Risker med lån

Hur mycket vill du låna?

När du lånar pengar, i synnerhet genom snabblån, får du pengar i handen idag mot löftet att du ska betala tillbaka hela beloppet med överenskommen ränta i framtiden. Denna konstruktion ger naturligtvis upphov till en ekonomisk risk. Risken är att du någon gång i framtiden inte har möjlighet att betala räntor och amorteringar. Om så sker kan en eller flera negativa följdverkningar uppkomma. Inkassokrav och betalningsanmärkningar är bara två exempel. Att ta ett lån innebär alltid en påfrestning för privatekonomin, även om det gäller ett mindre belopp. Detta kan medföra långtgående bekymmer för din ekonomi då förseningsavgifter och räntor kan göra även mindre lån till att bli avsevärt mycket dyrare. Är det frågan om ett bolån, billån eller annan låneform där du lämnat något som säkerhet så uppstår även en annan risk om du skulle ha problem att återbetala lånet. Då kan banken kliva in och ta det du lämnat som säkerhet, som då motsvarar en del eller hela beloppet du lånat.

Du förstår säkert att det är viktigt att du är noga med att se till att ett önskat lån ryms inom din hushållsbudget innan du skickar in en ansökan. Om du inte riktigt vet hur du ska gå tillväga för att göra detta kan du använda vår budgetmall för att budgetera din ekonomi och minska riskerna att hamna i ekonomiska trångmål.

Ladda ner budgetmall


Kvinna i solnedgång

Säkerhet vid lån

Det finns olika typer av lån, men framförallt lån med och lån utan säkerhet. Detta innebär att du vid vissa låneformer behöver lämna en form av säkerhet för att få teckna lånet. Den vanligaste varianten är vid bolån. Då lämnar du bostaden du köper som säkerhet. Vad det innebär är att banken får en form av garanti för att de får tillbaka pengarna de lånar ut i händelse av att du inte kan återbetala lånebeloppet. När du tecknar billån kan du även då behöva använda bilen du har för avsikt att köpa som säkerhet.

Ibland kan det även vara så att det krävs en säkerhet för större privatlån, även om du har för avsikt att använda lånebeloppet till något som inte går att använda som säkerhet. Till exempel om du vill renovera badrummet, då kan du av förklarliga skäl inte använda renoveringen som säkerhet. Du kan då behöva använda din befintliga bostad eller fordon som säkerhet för att banken ska godkänna din låneansökan.


Vad händer om man inte kan betala?

I Sverige har vi en lagstadgad indrivningsprocess i flera steg. Indrivningsprocessen är konstruerad på så sätt att gäldenären (låntagaren) ska få chansen att göra rätt för sig samtidigt som borgenären (långivaren) ska få en del verktyg att använda för att kunna framtvinga en betalning. Indrivningsprocessen är inte helt och hållet en process till långivarens fördel.

Kort sagt kan man dela in indrivningsprocessen i tre steg, nämligen:

  • Påminnelser och inkassokrav
  • Fastställelse hos Kronofogden
  • Utmätning

Om du inte erlägger amorteringar och räntor enligt låneavtalet kommer du förr eller senare att få en påminnelse. Dessutom kan du i de flesta fall räkna med att få betala en påminnelseavgift och även dröjsmålsränta. Om din betalning inte inkommer inom påminnelsens tidsfrist kan långivaren skicka ärendet vidare till inkasso alternativt skicka ut ett eget inkassokrav. De flesta långivare använder sig dock av tredje part för inkassoärenden. Detta betyder inte direkt att du hamnar i Kronofogdens register, men kan påverka din kreditvärdighet redan innan det leder till en betalningsanmärkning.

Betalar du inte, trots inkassokrav, kan långivaren alternativt inkassoföretaget skicka ärendet vidare till Kronofogden. Kronofogdens första roll är att upplysa dig om skuldens art och storlek. Om ärendet kommer så här långt är det viktigt att du gör ditt yttersta för att reglera skulden så fort som möjligt, om inte annat så för att undvika att få en betalningsanmärkning. Du har då även möjlighet att överklaga skulden om det skulle föreligga anledning för detta enligt dig. Detta är dock en lång och krävande process, som inte alls betyder att du garanterat kommer få rätt i slutänden.

Betalar du sedan inte på uppmaningen från Kronofogden tar Kronofogden ett beslut (utslag). Detta utslag är att jämställa med en dom. Med domen som grund kan Kronofogden besluta om löneutmätning eller utmätning av egendom. När detta bestäms så innebär det i första hand att Kronofogden kontaktar din arbetsgivare varpå en del av din lön kommer betalas in direkt till Kronofogden. Detta beräknas utifrån schablonbelopp för levnadskostnader för just din situation, och den överskjutande delen används för att betala av din skuld. Kronofogden kan även besluta om utmätning av egendom, vilket innebär att de ser om du har ägodelar som kan användas för att betala av skulden. Det kan vara allt ifrån TV, smycken, heminredning till fordon och besparingar. Då görs en beräkning på värdet som sedan dras av på din skuld, varpå Kronofogden sedan säljer egendomen via auktioner i Kronofogdens regi. Har man svårigheter att betala av skulden trots att ens tillgångar utmäts av Kronofogden så kan man tvingas gå igenom något som kallas för skuldsanering. Skuldsanering kan låta som något positivt, men det är allt annat än just det, även om man blir skuldfri när skuldsaneringen är genomförd. Vägen dit är dock lång och svår. I stora drag går skuldsaneringen ut på att Kronofogden förhandlar med borgenärerna om en nedsättning av den nuvarande skulden, därefter sätts en betalningsplan upp anpassad efter att gäldenären, alltså den skuldsatte, ska leva på existensminimum under en period i syfte att betala av skulden med alla andra tillgängliga medel. För att sätta detta i perspektiv är beloppet för existensminimum ungefär 4800 kronor i månaden.

Senaste nytt

När får man en betalningsanmärkning?

En betalningsanmärkning uppkommer normalt när ett ärende om en skuld som är förfallen till betalning kommer in till Kronofogden för fastställelse. Ärendet registreras då hos Kronofogden och uppgifterna görs tillgängliga för kreditupplysningsföretag såsom UC, Creditsafe och Bisnode. Kreditupplysningsföretagen adderar den aktuella uppgiften som en anmärkning om misskötta betalningsskyldigheter.

Sammanfattning

Om du inte kan betala amorteringar och räntor i tid inleds en noga reglerad indrivningsprocess i flera steg och det är viktigt att du försöker reda upp situationen så snart som möjligt. Vid utebliven betalning finns risken att du, i tur och ordning, drabbas av inkassokrav, betalningsföreläggande och utmätning. Dessutom kan du få en betalningsanmärkning. Själva lånet kan också sägas upp i sin helhet i ett tidigt skede.

Innan du tar beslut om att ta ett lån bör du göra en översikt av din ekonomi. Fundera för det första på om du verkligen behöver låna pengar. Räkna sedan på om du har ekonomin att betala räntor och amorteringar på lånet. En tumregel när det handlar om själva behovet av att låna pengar är att det sällan är klokt att låna till konsumtion.

Läs här om hur du kan skuldsanering

Utforska Sveriges lånelandskap med oss, din pålitliga jämförelsetjänst. Med 20,000 användare varje månad och över 30 års samlad erfarenhet, hjälper vi dig hitta de bästa lånen och ger insikter om budgetering och investeringar. Starta din väg mot smartare ekonomiska beslut.

Fyll i formuläret för att fortsätta din ansökan hos vår partner

*” anger obligatoriska fält

Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden