Ränta

Hur mycket vill du låna?

Räntor kan ibland vara svårt att förstå sig på, då det finns många termer och olika typer av räntor. Alla dessa påverkar en lånekostnad på olika sätt. Termer som effektiv ränta, nominell ränta och dylikt kan vara tillräckligt avskräckande för att vissa inte ska engagera sig i att läsa på om vad dessa typer av räntor innebär. Det kan dock vara mycket bra att läsa på lite om räntor, då detta är vad som kan vara skillnaden mellan ett mycket fördelaktigt lån och en onödigt dyr utgift. Det är lika viktigt att jämföra räntor innan du bestämmer dig för en specifik långivare, vare sig det rör snabblån, privatlån eller bolån. När det kommer till bolån är det extra viktigt då de stora beloppen som det handlar om då kan göra att räntan varierar kraftigt.

Välj låneform nedan för att jämföra räntor:

Smslån | Privatlån | Kreditkort


Snabbval
Läser in...

  Ränteformer

  När du lånar pengar av en långivare eller en bank måste du alltid betala ränta på det utbetalda beloppet, räntan är den kostnad som du betalar till långivaren för att denne lånar dig pengar. Långivaren vill nämligen säkra en ersättning för risken att du inte betalar tillbaka lånet i helhet och dessutom få ersättning för alternativintäkten. Att notera är emellertid att det på senare tid har dykt upp ett antal långivare, särskilt inom smslån, som erbjuder räntefria lån till nya kunder. Sådana erbjudanden tas fram i marknadsföringssyfte för att attrahera nya kunder.

  Du själv kan också agera långivare. Det gör du varje gång du lämnar mer än en krona på ditt lönekonto eller sätter in pengar på ett sparkonto. Givetvis blir dock din ersättning betydligt lägre än den långivaren tar ut av dig vid utlåning.
  Det finns alltså två olika ränteformer:

  • Inlåningsränta
   Inlåningsränta är den ränta du får om du sparar pengar på ett sparkonto eller på ett lönekonto (om kontots behållning löper med ränta).
  • Utlåningsränta
   Utlåningsränta är den ränta du betalar när du lånar. Räntan är helt enkelt priset du betalar för att få förmånen att få pengar i handen idag.

  Ränta

  Räntekostnader och lån

  Ränta kan anges både i två grundläggande typer. Nominell och effektiv ränta. Det är högst centralt att man förstår skillnaden mellan de två ränteformerna om man står i begrepp att teckna ett lån. Blandar man ihop begreppen nominell ränta och effektiv ränta kan man nämligen få en oväntad och framförallt inte särskilt trevlig överraskning när det är dags att börja betala av lånet. Om du vill vara helt säker på att du är medveten om ränteformernas innebörd bör du läsa definitionerna som finns listade här nedan.

  • Nominell ränta – anger den grundläggande räntesatsen. Egentligen är den korrekta termen nominell räntesats, och innebär kort sagt den räntesatsen du får ifrån långivaren. Sedan tillkommer kostnader som uppläggningsavgifter och dylikt, vilket då resulterar i att får fram den effektiva räntan. Därför är det viktigt att veta när du jämför räntor att inte enbart gå på den nominella räntan, och heller inte enbart på den effektiva räntan i vissa fall. Kringkostnader kan göra att den faktiska lånekostnaden skiljer sig markant åt.
  • Effektiv ränta – tar hänsyn till eventuella extra kostnader för lånet samt återbetalningar under lånets löptid. Den effektiva räntan är alltså den faktiska kostnaden för ditt lån. Det som dock är viktigt att veta är att det inte finns någon lag som reglerar hur hög räntan får vara, vilket innebär att räntan kan variera väldigt mycket mellan olika långivare. Den effektiva räntan är också framtagen för att räkna ut räntesatser över längre tid, vilket därför kan göra att det blir en missvisande faktor i vissa fall, särskilt när det kommer till snabblån och SMS-lån.

  När det kommer till snabblån så krävs det precis som i vanliga fall att den effektiva räntan framgår i låneerbjudandet. De som kritiserar snabblån använder sig ofta av argumentet att den effektiva räntan ibland är skyhög för snabblån. Detta beror till stor del på att den effektiva räntesatsen blir aningen missvisande för just snabblån, då återbetalningstiden är så kort. Den effektiva räntan visas nämligen på årsbasis, medan den nominella räntan allt som oftast anges baserat på löptiden. Därför bör du när du letar efter snabblån även kontrollera den nominella räntan och med hjälp av sunt förnuft bedöma om den faktiska lånekostnaden är rimlig eller inte. Den effektiva räntan är dock ett bra verktyg för att jämföra olika snabblån med samma löptid eftersom att räntan mellan just de olika alternativen kan jämföras på lika villkor.

  EXEMPEL:

  Det finns två saker att tänka på när det handlar om räntekostnader och lån. För det första är det i regel så att längre löptider ger en lägre effektiv ränta. För det andra innebär dock längre löptider en totalt sett högre kostnad för lånet.

  Rörlig ränta

  Ett lån med rörlig ränta löper med en nominell ränta som kan justeras både uppåt och nedåt med utgångspunkt i världsekonomins status och den rådande marknadsräntan. Rörlig ränta är standard för bolån och privatlån.

  Fast ränta

  Ett lån med fast ränta löper med samma nominella räntesats under lånets hela löptid. Bundna bolån och smslån är lån som löper med fast ränta. Fördelen med fast ränta är att räntekostnaden över lånets hela löptid är given.

  Senaste nytt

  Effektiv ränta

  Effektiv ränta anger den totala kostnaden på årsbasis för ett lån. I denna uppgift ingår inte bara den nominella räntan utan även eventuella avgifter såsom aviavgifter och uppläggningsavgifter. Dessutom tar uppgiften om den effektiva räntan hänsyn till återbetalningar. Den effektiva räntan ger en mer rättvisande bild av kostnaden för lån, särskilt för lån som löper över 12 månader eller mer. För smslån är den effektiva räntan dock inte särskilt rättvisande, även om den ändå kan fungera som jämförelsetal. Det finns en särskild förordning om hur den effektiva räntan ska räknas ut.

  Ränta på ränta

  Ränta på ränta är ett koncept som framför allt appliceras på sparande. För sparande gäller att, om du inte rör din behållning på kontot, ränteutbetalningarna ackumuleras så att du för varje år tjänar ränta inte bara på det ursprungliga beloppet utan även på tidigare ränteutbetalningar.

  Läs om lån utan ränta här

  Utforska Sveriges lånelandskap med oss, din pålitliga jämförelsetjänst. Med 20,000 användare varje månad och över 30 års samlad erfarenhet, hjälper vi dig hitta de bästa lånen och ger insikter om budgetering och investeringar. Starta din väg mot smartare ekonomiska beslut.

  Fyll i formuläret för att fortsätta din ansökan hos vår partner

  *” anger obligatoriska fält

  Hidden
  Hidden
  Hidden
  Hidden
  Hidden
  Hidden
  Hidden
  Hidden
  Hidden