lockas in i en skuldfälla som de har stora svårigheter med att klara av och för vissa blir det till och med en omöjlighet att hantera det massiva skuldberget som växer i takt med kostnaderna som genereras av de höga räntorna och kostnaderna. Hade låntagare tagit mer ansvar i de här situationerna i kombination med att långivarna börjat agera mer moraliskt så hade inte de här problemen uppstått.

  Senaste nytt

  Sluta låna pengar och lev över dina tillgångar

  Det första steget mot en förbättrad livssituation fri från skulder och ekonomiska svårigheter är att sluta lever över sina tillgångar. Att man lever över sina tillgångar innebär i de allra flesta fall att man lånar pengar till följd av att ens månatliga inkomst inte räcker till för att täcka alla utgifter man drar på sig och tvingas betala. ”Lösningen” för många blir då att täcka upp onödig nöjeskonsumtion med lånade pengar.

  Börjar man att göra detta så kommer man dock ganska snabbt märka att kostnaderna för det första onödiga lånet snabbt kommer påverka ens vardagliga utgifter också. I och med att räntorna för snabblån och smslån är så pass höga så finns risken att kostnaderna för dessa kommer betalas med medel som annars skulle gå till räkningar, livsmedel eller kläder. Att börja tumma på sin livsstandard i syfte att kunna ta korta krediter är ett otroligt dumdristigt drag, vilket vem som helst kan räkna ut.

  Ett klokt tillvägagångssätt för att undvika att leva över sina tillgångar är genom att upprätta en budget. Genom en budget får du snabbt en överblick över dina olika utgiftsposter och kan således göra klart för dig om du måste sluta låna pengar eller om du klarar av ytterligare smslån eller snabblån. På förhand kan det låta väldigt krångligt och omständligt att sätta upp en budget. Det är däremot inte så svårt som man kan tro.

  Det första man ska göra är att ta fram ett kontoutdrag över den senaste månadens utgifter. På så sätt skapar du dig snabbt en överblick över alla dina utgifter. Var noga med att välja en helt ”vanlig” månad så att säga. Väljer du att se till december, där man i regel har en stor mängd extraordinära kostnader, eller juli, där semestern ofta är förlagd, så får man inte en rättvisande bild av sin ekonomi. Anledningen till att man just ska se till utgifterna på en månadsbasis är för att vissa kostnader bara kommer en gång per månad. Detta kan till exempel vara telefonräkningar, bredbandsfakturor eller hyresavier. Ser man bara till hur ens ekonomi ser ut på veckobasis riskerar man således att missa den här typen av utgifter.

  När du skaffat dig en uppfattning om vad du brukar spendera pengar på så kan du utvärdera och se vilka utgifter som är absolut nödvändiga och vilka du klarar dig utan. Då kan du också se lite mer i detalj vilka aktiviteter du lånar pengar till för att kunna genomföra. Lånar du pengar i rena nöjessyften bör du snabbt kunna se att situationen är allvarlig och börja bygga upp en plan för hur du kan genomföra din nöjeskonsumtion utan att behöva låna pengar till det.

  Alla som har sett programmet ”Lyxfällan” vet hur en väldigt enkel form av budget kan se ut. Kategorisera dina utgifter och se hur mycket pengar som hamnar i de respektive kategorierna. Exempel på kategorier kan var inkomst, boende, mat, transport, kläder, sparande, övrigt och lån. Förmodligen är din lånepost större än vad du lägger på sparande, men förhoppningsvis kan du vända trenden och göra sparandet större än utgifterna på lån. Har du många utgifter kopplade till lån så bör du först och främst se till att betala av dina nuvarande lån.

  Notera att syftet med detta är att bli skuldfri. Du får med andra ord inte finansiera avbetalningen av dina första lån genom att teckna nya lån och betala av skulderna med. Detta kommer inte göra att skulderna minskar utan snarare ökar till följd av de nya krediterna, ökade räntor och kostnader. Istället kan du fokusera på att försöka dra ner utgifterna i några andra kategorier. Exempel kan vara att du inte går ut och äter lika mycket på restaurang eller väntar med att köpa nya kläder i några månader och istället använder din befintliga garderob.

  Pengarna som du undvarar dessa utgiftsposter kan du istället lägga på att betala av lånen. Det kan kännas tufft till en början, men efter att ha gjort detta under en period kommer du märka en stor skillnad. När lånen är avbetalade kan du börja lägga pengar på dina nöjen, och denna gång med dina egna pengar, inte med lånade pengar.

  Sluta ta lån

  Skuldsanering

  Som vi nämnde ovan kan det följa svåra och långtgående konsekvenser av att leva över sina tillgångar. Fortsätter man att leva på lånade pengar även om man egentligen inte har råd så kommer till slut en punkt då avbetalningarna, räntorna och kostnaderna blir för höga. Vad som sker då är att ärendet skickas från den ursprungliga borgenären till inkasso. Inkassoföretag är ingen statlig inrättning utan är ett privat företag som arbetar med att driva in skulder. I samband med att ärendet skickas till inkasso så läggs det till ytterligare avgifter till det ursprungliga lånet, som vid det här laget redan har hunnit bli väldigt kostsamt som en följd av dröjsmålsräntan. Lyckas inte heller inkasso driva in skulden så kommer det skickas till nästa instans i den här processen.

  Detta är också den sista instansen i skuldindrivningen. Det som sker vid det här laget är att Kronofogdemyndigheten tar över. Kronofogdemyndigheten, eller Kronofogden som den också kallas, har andra behörigheter och befogenheter än vad borgenären eller inkasso har. Att ärendet skickas till Kronofogden får också svåra konsekvenser för dig i och med att det allt som oftast är vid det här laget som kreditupplysningsföretagen väljer att belasta ditt kreditregister med en betalningsanmärkning.

  När Kronfogden tar över ärendet samlas din skuld på ett skuldkonto hos myndigheten. Detta skuldkonto måste regleras omgående och du får inte ta några nya lån under den här tiden. Visserligen är det i stort sett omöjligt att teckna nya lån och krediter om man har ett skuldkonto hos Kronofogden, men det finns vissa aktörer som mot förmodan tillåter detta. Är du oförmögen att betala av skulden till Kronofogden så kommer du som gäldenär att behöva genomgå en process som kallas för skuldsanering.

  Detta är en oerhört påfrestande process som går ut på att du i slutändan ska bli skuldfri. Att bli skuldfri kan såklart låta lockande, men det är en lång och svår väg dit. Skuldsanering via Kronofogden är således inte att betrakta som något eftersträvansvärt. Det som sker då är att Kronofogden förhandlar med dina borgenärer om en nedsättning av skulden. Sedan upprättas en betalningsplan för gäldenären att följa.

  Alla tillgångar och all inkomst ska gå till att betala av skulderna tills de är helt avbetalade. Gäldenären får under den här perioden leva på existensminimum, vilket innebär att gäldenären får behålla ungefär 4800 kronor själv varje månad. Beroende på ens livssituation kan den här summan dock komma att variera.

  Blockera långivare

  Oavsett om du vill undvika att någonsin ta lån, har en mängd lån eller om du nyligen betalat av dina lån så kan det vara en god idé att blockera långivare. Detta kan låta som en drastisk metod, men den är samtidigt oerhört effektiv. Genom att blockera långivarna hindrar du dig själv på ett effektivt sätt från att teckna nya lån. Eftersom snabblån ofta tecknas lättvindigt är de med andra ord inte helt nödvändiga alla gånger. Blockerar du dessa typer av långivare så arbetar du väldigt proaktivt.

  För att blockera långivarna kan man givetvis göra på lite olika sätt. Ett sätt vi rekommenderar är att ta kontakt med dem över email. På så sätt kan du dels få ut ditt budskap väldigt snabbt, dels får du dessutom ner det i skriftlig form, vilket alltid är att föredra. Det skriftliga dokumentet som mailet utgör kan du sedan använda i framtiden om det är så att långivare försöker ge dig lån även om du bett dem att neka dig detta. Att maila varje långivare kan låta som en långdragen och tidskrävande process, men så behöver inte fallet vara. Sammanställer du mailadresserna till alla olika långivare så kan du snabbt och enkelt kontakta alla på en gång.

  Det du gör då är helt enkelt att klistra in alla mailadresser som mottagare i adressfältet i din email. Sedan kan du skriva ett standardiserat svar i vilket du nämner att du inte avser att låna mer pengar från dem samt ber dem blockera dig från eventuella förfrågningar i framtiden. Ange dina personuppgifter samt skriv att du är blockerad från att ta lån. Om långivaren är en seriös aktör så kommer de att godta ditt önskemål och svara med en bekräftelse på att blockeringen är beviljad.

  Utforska Sveriges lånelandskap med oss, din pålitliga jämförelsetjänst. Med 20,000 användare varje månad och över 30 års samlad erfarenhet, hjälper vi dig hitta de bästa lånen och ger insikter om budgetering och investeringar. Starta din väg mot smartare ekonomiska beslut.

  Fyll i formuläret för att fortsätta din ansökan hos vår partner

  *” anger obligatoriska fält

  Hidden
  Hidden
  Hidden
  Hidden
  Hidden
  Hidden
  Hidden
  Hidden
  Hidden