Risker med lån

När du lånar pengar får du pengar i handen idag mot löftet att du ska betala tillbaka hela beloppet med överenskommen ränta i framtiden. Denna konstruktion ger naturligtvis upphov till en ekonomisk risk. Risken är att du någon gång i framtiden inte har möjlighet att betala räntor och amorteringar. Om så sker kan en eller flera negativa följdverkningar uppkomma. Inkassokrav och betalningsanmärkningar är bara två exempel.

Kvinna med ångest

Du förstår säkert att det är viktigt att du är noga med att se till att ett önskat lån ryms inom din budget innan du skickar in en ansökan. Om du inte riktigt vet hur du ska gå tillväga för att göra detta kan du använda vår budgetmall för att budgetera din ekonomi och minska riskerna att hamna i ekonomiska trångmål.

Ladda ner budgetmall


Vad händer om man inte kan betala?

I Sverige har vi en lagstadgad indrivningsprocess i flera steg. Indrivningsprocessen är konstruerad på så sätt att gäldenären (låntagaren) ska få chansen att göra rätt för sig samtidigt som borgenären (långivaren) ska få en del verktyg att använda för att kunna framtvinga en betalning. Indrivningsprocessen är inte helt och hållet en process till långivarens fördel.

Kort sagt kan man dela in indrivningsprocessen i tre steg, nämligen:

  • Påminnelser och inkassokrav
  • Fastställelse hos Kronofogden
  • Utmätning

Om du inte erlägger amorteringar och räntor enligt låneavtalet kommer du förr eller senare att få en påminnelse. Dessutom kan du i de flesta fall räkna med att få betala en påminnelseavgift och även dröjsmålsränta. Om din betalning inte inkommer inom påminnelsens tidsfrist kan långivaren skicka ärendet vidare till inkasso alternativt skicka ut ett eget inkassokrav. De flesta långivare använder sig dock av tredje part för inkassoärenden.

Betalar du inte, trots inkassokrav, kan långivaren alternativt inkassoföretaget skicka ärendet vidare till Kronofogden. Kronofogdens första roll är att upplysa dig om skuldens art och storlek. Om ärendet kommer så här långt är det viktigt att du gör ditt yttersta för att reglera skulden så fort som möjligt, om inte annat så för att undvika att få en betalningsanmärkning. Betalar du inte på uppmaningen från Kronofogden tar Kronofogden ett beslut (utslag). Detta utslag är att jämställa med en dom. Med domen som grund kan Kronofogden besluta om löneutmätning eller utmätning av egendom.


Betalningsanmärkning

När får man en betalningsanmärkning?

En betalningsanmärkning uppkommer normalt när ett ärende om en skuld som är förfallen till betalning kommer in till Kronofogden för fastställelse. Ärendet registreras då hos Kronofogden och uppgifterna görs tillgängliga för kreditupplysningsföretag såsom UC, Creditsafe och Bisnode. Kreditupplysningsföretagen adderar den aktuella uppgiften som en anmärkning om misskötta betalningsskyldigheter.

Sammanfattning

Om du inte kan betala amorteringar och räntor i tid inleds en noga reglerad indrivningsprocess i flera steg och det är viktigt att du försöker reda upp situationen så snart som möjligt. Vid utebliven betalning finns risken att du, i tur och ordning, drabbas av inkassokrav, betalningsföreläggande och utmätning. Dessutom kan du få en betalningsanmärkning. Själva lånet kan också sägas upp i sin helhet i ett tidigt skede.

Innan du tar beslut om att ta ett lån bör du göra en översikt av din ekonomi. Fundera för det första på om du verkligen behöver låna pengar. Räkna sedan på om du har ekonomin att betala räntor och amorteringar på lånet. En tumregel när det handlar om själva behovet av att låna pengar är att det sällan är klokt att låna till konsumtion.