Annuitetslån

Hur mycket vill du låna?

Om du lånar pengar så kan återbetalning av lånet ske på två sätt, nämligen med annuitet (som är vanligt för alla smslån) eller med rak amortering. Även när du vill ansöka om ett smslån utan UC så sker återbetalningen ofta genom annuitet. Det är skillnad mellan alternativen när det gäller hur månadsbetalningarna fördelas mellan ränta och amortering och kännetecknande med annuitetslån är:

 • Du betalar samma belopp varje månad under hela återbetalningstiden
 • Andelen ränta sjunker och amorteringen ökar för varje månad

Amortering: Är själva avbetalningen på en skuld

Lär dig begrepp i vår ordlista 


Exempel (enkelt räknat):

Du lånar 100.000 kr i 5 år och med ränta ska du totalt återbetala 120.000 kr.

Månad 1: 2000 kr
Amortering: 1200 kr
Ränta: 800 kr

Månad 2: 2000 kr
Amortering: 1250 kr
Ränta: 750 kr

Månad 3: 2000 kr
Amortering: 1300 kr
Ränta: 700 kr


Ett annuitetslån blir något dyrare att än rak amortering. Någon större extra kostnad blir det emellertid inte och för många är den extra räntekostnaden en billig peng att betala för att dels slippa mer betungande första månader av löptiden, och dels få en exakt uppgift på vad som ska betalas varje månad.


Snabbval
Läser in...

  Annuitetslån

  Förklaring av annuitetslån

  Ordet annuitet kommer från franskan och betyder årlig betalning. Idag används ordet emellertid för alla möjliga återbetalningsperioder. När du väljer annuitet som beräkningsmodell för ett lån kommer du som tidigare nämnt att få betala exakt samma belopp för varje betalningsperiod, såsom till exempel en månad. Är din första månadsbetalning på 2000 kr är också den sista på exakt samma belopp.

  Vad det fasta beloppet innebär, är att räntedelen kommer att vara som störst i början av låneperioden för att sedan successivt minska. Är räntan av den lite högre modellen kan de första månadsbetalningarna faktiskt bestå nästan helt och hållet av ränta. På den sista betalningen är räntedelen å andra sidan i princip obefintlig i jämförelse med amorteringen.

  diagram annuitet

  Vad är då rak amortering?

  I sammanhanget kan det vara bra med en kortare genomgång av hur rak amortering fungerar. Med rak amortering är amorteringsbeloppet detsamma under hela löptiden och räntekostnaden, som givetvis blir avtagande i storlek ju mer av lånebeloppet som är amorterat, läggs till den totala månadskostnaden. Månadsbetalningarna blir som störst i början av löptiden för att sedan successivt minska.

  Vad händer vid ränteändring

  Om räntan på lånet ändras, uppåt eller nedåt, sker en av två saker, nämligen:
  Återbetalningstiden ändras (falsk annuitet)
  Månadsbetalningen blir lägre/högre men återbetalningstiden förblir densamma (äkta annuitet).

  Vanligast är att långivaren använder sig av beräkningsmodellen för falsk annuitet, men det är inte helt ovanligt med äkta annuitet. Vad som gäller i det enskilda fallet ska anges i lånevillkoren.

  Exempel 1:
  Kent har ett privatlån på vilket det återstår 30 månadsbetalningar. Riksbanken höjer räntan och det gör att den rörliga räntan på lånet följer med. I låneavtalet står att annuiteten ska bibehållas och det innebär att räntedelen av det månatliga beloppet höjs medan amorteringsdelen sänks. Resultatet blir att återbetalningsperioden blir längre.
  Exempel 2:
  Sofie har ett billån med 20 återstående månadsbetalningar när räntan för lånet sänks. Enligt villkoren ska annuiteten ändras och det innebär att löptiden fortsätter att vara densamma men Sofies månadsbetalning blir lägre i och med att räntedelens storlek minskar.

  Extra återbetalningar

  På alla lån går det alltid att göra extra inbetalningar när som helst. Vad händer då med annuitetslånet om delar av det betalas av i förtid? Jo, normalt får du välja själv om du vill sänka månadskostnaden eller korta ned återbetalningstiden. Vad som är det bästa alternativet är egentligen en smaksak. De flesta brukar välja att förkorta återbetalningstiden för att på så sätt bli skuldfria snabbare.

  Vilket alternativ är bäst?

  Det finns inget entydigt svar på vilket alternativ som är bäst. Det beror helt på dina preferenser som låntagare. Har låntagaren en väldigt stark ekonomi kan en rak amortering vara fördelaktigt eftersom man då börjar betala av en stor del av lånet direkt. Vid varje avbetalningstillfälle blir räntan mindre medan amorteringen på lånet är den samma. Detta gör att avbetalningen i stort blir mindre för varje månad. Ett annuitetslån kan vara att föredra för den med lite svagare ekonomisk ställning. Med ett annuitetslån kan du nämligen betala lite mindre i början jämfört med vid en rak amortering. Däremot är det totala avbetalningsbeloppet lika stort hela tiden. Detta beror på att de första betalningarna till största del består av avbetalning av räntan medan amorteringen på lånet inte är särskilt stor. Vad som är bäst är upp till låntagaren själv att bestämma.

  Sammanfattning annuitetslån

  1. Du betalar lika mycket varje månad och beräkningsmodellen är alltså ett bra alternativ om du vill jämna ut kostnaderna för ett lån över löptiden
  2. Amorteringarna är små i början av löptiden för att bli stora när löptiden börjar gå mot sitt slut
  3. Normalt något högre räntekostnad totalt sett i jämförelse med så kallad rak amortering

  Läs mer om räntor här