Svårt att få lån

Hur mycket vill du låna?

Låg inkomst, betalningsanmärkningar och omfattande skulder är några anledningar till varför du kan ha svårt att få lån, och det kan kännas omöjligt att få lån, men det kan finnas flera anledningar till att din kreditvärdighet är låg och att det är svårt att låna pengar.

I många fall går det att få lån trots betalningsanmärkningar, men i de fall där du inte kan låna alls så kan du nedan läsa mer om olika alternativ till kredit när du har svårt att ta ett lån. Vi presenterar också nyttig information om hur din kreditvärdighet bestäms och vad du kan göra för att förbättra den.

Att det är möjligt att låna innebär dock inte per automatik innebär att det är ett bra alternativ. Det är aldrig att rekommendera att till exempel nyttja kredit på kreditkort, pantsätta föremål eller låna av föräldrar om du inte har råd att betala tillbaka lånet med dess omkostnader.

Använd befintligt kreditkort

Även om du har svårt att få lån nu, kanske det inte alltid har varit så. Du kanske har ett kreditkort sedan tidigare med en kreditram som är outnyttjad. Kan du inte få ett privatlån eller sms lån kan det vara en idé att utnyttja kreditramen och göra uttag från kortet. Har du betalat dina fakturor och i övrigt skött krediten tidigare finns också en chans att du kan höja krediten.

Tänk dock på att krediten ska betalas tillbaka. Om du inte kan göra det inom den räntefria perioden för kreditkortet kan du dessutom behöva betala ränta och avgifter.

Jämför kreditkort

Svårt att få lån

Pantbanken

Pantbanken som koncept är kanske inte lika vanligt idag som tidigare, och som kan vara ett alternativ när det är omöjligt att få lån, men i de större städerna finns inrättningar där du kan pantsätta föremål som säkerhet för ett lån (pantbelåning).

  • Ta med föremålet till en fysisk pantbutik för att visa upp det
  • På pantbanken finns en värderingsman som gör en snabb bedömning och anger värdet på objektet
  • Ett erbjudande om ett kortfristigt lån på ca tre till fyra månader anges i samband med värderingen.

Under lånets löptid kommer ditt pantsatta föremål alltså vara hos pantbanken. Låntagaren kan när som helst under låneperioden gå till pantbanken för att förlänga lånet eller betala av det och gå återfå det pantsatta föremålet.  Värdet av ditt inlämnade föremål är avgörande för hur mycket du får låna, men pantbanken låter dig naturligtvis inte belåna upp till hela värdet. Återbetalning sker när låneperioden är till ända. Då ska du också betala ränta för lånet. Om du vid låneperiodens slut inte förmår att betala tillbaka pengarna till banken, har banken rätt att sälja panten på offentlig auktion till högst bjudande, banken reglerar lånets fordran. Om panten vid auktionen säljs för ett högre värde än vad den värderades till och ett överskott uppstår, tillfaller det till lånekunden. Skulle däremot ett underskott uppstå blir denne betalningsansvarig.

Vad kan jag pantsätta?

  • Smycken i ädlare metaller
  • Klockor
  • Tavlor
  • Antikviteter

Dessa ovanstående ting är exempel på sådant som i första hand tas emot som pant. Det har att göra med att dessa föremål är mycket enkla för pantbanken att omsätta i det fall du inte kan betala tillbaka lånet. Du kan således inte gå till en pantbank med ett föremål som för dig har ett högt värde, ett så kallat affektionsvärde. Ett objekt som ska pantsättas måste ha ett värde för allmänheten annars blir det svårt för pantbanken att sälja det till någon annan.

Jämför Smslån

Låna av föräldrar

Vi ska inte glömma att möjligheten att låna av familjemedlemmar alltid finns. Det bör kanske inte vara det första valet, men om det känns naturligt för dig att vända dig till exempelvis dina föräldrar är det en möjlighet som är både billig och effektiv. Det gäller bara att se till att alla parter förstår precis vad som gäller, detta för att undvika missförstånd som kan leda till slitningar i familjen. Därför bör du alltid tänka på att båda parter ska vara medvetna och överens om vilka villkor som gäller för lånet, och även skriva ett avtal för lånet. Det kan tyckas märkligt att behöva skriva avtal med sina föräldrar som motpart, men man kan aldrig veta vad som händer och att ha ett avtal kommer inte i någon situation att vara till din nackdel.

Förbättra din kreditvärdighet

Kreditvärdighet är ett sammanfattande begrepp för en persons möjlighet att betala skulder. Det handlar alltså inte om betalningsförmågan i ett bredare perspektiv, utan om möjligheten att betala på befintliga och eventuellt tillkommande skulder.

När kreditvärdigheten bestäms är det i grund och botten fyra stycken faktorer som bedöms, nämligen inkomst, utgifter, livssituation och kredithistorik (inklusive befintliga krediter och lån).

Inkomst och utgifter

Inkomst och utgifter hör givetvis ihop. Låg inkomst och höga utgifter ger automatiskt en lägre kreditvärdighet eftersom att det då anses finnas mycket litet utrymme för att betala skulder och vice versa gäller för hög inkomst och låga utgifter. Livssituationen handlar bland annat om ålder, civilstånd, hemmavarande barn och andra lite mer ”mjuka” faktorer. Kredithistoriken är också givetvis en central aspekt i det hela i och med att den visar på hur lånebeteendet har sett ut tidigare.

När kreditvärdigheten bestäms är det utifrån en bedömning av risk. En långivare vill matcha den risk som tas genom utlåning med den beräknade avkastningen och då gäller det att på ett korrekt sätt bedöma risken för betalningsinställelse. Ju fler riskfaktorer som dyker upp i bedömningen, desto lägre blir din kreditvärdighet, och vice versa.

Sammanfattning

Om du tittar på de fyra kategorierna en gång till ser du att du i princip kan påverka alla av dem och det innebär automatiskt att du kan förbättra din kreditvärdighet genom att göra medvetna val. Du kanske inte kan ordna så att du får högsta betyg inom kategorin ”livssituation”, men du kan till exempel rensa upp i en eventuell samling lån och krediter, till exempel via ett samlingslån/omstartslån, öka din inkomst och sänka dina utgifter. Har du en betalningsanmärkning kan du tyvärr inte påskynda processen med att förbättra din kreditvärdighet, utan det är bara att vänta tills dess att den avförs från din kreditinformation.

Beställ kreditupplysning på dig själv

För att få svart på vitt kring hur din kreditvärdighet ser ut just i detta nu kan du vända dig till ett kreditupplysningsföretag och begära ut en egen kreditupplysning. Här kan du se exakt hur långivarna ser din ekonomiska situation och genom att analysera uppgifterna kan du förmodligen ganska lätt hitta punkter att åtgärda för att förbättra din kreditscore.

Läs om fördelarna med att låna utan UC

Fyll i formuläret för att fortsätta din ansökan hos vår partner

*” anger obligatoriska fält

Hidden