Skuld hos Kronofogden

Snabbval:
Loading...
  Kronofogden förbereder sig just nu inför de nya skuldsaneringslagarna som börjar gälla den 1 november 2016. På Kronofogdens webbplats finns information om vad denna ändring innebär och ger dig även svar på de vanligaste frågorna.

  En stor nyhet är att den person som söker skuldsanering och har ett betalningsutrymme ska betala till Kronofogdens betalningstjänst varje månad istället för direkt till de som ska ha betalt. Kronofogden fördelar sedan de inbetalda pengarna mellan samtliga fordringsägare och betalar ut pengarna en gång per år.

  Med skuld hos Kronofogden blir det ekonomiska livet ganska besvärligt. Skuldnoteringen i sig är ett bevis för att personen den gäller för av olika anledningar har misskött sina ekonomiska åtaganden och detta faktum får varningsklockorna att ringa hos bland annat kreditgivare, telekomföretag och hyresvärdar. Skulden ger alltså upphov till svårigheter att låna och det kan bli svårt att få tag på en hyresrätt.

  I samband med att en skuld går hela vägen till Kronofogden ger skulden också en betalningsanmärkning i kreditupplysningsföretagens register och den ligger kvar i tre år även om skulden hos Kronofogden betalas.

  Kvinna försöker göra sig skuldfri från kronofogden

  Långivare trots skuld hos Kronofogden

  När det gäller att låna pengar med en skuld hos Kronofogden så är det inte lätt och det går inte att på förhand säga exakt vad som gäller för att få låna. Det finns möjligheter att låna pengar trots betalningsanmärkningar men om man fortfarande har skuld hos Kronofogden så blir det ofta svårt. Ingen affärsbank erbjuder dig att låna om du har ett skuldkonto hos Kronofogden och det är enbart ett fåtal av de övriga långivarna som har som policy att, med vissa förbehåll, erbjuda lån till privatpersoner som har ett bagage i form av en skuld hos Kronofogden. I regel får du ställa in dig på att vända dig till mindre aktörer alternativt långivare som marknadsför sig specifikt till personer med en trasslig ekonomisk historik.

  De två låneformer som framför allt kan vara aktuella om du har ett skuldkonto och/eller betalningsanmärkningar är

  • Privatlån
  • Smslån

  De båda låneformerna kräver dock att du har en stadig ekonomi för ett godkännande och är minst 18 år gammal. Det görs alltid en individuell, noggrann bedömning och kreditgivningen ska alltid ske enligt god sed, helt i enlighet med konsumentkreditlagen.

  Viktigt!
  Om du har en skuld hos Kronofogden så kommer det bli svårt att få din ansökan godkänd. Det är heller inte sunt att du drar på dig fler skulder i ett sådant läge. Om du är i akut behov av pengar så rekommenderar vi att du kontaktar Kronofogden för att diskutera kring din skuldsanering samt att du även kan kontakta en skuldrådgivare hos din kommun.

  Hög procentränta

  Privatlån trots skuld hos Kronofogden

  Om du har ett obetalt skuldsaldo hos Kronofogden så varken kan eller bör man ansöka om ett privatlån. Några av de större nischbankerna och vissa kreditinstitut har som affärsidé att erbjuda lån till personer som har betalningsanmärkningar. Som motprestation för denna förmån får du vara beredd på att betala en mycket högre ränta. Det kan skilja så mycket som 20 procentenheter mellan den bästa möjliga räntan och den ränta som gäller vid lån med betalningsanmärkning. I vissa fall kan du låna upp till 350.000 kr med privatlån men det är viktigt att din ekonomi har förändrats till det positiva för att inte ytterligare obetalda skulder ska uppstå.


  book1

  Smslån med betalningsanmärkning

  Långivarens risk vid utlåning är i hög grad kopplad till lånebeloppets storlek. Ju mindre belopp, desto lägre risk, och vice versa. För ett smslån är det maximala lånebeloppet i regel sällan högre än 10 000 kr och det innebär att långivaren kan vara lite mer generös med de krav som ställs upp på dig som låntagare.

  Det finns idag ett antal företag verksamma inom smslån som kan godkänna låneansökningar trots betalningsanmärkningar men om man har obetalda skulder hos Kronofogden så bör man vara noga med att inte dra på sig ytterligare skulder.


  Tänk på det här innan du ansöker om ett privatlån eller smslån

  Om du har ett skuldkonto hos Kronofogden och/eller har en eller flera betalningsanmärkningar bör du iaktta försiktighet när det gäller ytterligare lån. Vi känner inte till din nuvarande ekonomiska situation, men om du har en skuld som har gått hela vägen till Kronofogden är det en indikation på att du bör försöka undvika att ta nya lån. Det är upp till varje bank och kreditbolag att göra en bedömning kring din ansökan och din nuvarande, ekonomiska situation.


  Alternativ till lån

  Det finns ett alternativ till lån om man redan har skulder och det är att pantsätta dyrare ägodelar. Det finns idag panthandlare i de flesta större och medelstora städer i landet och alla har samma affärsidé, nämligen att ge dig kontanter i handen mot att du sedan löpande gör inbetalningar för att behålla dina pantsatta föremål i din ägo.


  Sammanfattning

  • Med ett skuldkonto hos Kronofogden är det väldigt svårt att få lån
  • Det finns emellertid långivare med privatlån och smslån som kan godta din låneansökan om du har betalningsanmärkningar
  • Villkoren för ett lån med skuldkonto/betalningsanmärkning blir sämre än vad som normalt gäller
  • Du bör inte försöka att låna pengar om du har ett skuldsaldo hos Kronofogden, kontakta i stället en skuldrådgivare hos din kommun

  Klarar du inte av skulderna kan du möjligen skuldsanera