Lån utan inkomst

Hur mycket vill du låna?

Är du i behov av att låna pengar men saknar fast inkomst? Att ta ett lån utan inkomst är inte helt enkelt, men inte heller omöjligt. Du kommer att få räkna med ett lägre lånebelopp och en högre ränta. Det och annat gällande att låna pengar utan inkomst förklarar vi mer om nedan.


Jämför långivare och ansök om sms-lån utan inkomst

Lån anpassade för dig
Lån anpassade för dig

Jämför fler långivare >

Sms-lån utan inkomst

Din guide – låna pengar utan inkomst

När du tecknar ett lån förbinder du dig att betala en viss summa varje månad, i amortering och ränta. Utan någon inkomst blir det förstås svårt att uppfylla dessa skyldigheter, men det finns situationer då kravet på fast inkomst inte är uppfyllt men betalningsförmåga ändå finns. I dessa situationer finns det fortfarande goda chanser att få låna pengar utan inkomst.

Observera dock att du aldrig bör försöka låna pengar om du helt saknar betalningsförmåga. Även om ett lån mot förmodan skulle bli godkänt och det skulle lösa ett tillfälligt ekonomiskt problem, så kommer det så småningom att leda vidare till andra ekonomiska svårigheter.

Ingen inkomst men sparkapital

Kanske befinner du dig i en situation där du i nuläget inte har något jobb eller inkomst, men du kan visa på tillräckligt med sparkapital för att täcka lånekostnaderna? Vissa långivare kan då göra ett undantag och bevilja dig ett lån. Du visar då att du har betalningsförmåga på annat sätt än genom inkomst. Kapitalet får dock inte vara bundet, exempelvis i en bostad.

Låg deklarerad årsinkomst

Ett annat möjligt scenario är att du har en mycket låg deklarerad inkomst som inte når långivarnas inkomstkrav. En anledning till det kan vara att du är student och tjänat en mindre summa pengar på ströjobb. Det kan också handla om att dina inkomster var lägre eller att du nolltaxerade vid senaste deklarationen, men att du sedan dess har fått mer i inkomst.

Att låna pengar utan deklarerad inkomst gör dina chanser mer begränsade eftersom du inte kan visa på en återbetalningsförmåga. Om det gäller större lånebelopp i form av ett privatlån eller bolån kan du behöva ta hjälp av en medsökande eller borgensman. Dina chanser att bli beviljad sms-lån utan inkomst är dock större eftersom dessa aktörer har lägre krav.

Sporadisk inkomst

Det är heller inte ovanligt att du har en inkomst, men den är sporadisk och oregelbunden. Kanske jobbar du som frilansare eller konsult och pengarna trillar in först efter ett jobb? Även om du kan tjäna bra finns det ingen garanti om en viss månatlig inkomst som vid fast anställning.

Med det sagt finns det låneinstitut som inte har krav på fast jobb eller viss månadsinkomst, utan istället ser till inkomst per år. Det innebär att så länge du kan visa på en deklarerad årsinkomst på en viss summa kan du låna pengar utan fast inkomst.

För privatlån brukar denna summa ligga på minst 100 000 kronor per år, men för sms-lån och snabblån är gränsen ofta betydligt lägre och varierar beroende på önskat lånebelopp.

Annan typ av inkomst

Inkomst behöver inte bara handla om pengar från fast lön som registreras hos Skatteverket. En del långivare räknar även A-kassa, föräldrapenning och pension till inkomst. Så länge ekonomin tillåter det är det alltså möjligt att låna pengar utan inkomst från en arbetsgivare.

Kan jag ta ett sms-lån utan inkomst?

Det kan vara svårt att låna pengar utan inkomst när det gäller större belopp. För mindre belopp i form av snabblån och sms-lån finns dock långivare som inte har krav på en viss inkomst eller fast anställning. Dessa är med andra ord mindre stränga i sin bedömning och beviljar lån så länge du har en god kreditvärdighet i övrigt och kan betala tillbaka lånet i tid.

För sms-lån utan inkomst finns ingen möjlighet att ha en medsökande eller borgensman som vid privatlån. Det är därför enbart din ekonomi som ligger till grund för din ansökan. Det finns dock kreditinstitut som beviljar lån trots att du har en mycket låg inkomst eller en inkomst i form av A-kassa eller studiemedel. Till och med om du har betalningsanmärkningar.

Själva kreditbedömningen baseras på inkomsten enligt den senaste deklarationen. Det innebär att du som har deklarerat en tillräckligt hög inkomst för tidigare år kan låna pengar utan inkomst i dagsläget. Det innebär också att du kan bli nekad lån trots att du har haft inkomst det senaste året, om du inte hade någon inkomst det senaste beskattningsåret.

Det må finnas möjlighet att teckna sms-lån utan inkomst, men det innebär inte att det alltid är den bästa lösningen. När det handlar om att låna utan fast inkomst är det särskilt viktigt att veta hur du ska betala för lånet.

Klarar din ekonomi lånekostnaderna?

Jämför sms-lån till bäst ränta

Lån utan inkomst

Vad kostar ett sms-lån utan inkomst?

Räntan du får betala när du tar ett sms-lån med låg inkomst eller utan inkomst speglar den risk långivaren anser sig ta med lånet. När det saknas säkerhet i form av fast inkomst ökar risken för kreditgivaren eftersom betalningsförmågan inte är garanterad. Om din deklarerade inkomst är låg, du har inkomst i form av ersättning eller inte har någon inkomst alls kommer räntan att bli högre.

Sms-lån är redan en så kallad högkostnadskredit och har i regel hög ränta, men ett lån med låg inkomst eller ingen inkomst alls kommer alltså ha en ännu högre ränta. Det gäller därför att räkna på vad lånet de facto kommer att kosta dig och utifrån det besluta om du verkligen behöver lånet. Det är också viktigt att du har råd med kostnaden så att du inte försätts i en sämre situation.

Utöver kostnader för ränta och amortering kan det tillkomma olika avgifter. En del långivare har en faktura- och startavgift, och de flesta har också påminnelse- och förseningsavgifter. Det kan alltså bli en dyr historia om du hamnar i en situation där du inte kan betala för lånet.

Hur mycket kan jag låna utan inkomst?

På samma sätt som räntan varierar utifrån din betalningsförmåga, varierar också hur stort belopp du kan bli beviljad. Om du befinner dig i en situation där du inte har någon större inkomst kommer kreditgivaren inte godkänna ett större lån. Antagligen kommer du få ett lån på några tusen kronor, vilket också kan vara allt du behöver för att täcka en ekonomisk svacka.

I regel ökar storleken som beviljas i takt med din betalningsförmåga. När det handlar om stora belopp som privatlån krävs en medsökande eller borgensman med en fast inkomst.

Vad krävs för att låna pengar utan inkomst?

Enligt konsumentkreditlagen får en långivare inte låna pengar till någon som saknar betalningsförmåga. Därför görs alltid en kreditupplysning, oavsett om den görs med eller utan UC. Det mest grundläggande kravet för att låna pengar utan inkomst är alltså att du kan betala för lånet, på ett eller annat sätt. Har du inga kontanta medel kan du inte låna pengar.

Andra grundläggande krav för att låna pengar utan inkomst är:

  • Du är folkbokförd i Sverige sedan en viss tid tillbaka (ofta 1 år)
  • Du är minst 18 år gammal (kan vara högre hos en del långivare)
  • Du har inget aktuellt skuldsaldo hos Kronofogden

Det finns kreditgivare som godkänner lån till de med betalningsanmärkningar. Du kan dock räkna med en väldigt hög ränta när du lånar pengar utan inkomst och betalningsanmärkning. Vi rekommenderar dig att istället överväga andra alternativ för att inte förvärra din situation.

Är det möjligt att ta privatlån utan inkomst?

Eftersom privatlån innefattar större lånebelopp, ofta upp till 600 000 kronor, är möjligheterna rätt begränsade om du vill låna pengar utan inkomst. Det finns de långivare som inte ställer krav på fast anställning, men normalt måste du då ha minst 100 000 kronor i deklarerad årsinkomst. Alternativt 10 000 kronor i månaden över en längre tid.

Om du inte uppnår inkomstkraven har du ändå möjlighet att bli beviljad privatlån. Förutsättningen är då att du ansöker med en medsökande, även kallad borgensman. Denna person måste då ha en god kreditvärdighet eftersom hen fungerar som en säkerhet för banken. Hon eller han förbinder sig nämligen att betala för lånet om du inte kan.

När det gäller större belopp som privatlån är det med andra ord svårt att låna pengar utan inkomst på egen hand. Däremot kan en medsökande eller borgensman förbättra chanserna.


Senaste nytt


Innan du ansöker om lån utan inkomst

Att låna pengar utan inkomst är inget du bör göra lättvindigt. Så fort du fått ett lån beviljat måste du börja betala för det och om du inte kan betala så tillkommer dyra avgifter. I värsta fall kan du få en betalningsanmärkning och ett skuldsaldo hos Kronofogden.

Det gäller därför att se över dina kontanta medel och räkna på om du har råd med ett sms-lån utan inkomst. Täcker de medel du har både utgifter och räntekostnader? När du tar ett lån använder du i själva verket dina framtida inkomster i en klumpsumma. Om du inte får in tillräckligt med pengar framöver kan ett lån få förödande konsekvenser för din ekonomi.

Vi rekommenderar att du i sådana fall först undersöker alternativa metoder att få kapital. Socialstyrelsen kan ge ekonomiskt bistånd till de med tillfälliga ekonomiska problem. För att ta del av detta bistånd måste du först ha uppnått vissa krav, som t.ex. en registrering hos Arbetsförmedlingen. Du kan också ta hjälp av kommunens budget- och skuldrådgivare.

Skydda dig med inkomstförsäkring och låneskydd

Även om du har en inkomst just nu kan det vara bra att skydda sig mot effekterna av ett plötsligt inkomstbortfall. Det kan du göra genom att teckna en så kallad inkomstförsäkring hos ditt fackförbund. Det gör det möjligt för dig att under en period behålla en stor del av din inkomst om du skulle råka ut för en olycka, bli uppsagd, sjukskriven eller liknande.

Det finns en motsvarande försäkring som istället gäller för dina lån, ett så kallat låneskydd. Med ett sådant skydd täcks hela eller delar av dina lånekostnader av försäkringen om du skulle bli förhindrad att jobba. Du kan själv bestämma hur stor försäkringen ska vara och hur mycket den ska täcka. Den kan täcka allt från arbetslöshet och sjukdom, till dödsfall.

Risker med sms-lån utan inkomst

Du bör inte låna om du inte är absolut säker på att du har ekonomin till det. Lån utan inkomst eller ens lån med låg inkomst är inte att rekommendera förutom i absoluta nödfall. Ett lån bör alltid föregås av planering och inte användas som en långsiktig lösning. Risken finns annars att du försätter dig själv i en skuldspiral där nya lån behövs för att täcka upp gamla.

Det är extra viktigt med planering när det inte finns någon fast och stabil inkomst.

Utforska Sveriges lånelandskap med oss, din pålitliga jämförelsetjänst. Med 20,000 användare varje månad och över 30 års samlad erfarenhet, hjälper vi dig hitta de bästa lånen och ger insikter om budgetering och investeringar. Starta din väg mot smartare ekonomiska beslut.

Fyll i formuläret för att fortsätta din ansökan hos vår partner

*” anger obligatoriska fält

Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden