Skuld hos Kronofogden

Hur mycket vill du låna?

Med skuld hos Kronofogden går det att ansöka om ett lån hos Nstart, tidigare Nystart Finans, även om du har lågt kreditvärde och betalningsanmärkningar. Med Nystartslånet kan du lösa befintliga krediter som du har.

Gå till Nstart


Med skuld hos Kronofogden blir det ekonomiska livet ganska besvärligt. Skuldnoteringen i sig är ett bevis för att personen den gäller för av olika anledningar har misskött sina ekonomiska åtaganden och detta faktum får varningsklockorna att ringa hos bland annat kreditgivare, telekomföretag och hyresvärdar.

Skulden ger alltså upphov till svårigheter att låna pengar direkt och det kan bli svårt att få tag på en hyresrätt.

I samband med att en skuld går hela vägen till Kronofogden ger skulden också en betalningsanmärkning i kreditupplysningsföretagens register och den ligger kvar i tre år även om skulden hos Kronofogden betalas.

Att ha en registrerad anmärkning är således inte något som drabbar dig bara idag, utan det påverkar din framtid och kan sätta käppar i hjulet för flera planerade, större och avgörande köp så som till exempel en bostad eller en bil.

Jämför sms-lån

skuld hos kronofogden

Snabbval
Läser in...

  Långivare trots skuld hos Kronofogden

  När det gäller att låna pengar med en skuld hos Kronofogden så är det inte lätt och det går inte att på förhand säga exakt vad som gäller för att få låna. Det finns möjligheter att låna pengar trots tidigare betalningssvårigheter, men om man fortfarande har skuldsaldo hos Kronofogden så blir det ofta svårt.

  Ingen affärsbank erbjuder dig att låna om du har ett skuldkonto hos Kronofogden och det är enbart ett fåtal av de övriga långivarna som har som policy att, med vissa förbehåll, erbjuda lån till privatpersoner som har ett bagage i form av en skuld hos Kronofogden.

  I regel får du ställa in dig på att vända dig till mindre aktörer alternativt långivare som marknadsför sig specifikt till personer med en trasslig ekonomisk historik.

  De två låneformer som framför allt kan vara aktuella om du har ett skuldkonto och/eller anmärkningar är

  • Privatlån
  • Sms-lån

  De båda låneformerna kräver dock att du har en stadig ekonomi för ett godkännande och är minst 18 år gammal. Det görs alltid en individuell, noggrann bedömning och kreditgivningen ska alltid ske enligt god sed, helt i enlighet med konsumentkreditlagen.

  Viktigt!
  Om du har en skuld hos Kronofogden så kommer det bli svårt att få din ansökan godkänd. Det är heller inte sunt att du drar på dig fler skulder i ett sådant läge. Om du är i akut behov av pengar så rekommenderar vi att du kontaktar Kronofogden för att diskutera kring din skuldsanering samt att du även kan kontakta en skuldrådgivare hos din kommun.

  Privatlån trots skuld hos Kronofogden

  Om du har ett obetalt skuldsaldo hos Kronofogden så varken kan eller bör man ansöka om ett privatlån, där lånebeloppet kan vara upp till 600 000 kr. Några av de större nischbankerna och vissa kreditinstitut har som affärsidé att erbjuda lån till personer som har haft tidigare betalningssvårigheter. Som motprestation för denna förmån får du vara beredd på att betala en mycket högre ränta.

  Det kan skilja så mycket som 20 procentenheter mellan den bästa möjliga räntan och den ränta som gäller vid lån för en person med mycket låg kreditvärdighet. I vissa fall kan du låna upp till 350.000 kr med privatlån men det är viktigt att din ekonomi har förändrats till det positiva för att inte ytterligare obetalda skulder ska uppstå.

  Ur ett konsumentskyddsperspektiv har regeringen lagt fram en lagrådsremiss om en lag som föreslås träda i kraft den 1 september 2018. Lagen avser, som sagt, att skydda konsumenten, genom att skapa bättre förutsättningar för rimliga villkor på marknadens för snabblån och liknande krediter vad gäller räntorna särskilt.

  skuld hos kronofogden


  Låna trots dåligt kreditbetyg

  Långivarens risk vid utlåning är i hög grad kopplad till lånebeloppets storlek. Ju mindre belopp, desto lägre risk, och vice versa. För ett sms-lån är det maximala lånebeloppet i regel sällan högre än 10 000 kr och det innebär att långivaren kan vara lite mer generös med de krav som ställs upp på dig som låntagare, klicka här för att jämföra sms-lån.

  För att låna 10 000 med skuld hos kronofogden så bör du kontakta den snabblånsgivare du önskar använda dig av, för att få veta vilka krav de ställer. Ifall du vill ta sms-lån utan UC för att skydda din kreditvärdighet, dvs utan att en kreditupplysning görs hos Upplysningscentralen, så kan det vara möjligt hos en del långivare.

  Det finns idag ett antal långivare som ger sms-lån med betalningsanmärkning men om man har obetalda skulder hos Kronofogden så bör man i första hand vara noga med att inte dra på sig ytterligare skulder.

  Senaste nytt


  Tänk på det här innan du ansöker om ett lån

  Om du har ett skuldkonto hos Kronofogden och/eller har en eller flera anmärkningar bör du iaktta försiktighet när det gäller ytterligare lån.

  Vi känner inte till din nuvarande ekonomiska situation, men om du har en skuld som har gått hela vägen till Kronofogden är det en indikation på att du bör försöka undvika att ta nya lån. Det är upp till varje bank och kreditbolag att göra en bedömning kring din ansökan och din nuvarande, ekonomiska situation.


  Alternativ till lån

  Det finns ett alternativ till lån om man redan har skulder och det är att pantsätta dyrare ägodelar. Det finns idag panthandlare i de flesta större och medelstora städer i landet och alla har samma affärsidé, nämligen att ge dig kontanter i handen mot att du sedan löpande gör inbetalningar för att behålla dina pantsatta föremål i din ägo.


  Skuldsanering

  Om du inte kan betala dina skulder till varken den ursprungliga borgenären eller inkasso så kommer Kronofogden att ta över ärendet. Kronofogden har andra behörigheter och befogenheter än vad både borgenären och inkasso har. Detta gör att Kronofogden kan använda sig av andra medel för att driva in din skuld.

  Är du oförmögen att betala din skuld till Kronofogden kan det bli aktuellt med så kallad skuldsanering. Skuldsanering kan låta som något positivt, vilket visserligen själva syftet är, men tillvägagångssättet är allt annat än en dans på rosor för den skuldsatte gäldenären.

  Skuldsaneringen går ut på att Kronofogden förhandlar ned den aktuella skulden med de berörda borgenärerna och sätter sedan upp en betalningsplan som ska gälla över fem år. Under dessa fem år ska sedan den skuldsatte leva på existensminimum, vilket är ungefär 4800 kronor, i syfte att ge så mycket av sina tillgångar och sin inkomst till skuldregleringen.


  Sammanfattning

  • Med ett skuldkonto hos Kronofogden är det väldigt svårt att få lån
  • Det finns emellertid långivare med privatlån och sms-lån som kan godta din låneansökan trots tidigare betalningssvårigheter
  • Villkoren för ett lån med skuldkonto blir sämre än vad som normalt gäller
  • Du bör inte försöka att låna pengar om du har ett skuldsaldo hos Kronofogden, kontakta i stället en skuldrådgivare hos din kommun

  Klarar du inte av skulderna kan du möjligen skuldsanera.