Låneskydd

Hur mycket vill du låna?

När du läser om olika låneerbjudanden, och framför allt i samband med att du skickar in en ansökan, kommer du i många fall att hitta information om något som kallas låneskydd. Men vad är detta för något? En annan är om det är ett tillägg du kan vara betjänt av att teckna när du är i behov av att låna pengar, eller om det kan anses vara onödigt.

Så här fungerar det

Låneskydd är en slags ekonomisk försäkring för såväl privatlån utan säkerhet och andra konsumtionslån som bolån, dock inte smslån. Dess syfte är att underlätta betalningar av amorteringar och räntor om något oförutsett skulle inträffa som väsentligen påverkar privatekonomin. De tre typiska exemplen är arbetslöshet, skada som ger upphov till arbetsoförmåga (sjukskrivning) samt dödsfall. Ett låneskydd kan gå att ansöka om även när du lånar pengar utan UC kontroll. Du bör dock kolla upp om du kan få ett sådant för en ansökan utan UC innan du tar lånet, i de fall det är viktigt för dig.

Om någon av dessa situationer skulle inträffa träder låneskyddsförsäkringen in för att täcka hela eller delar av vad som ska betalas till långivaren. Har man inte låneskydd i situationer som de ovanstående så kan konsekvenserna bli långtgående. Borgenärerna, alltså den eller de personer eller företag som du lånat pengar av, är sällan förstående till sådana situationer. Deras största fokus är att få in sina pengar – hur det går till är en irrelevant för många. Tack vare låneskyddet behöver du inte oroa dig för att bli bankrutt.

Utgiftsskydd är en försäkringsprodukt med en liknande konstruktion som låneskydd. För den som tar ett lån spelar det normalt mindre roll vilken försäkringsprodukt som tecknas. Utgiftsskyddet ämnar dock att täcka upp för andra utgifter än lån. Exempel på sådana utgifter är framförallt boendekostnader. När man är sjukskriven eller arbetslös är bland det mest centrala att fortfarande ha kvar sitt tak över huvudet. Genom utgiftsskyddet behöver du inte ora dig för detta.

Skillnad mellan låneskydd och utgiftsskydd
Om låneskyddsförsäkringen träder in betalas ersättningen till långivaren/försäkringsbolaget. För utgiftsskydd betalas ersättningen till den som är försäkrad enligt avtalet.

En låneskyddsförsäkring har alltid ett maxtak för hur stor ersättning som kan utgå per månad. Taket ligger vanligtvis på 15 000 kr. Många gånger kan du själv bestämma hur stor ersättningen ska bli per månad. Försäkringen kan normalt täcka månadsbetalningar i upp till 12 månader i följd.

Låneskydd

Villkor

Precis som för alla andra försäkringar finns en rad villkor som du måste uppfylla för att kunna teckna låneskydd. De mest centrala, förutom att du ska vara 18 år fyllda och vara bosatt i Sverige, är att du ska vara tillsvidareanställd samt inte ha någon faktisk vetskap om att varsel eller arbetslöshet kan komma att inträffa. När det gäller sjukskrivning gäller ett motsvarande villkor. Försäkringen kan inte gälla om du har haft ett tillstånd eller en skada som kan leda till sjukskrivning de tolv närmaste månaderna innan tecknandet.

Viktigt att känna till är också att det finns en ”karenstid” innan ersättning kan börja betalas ut. Hur lång den är beror på långivare/försäkringsbolag samt vilken typ av försäkringshändelse det handlar om.

Vad kostar försäkringen?

Vad låneskyddsförsäkringen kostar beror på flera saker, men mest avgörande är givetvis lånets storlek och månadskostnaderna. Ju större månadskostnad, desto större blir försäkringspremierna. Hos de större bankerna/försäkringsbolagen uppgår premien till mellan 4-5% per månad. Hos mindre kreditbolag kan premien vara betydligt högre, faktiskt upp emot 10%.

Exempel
Med en månadskostnad på 1000 kr och en premie på 4% blir premiekostnaden 40 kr per månad.

Så här ansöker du om försäkringen

Försäkringen kan erbjudas av långivaren själv, men absolut vanligast är att det är ett försäkringsbolag som står bakom den. Om du tecknar låneskydd behöver du emellertid inte betala till två olika aktörer. Kostnaden för försäkringen bakas nämligen in i det totala belopp du ska betala till långivaren.

Att ansöka om låneskydd är inte direkt komplicerat. Du gör det enklast i samband med att du skickar/lämnar in din låneansökan. Vanligtvis är det inte knepigare än att du kryssar i en extra ruta och bekräftar att du har tagit del av villkoren. Du kan också ansöka om försäkringen i efterhand genom att kontakta långivaren.

Alternativ till låneskydd

En låneskyddsförsäkring kan upplevas som ett ganska kostsamt tillägg till lånet. Det finns givetvis en trygghet i att veta att du och familjen vid allvarliga händelser i livet inte behöver lägga energi på ytterligare ett problem, men det är viktigt att sätta kostnaden i relation till den trygghetsskapande effekten.

Det finns alternativ till låneskydd. Ungefär motsvarande skydd uppnås med andra försäkringar, såsom sjuk-, liv- och inkomstförsäkringar. Undersök vilket försäkringsskydd du har idag innan du tecknar till låneskydd.
Läs mer om utebetalningen av ditt lån här

Senaste nytt

Utforska Sveriges lånelandskap med oss, din pålitliga jämförelsetjänst. Med 20,000 användare varje månad och över 30 års samlad erfarenhet, hjälper vi dig hitta de bästa lånen och ger insikter om budgetering och investeringar. Starta din väg mot smartare ekonomiska beslut.

Fyll i formuläret för att fortsätta din ansökan hos vår partner

*” anger obligatoriska fält

Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden