Annuitetslån

Hur mycket vill du låna?

Om du lånar pengar så kan återbetalning av lånet ske på två sätt, nämligen med annuitet (som är vanligt för alla sms-lån) eller med rak amortering. Det är skillnad mellan alternativen när det gäller hur månadsbetalningarna fördelas mellan ränta och amortering.

Kännetecknande för annuitetslån är:

 • Du betalar samma belopp varje månad under hela återbetalningstiden
 • Andelen ränta sjunker och amorteringen ökar för varje månad

Amortering: själva avbetalningen på en skuld

Lär dig ekonomiska begrepp i vår ordlista

Lån anpassade för dig
Lån anpassade för dig

Snabbval
Läser in...

  Förklaring av annuitetslån

  Ordet annuitet kommer från franskans annuité och betyder årlig betalning. I dag används ordet emellertid för alla möjliga återbetalningsperioder. När du väljer annuitet som beräkningsmodell för ett lån kommer du som tidigare nämnt att få betala samma belopp för varje betalningsperiod, till exempel per månad. Är din första månadsbetalning på 2 000 kr är också den sista på detta belopp.

  Vad det fasta beloppet innebär, är att räntedelen kommer att vara som störst i början av låneperioden för att sedan successivt minska. Är räntan av den lite högre modellen kan de första månadsbetalningarna faktiskt bestå nästan helt och hållet av ränta. På den sista betalningen är räntedelen å andra sidan i princip obefintlig i jämförelse med amorteringen.

  Diagram över ett annuitetslån

  Enkelt räkneexempel

  Du lånar 100 000 kr i 5 år och med ränta ska du totalt återbetala 120 000 kr.

  Månad 1: 2 000 kr
  Amortering: 1 200 kr
  Ränta: 800 kr

  Månad 2: 2 000 kr
  Amortering: 1 250 kr
  Ränta: 750 kr

  Månad 3: 2 000 kr
  Amortering: 1 300 kr
  Ränta: 700 kr


  Ett annuitetslån blir något dyrare än en rak amortering. Någon större extra kostnad blir det emellertid inte och för många är den extra räntekostnaden en billig peng att betala för att dels slippa mer betungande första månader av löptiden, och dels få en exakt uppgift på vad som ska betalas varje månad.


  Med ett annuitetslån betalar du samma summa varje månad

  Vad är då rak amortering?

  I sammanhanget kan det vara bra med en kortare genomgång av hur rak amortering fungerar. Med rak amortering är amorteringsbeloppet detsamma under hela löptiden och räntekostnaden, som givetvis blir avtagande i storlek ju mer av lånebeloppet som är amorterat, läggs till den totala månadskostnaden. Månadsbetalningarna blir som störst i början av löptiden för att sedan successivt minska.

  Det händer vid ränteändring

  Om räntan på lånet ändras, uppåt eller nedåt, sker en av två saker, nämligen:
  1. Återbetalningstiden ändras (falsk annuitet)
  2. Månadsbetalningen blir lägre/högre men återbetalningstiden förblir densamma (äkta annuitet).

  Vanligast är att långivaren använder sig av beräkningsmodellen för falsk annuitet, men det är inte helt ovanligt med äkta annuitet. Vad som gäller i det enskilda fallet ska anges i lånevillkoren.

  Exempel 1:
  Kent har ett privatlån på vilket det återstår 30 månadsbetalningar. Riksbanken höjer räntan och det gör att den rörliga räntan på lånet följer med. I låneavtalet står att annuiteten ska bibehållas och det innebär att räntedelen av det månatliga beloppet höjs medan amorteringsdelen sänks. Resultatet blir att återbetalningsperioden blir längre.
  Exempel 2:
  Sofie har ett billån med 20 återstående månadsbetalningar när räntan för lånet sänks. Enligt villkoren ska annuiteten ändras och det innebär att löptiden fortsätter att vara densamma men Sofies månadsbetalning blir lägre i och med att räntedelens storlek minskar.

  Extra återbetalningar

  På alla lån går det alltid att göra extra inbetalningar när som helst. Vad händer då med annuitetslånet om delar av det betalas av i förtid? Jo, normalt får du välja själv om du vill sänka månadskostnaden eller korta ned återbetalningstiden. Vad som är det bästa alternativet är egentligen en smaksak. De flesta brukar välja att förkorta återbetalningstiden för att på så sätt bli skuldfria snabbare.

  Vilket alternativ är bäst?

  Det finns inget entydigt svar på vilket alternativ som är bäst. Det beror helt på dina preferenser som låntagare. Har låntagaren en väldigt stark ekonomi kan en rak amortering vara fördelaktigt eftersom man då börjar betala av en stor del av lånet direkt. Vid varje avbetalningstillfälle blir räntedelen mindre medan amorteringen på lånet är den samma. Detta gör att avbetalningen i stort blir mindre för varje månad.

  Ett annuitetslån kan vara att föredra för den med lite svagare ekonomisk ställning. Med ett annuitetslån kan du nämligen betala lite mindre i början jämfört med vid en rak amortering. Däremot är det totala avbetalningsbeloppet lika stort hela tiden. Detta beror på att de första betalningarna till största del består av avbetalning av räntan medan amorteringen på lånet inte är särskilt stor. Vad som är bäst är upp till låntagaren själv att bestämma.

  Sammanfattning annuitetslån

  1. Du betalar lika mycket varje månad och beräkningsmodellen är alltså ett bra alternativ om du vill jämna ut kostnaderna för ett lån över löptiden
  2. Amorteringarna är små i början av löptiden för att bli stora när löptiden börjar gå mot sitt slut
  3. Normalt något högre räntekostnad totalt sett i jämförelse med så kallad rak amortering

  Läs mer om räntor här

  Utforska Sveriges lånelandskap med oss, din pålitliga jämförelsetjänst. Med 20,000 användare varje månad och över 30 års samlad erfarenhet, hjälper vi dig hitta de bästa lånen och ger insikter om budgetering och investeringar. Starta din väg mot smartare ekonomiska beslut.

  Fyll i formuläret för att fortsätta din ansökan hos vår partner

  *” anger obligatoriska fält

  Hidden
  Hidden
  Hidden
  Hidden
  Hidden
  Hidden
  Hidden
  Hidden
  Hidden