Effektiv ränta – varför den är viktig att ha koll på

Hur mycket vill du låna?

När du står i begrepp att ta ett lån, vare sig det är ett sms-lån eller privatlån, kan det vara en klok idé att jämföra de räntor långivarna erbjuder. Vad du snabbt kommer att märka är att det finns två olika räntesatser – nominell ränta och effektiv ränta.

De två räntesatserna står för olika typer av kostnader och det är därför viktigt att hålla isär dem. Förlitar du dig på fel räntesats kan det bli kostsamma konsekvenser som du från början inte räknade med.

Som låntagare är det den effektiva räntan du bör utgå från när du jämför lån, oavsett vilken typ av lån eller kredit det gäller. I det här inlägget kommer vi att reda ut begreppen och även förklara varför den effektiva räntan är så pass viktig.

Snabbval
Läser in...

  Alla lån har ränta

  Alla lån är i regel förenade med ränta. Räntan är den kostnad som långivaren tar ut för lånet. Skulle inte låntagaren ta ut någon ränta så skulle det heller inte finnas något incitament för denne att låna ut pengar från första början. Räntan är alltså själva kostnaden för lånet.

  Räntan varierar och kan vara såväl hög som låg beroende på faktorer som löptid, belopp och riskfaktor. Det går alltså inte att ge ett enda svar på hur hög ränta det är för ett lån i och med att det skiljer sig från fall till fall.

  Långivaren tar alltså ut en kostnad när denne lånar ut pengar. Räntan är till för att kompensera för flera saker. Dels förlorar långivaren rådigheten över de utlånade pengarna, vilket innebär att denne förlorar möjligheten att använda pengarna.

  Långivaren skulle potentiellt sett kunnat placera pengarna någonstans och på så sätt fått avkastning på dem och tjänat pengar. Vidare skulle långivaren ha kunnat spendera pengarna genom att konsumera för dem.

  Detta är två anledningar till varför långivaren vill ha någon form av ersättning för det utlånade beloppet. Vidare finns det alltid en riskfaktor att ta med i beräkningen när man lånar ut pengar till någon.

  Kontrollera alltid lånets effektiva ränta

  Risk för långivaren

  Risken vid utlåning av pengar består i att långivaren eventuellt inte får tillbaka beloppet som denne lånat ut. Räntan fungerar således även som en form av riskkompensation.

  Vad gäller sms-lån är räntan i regel relativt hög. Det finns flera anledningar till detta. Först och främst är dessa lån förenat med ett högt risktagande för långivaren. Vid tecknandet av ett sms-lån så lämnar inte låntagaren någon säkerhet till långivaren.

  Detta gör att långivaren inte kan vara säker på att återfå beloppet. Det ställs även relativt låga krav på låntagaren när det kommer till kreditvärdighet och betalningsförmåga.

  I stort sett vem som helst kan bli beviljad ett sms-lån, såtillvida man inte har en stor mängd oreglerade skulder hos Kronofogdemyndigheten. Dessa två faktorer, alltså dels att det inte lämnas någon säkerhet och dels att kraven är så låga, gör att riskfaktorn blir extremt hög.

  Detta gör att långivaren tvingas sätta en relativt hög räntesats på de här lånen. Att räntan är så hög beror dock inte bara på risken utan även på att det finns en så pass stor efterfrågan på dessa lån att priset kan sättas därefter.

  Hade inte låntagare varit beredda att betala för dessa relativt dyra lån hade inte låneformen existerat.

  Jämför sms-lån här

  Vad är effektiv ränta?

  Som nämnts ovan så finns det två olika typer av räntor som brukar förekomma när man läser villkoren för ett lån. Det är dels den nominella räntan och dels den effektiva räntan. Skillnaden mellan dessa räntor kan vara ganska stor, varför det är högst centralt att hålla isär de två begreppen och förstå skillnaden dem emellan.

  Till att börja med kan sägas att den nominella räntan är den grundläggande räntan som låntagaren tar ut för lånet. Det är så mycket som du som låntagare minst kommer att få betala. Många lån är dock förenade med tillkommande kringkostnader så som uppläggningsavgift och aviavgift.

  Detta är kostnader som inte räknas in i den nominella räntan. Beroende på hur stort lånet är så kan dessa typer av avgifter utgöra ganska stora avgifter rent procentuellt sett. Är du inte medveten om detta när du tecknar lånet så kan det komma som en chock när du ska göra din första avbetalning. Det är här den effektiva räntan kommer in i bilden.

  Den effektiva räntan är den totala räntan på beloppet. Således är det också den som du som låntagare ska hålla utkik efter eftersom det är den kostnaden som ska betalas.

  Den effektiva räntan på lån inbegriper alltså såväl den nominella räntan som de tillkommande kringkostnaderna i form av eventuella uppläggningsavgifter, aviavgifter och dylikt. Genom att se till den effektiva räntan får du som låntagare alltså den mest rättvisande bilden för vad ditt lån kommer att kosta dig.

  Alla långivare vill dock inte gå ut med den effektiva räntan eftersom den kan ses som skrämmande för många. Istället anges den nominella räntan på månadsbasis och de tillkommande avgifterna visas med fasta belopp istället för att anges som procent.

  På så sätt framstår vissa sms-lån som billigare och således mer fördelaktiga än vad de faktiskt är. Detta leder också till att fler konsumenter blir benägna att teckna lånen eftersom de inte verkar vara särskilt dyra. Det konsumenterna ser är dock i många fall något som kan liknas vid toppen av ett isberg.

  Förlitar du dig till den effektiva räntan vet du att du inte kommer få några oväntade och otrevliga överraskningar. Den effektiva räntan anges dock alltid på årsbasis, vilket kan vara lite förvirrande.

  Därför ser det ofta ut som att räntan ibland kan vara flera hundra eller ibland till och med tusen procent. Detta är dock inte riktigt fallet. Nominell ränta kan dock komma att anges för perioden som löptiden gäller, vilket oftast bara är några dagar eller veckor.

  Hade den nominella räntan också angivits på årsbasis så hade den framstått som betydligt högre än vad man tror när man ser till de initiala villkoren.

  Effektiv ränta inkluderar alla kostnader

  Mer än bara sms-lån

  Nominell ränta och effektiv ränta är begrepp som förekommer i fler situationer än bara för sms-lån. Detta är två begrepp som faktiskt är vanligt förekommande för i stort sett alla olika låneformer. Oavsett vilken låneform det gäller så är det alltid den effektiva räntan du ska hålla utkik efter.

  Visserligen finns det fall när den nominella räntan är densamma som den effektiva räntan, detta är fallet om den nominella räntan är angiven på årsbasis samt att det inte tillkommer några andra avgifter utöver räntan i sig. Så är dock inte alltid fallet utan det finns som sagt många tillfällen då den effektiva räntan är betydligt högre än den nominella räntan.

  Skillnaden mellan nominell ränta och effektiv ränta är dock allra störst när det gäller korta krediter som sms-lån och snabblån. Anledningen till detta är för att den nominella räntan ibland anges för lånets löptid och inte på årsbasis. Jämför man med ett privatlån eller bolån så blir inte skillnaderna så stora mellan den nominella och den effektiva räntan.

  Detta beror på att eventuella tillkommande kostnader som till exempel uppläggningsavgifter eller aviavgifter inte utgör så stor andel av den totala kostnaden. Den största delen av lånekostnaden består ju som bekant av räntan i sig.

  Räntefria lån

  Vidare så förekommer det att långivare erbjuder låntagare så kallade räntefria lån. Detta är lån som inte löper med vare sig nominell ränta eller effektiv ränta. Dessa typer av lån erbjuds allt som oftast endast till nya låntagare. Räntefria lån gäller dessutom i stort sett bara för sms-lån och snabblån.

  Anledningen till att det endast är snabblån och sms-lån som erbjuds utan ränta är för att dessa lån är relativt små, vilket gör att långivaren inte gör någon större förlust på att låna ut en liten summa helt gratis under en kort period.

  Tvärtom så vinner långivaren något på det om det visar sig att du är nöjd med lånet och kan tänka dig att låna pengar av denne igen. Detta är också till mångt och mycket själva syftet med räntefria lån. De finns nämligen till i marknadsföringssyfte och är ett sätt för långivare att locka till sig nya kunder.

  För dig som långivare är det dock väldigt fördelaktigt och det finns ingen hake med upplägget. I och med att många långivare erbjuder ett räntefritt lån för sina nya kunder så finns det med andra ord möjlighet att teckna flera räntefria lån hos flera olika långivare.

  Du som låntagare ska dock vara på din vakt när du får ett erbjudande om räntefria lån. Det finns flera anledningar till varför man ska syna villkoren lite extra noga.

  För det första kan det förekomma att vissa lån marknadsförs som räntefria bara för att de inte har någon nominell ränta. Däremot kan det tillkomma avgifter, vilket således gör att lånet får en effektiv ränta. Därför är det viktigt att lånet saknar räntor och avgifter helt och hållet för att de ska vara totalt räntefria.

  För det andra finns det vissa långivare som alltid erbjuder räntefria lån under 14 dagar, oavsett om du är ny kund eller inte. Detta är dock något som alla långivare erbjuder indirekt. Det är nämligen så att långivaren alltid har rätt att häva lånet inom loppet av 14 dagar efter att det tecknades.

  Om låntagare väljer att göra detta så ska denne betala tillbaka hela beloppet men slipper betala eventuell ränta och eventuella tillkommande avgifter. Med andra ord så är alla lån ”räntefria” under de 14 första dagarna av löptiden, om det skulle vara så att du väljer att utnyttja ångerrätten.

  Senaste nytt

  Lagar och regler

  I dag finns det faktiskt stipulerat i lag att den effektiva räntan ska anges vid marknadsföring av bland annat sms-lån. Det är däremot inte alltid kreditbolagen och bankerna visar detta särskilt tydligt.

  Enligt konsumentkreditlagen 7§ så framgår det dock tydligt att näringsidkaren, alltså långivaren, vid marknadsföring av kreditavtal, med angivande av ett representativt exempel, lämna information om den effektiva räntan för krediten. Vidare definieras begreppet effektiv ränta i konsumentkreditlagen 2§ 14st. som kreditkostnaden angiven som en årlig ränta beräknad på kreditbeloppet.

  Under 2018 trädde lagförändringar i konsumentkreditlagen i kraft som innebar ränte- samt kostnadstak för den här typen av lån. Som nämnts här ovan så finns det exempel på långivare som tagit oskäligt höga räntor.

  Det innebär att räntan för sms-lån och snabblån inte får överstiga 40 % över reporäntan. Om reporäntan är -0,5 % så innebär detta att räntan för ett sms-lån inte skulle få överstiga 39,5 % i dagens läge. Vidare reglerar lagförslaget kostnaderna som tas ut för sms-lån.

  Sms-lån och snabblån fyller en stor funktion för många och bör inte ses som en dålig finansiell lösning, utan tvärtom. Så länge användningsområdet för lånet är sunt finns det inga problem. Exempelvis kan det vara väldigt användbart om man befinner sig i slutet av månaden och har slut med pengar på sitt bankkonto. I så fall vet man att lönen kommer snart, vilket gör att man inom kort kommer att kunna betala tillbaka lånet, samtidigt som man löser sitt nuvarande finansiella behov.

  Utforska Sveriges lånelandskap med oss, din pålitliga jämförelsetjänst. Med 20,000 användare varje månad och över 30 års samlad erfarenhet, hjälper vi dig hitta de bästa lånen och ger insikter om budgetering och investeringar. Starta din väg mot smartare ekonomiska beslut.

  Fyll i formuläret för att fortsätta din ansökan hos vår partner

  *” anger obligatoriska fält

  Hidden
  Hidden
  Hidden
  Hidden
  Hidden
  Hidden
  Hidden
  Hidden
  Hidden