Borgenslån – låna med borgensman som säkerhet

Hur mycket vill du låna?

När du som låntagare, på grund av betalningsanmärkningar eller låg kreditvärdighet, riskerar att få avslag hos en vanlig bank kan du ansöka om ett borgenslån. Det är ett typ av lån som beviljas mot borgen där en borgensman förbinder sig att betala skulden om låntagaren själv inte kan betala. Borgensmannen blir på så sätt din säkerhet för lånet gentemot kreditgivaren.

Borgenslån är inte lika vanligt på marknaden idag, men det finns fortfarande långivare som erbjuder det. I den här artikeln ska vi gå igenom vad ett borgenslån innebär, hur du ansöker om det och vad du och borgensman bör tänka på innan ni skriver på era respektive avtal.

Lån anpassade för dig
Lån anpassade för dig

Hitta en kreditgivare med borgenslån

Snabbval
Läser in...

  Hur fungerar ett borgenslån?

  I grund och botten handlar ett borgenslån om att en utomstående person knyter sig till lånet genom att lova banken eller kreditbolaget att betala skulden om låntagaren inte skulle förmå att göra det. Denna person går då i borgen för lånet och får därmed rollen som borgensman.

  Hur borgenslånet fungerar i praktiken, och när borgensmannens betalningsskyldighet kickar in, beror på om det rör sig om ”enkel borgen” eller ”proprieborgen”. Vid enkel borgen kopplas den som har gått i borgen in när låntagaren har utmätts på allt av värde och omöjligen kan betala resterande skuld. Först då blir alltså borgensmannen skyldig att betala hela lånet.

  Proprieborgen är den vanligaste typen av borgenslån, där borgensmannens skyldighet att betala inte används som en sista utväg. Istället kan den som har gått i borgen för lånet bli skyldig att betala skulden så fort en faktura har förfallit och inte har betalats enligt avtal.

  Varför ansöka om lån med borgensman?

  Ett borgenslån är fördelaktigt när betalningsförmåga finns, men din kredithistorik sätter stopp för dina chanser att bli beviljad lån till schyssta villkor. Genom att en närstående till dig går i borgen för lånet talar det om för banken att du som låntagare är att lita på, vilket skapar en bättre utgångspunkt för dig. Dessutom finns då mer än en som är skyldig att betala skulden.

  Genom ett borgenslån kan du alltså bli beviljad ett lån som du annars hade blivit nekad och kan ofta få en betydligt lägre ränta eftersom risken som kreditgivaren tar minskar. Det gäller oavsett som du har en kredithistorik med betalningsanmärkningar eller svajiga inkomster.

  Fördelarna med ett borgenslån kan summeras i följande punkter:

  • Du måste inte ha en fläckfri kredithistorik för att bli beviljad lån.
  • Den minskade risken för långivaren kan innebära en lägre ränta.

  Hur ansöker jag om ett borgenslån?

  Ansökningsprocessen kan se olika ut beroende på vem du vänder dig till. En större bank kan kräva ett fysiskt möte i samband med ansökan där din borgensman följer med för att skriva under låneavtalet. Det finns dock även helt digitala lösningar för att ansöka om borgenslån.

  I dessa fall ansöker du online, precis som med ett traditionellt lån, och sedan får även din tänkta borgensman fylla i och signera ansökan. Ibland görs en kreditupplysning av er båda och i andra fall endast på borgensmannen. Det viktiga är att kreditgivaren får klart för sig att det finns tillräckliga medel för att täcka kostnader för ränta, amorteringar och andra avgifter.


  Ett exempel på en helt digital lösning för borgenslån är Tando Lån.

  Läs vår recension av Tando Lån


  Vem kan ställa upp som borgensman?

  Det grundläggande kravet på en borgensman är att han eller hon har en stabil ekonomi och god kreditvärdighet. Det finns ingen vits att säkra upp ett lån med en person som inte har förutsättningarna att faktiskt betala för lånet om låntagaren mot förmodan skulle misslyckas.

  För att någon ska kunna gå i borgen för ett borgenslån krävs att:

  • Det går att visa att på en god och stabil inkomst.
  • Personen har betalat alla sina räkningar i tid och har inga anmärkningar.
  • Han eller hon har förtroende för dig och litar på din förmåga att betala för lånet.

  Utöver ovanstående punkter kan långivaren kräva att borgensmannen är över en viss ålder. Ofta är åldersgränsen för den som går i borgen högre än för den som ska låna pengarna. Att vara husägare och ha en stabil livssituation kan också stärka borgensmannens lämplighet.

  borgenslån

  Innan du ansöker om borgenslån

  Ett borgenslån har ett annorlunda upplägg jämfört med ett traditionellt lån, där det inte bara är låntagaren som påverkas negativt om betalning skulle utebli – utan även borgensmannen.

  Den som går i borgen för lånet ingår ett juridiskt avtal där han eller hon försäkrar långivaren om att betalning för lånet kommer ske enligt avtal. Om avtalet inte upprätthålls av låntagaren måste borgensmannen fullfölja betalningen för att inte själv riskera betalningsanmärkningar.

  Det är därför viktigt att du som låntagare är säker på att du har råd med lånet och kan sköta dina betalningar – så att du inte försätter borgensmannen i en dålig sits. Det är också viktigt att den som planerar att gå i borgen för ett lån tänker igenom beslutet noga innan avtal sluts.

  Innan ett borgenslån tecknas bör du som låntagare:

  1. Fråga dig själv varför du behöver pengarna och vad lånet ska användas till.
  2. Försäkra dig själv om att du har råd med ränta, amortering och andra avgifter.
  3. Fundera ut vem i din närhet du skulle kunna fråga om att gå i borgen för ditt lån.
  4. Göra upp en budget med inkomster och utgifter som kan visas för borgensmannen.

  Innan ett borgenslån tecknas bör du som borgensman:

  1. Fråga dig själv om du litar på att låntagaren kommer sköta sina betalningar.
  2. Säkerställa att låntagaren har råd med lånet (be låntagaren visa en budget).
  3. Se över din ekonomiska situation – vad skulle hända om du måste betala lånet?
  4. Känna efter hur det känns i magen och inte skriva på avtalet om det inte känns rätt.

  Vad är skillnaden mellan borgensman och medsökande?

  Det är inte ovanligt att digitala långivare i sina ansökningsformulär har ett fält för att lägga till en medsökande eller medlåntagare. I likhet med borgensmannen vid ett borgenslån kan en medsökande fungera som en extra säkerhet och hjälpa dig få ett lån beviljat till bättre villkor.

  Dessa likheter gör att begreppen lätt blandas ihop, men det finns samtidigt tydliga skillnader mellan dem. En borgensman är inte direkt ansvarig för lånet, utan det är först när låntagaren inte kan eller vill betala för sig som ansvaret faller över på denna person. Den medsökandes ansvar är däremot mer omfattande och är lika stort som låntagarens – lånet tas gemensamt.

  Oftast utgörs denna person av en partner. Exempelvis om ett par ska ansöka om bolån för att köpa bostad tillsammans. Då står ena som låntagare och den andra som medsökande.

  Jämför och ansök om privatlån med medsökande

  Utforska Sveriges lånelandskap med oss, din pålitliga jämförelsetjänst. Med 20,000 användare varje månad och över 30 års samlad erfarenhet, hjälper vi dig hitta de bästa lånen och ger insikter om budgetering och investeringar. Starta din väg mot smartare ekonomiska beslut.

  Fyll i formuläret för att fortsätta din ansökan hos vår partner

  *” anger obligatoriska fält

  Hidden
  Hidden
  Hidden
  Hidden
  Hidden
  Hidden
  Hidden
  Hidden
  Hidden