Utvärdera dina lån varje år – För en bättre privatekonomi

Priset på lån, det vill säga räntan, kan gå upp och ner. Förklaringen är både det allmänna ränteläget i samhället och ensidiga ändringar från långivarnas sida. Det är framför allt bolån som är föremål för förändringar i räntesatserna, men även priset på privatlån kan ändras med jämna mellanrum. Detta gör att du som idag har ett privatlån då och då bör undersöka om räntan har justerats. Du bör också eventuellt jämföra privatlån för att se om du inte kan hitta bättre erbjudanden.

I den här artikeln kan du läsa om:

  • Varför räntan på privatlån då och då justeras
  • Hur mycket du kan spara på att jämföra privatlån och byta långivare
  • Hur du flyttar ett privatlån till en annan långivare
  • Hur du kan förbättra dina chanser att sänka lånekostnaderna genom en bättre kreditvärdighet.

utvärdera dina lån

Privatlån löper med rörlig ränta

Alla lån påverkas av det ränteläge som gäller allmänt i samhället. Riksbankens reporänta, bankernas möjlighet till upplåning och rörelser på valutamarknaderna är faktorer som påverkar räntan. Om det allmänna ränteläget är lågt blir också räntorna på bolån, privatlån, företagslån med mera låga, och vice versa.

Majoriteten av lån löper med rörlig ränta, vilket gör att priset för att låna påverkas av ränteläget. Det är detta förhållande som gör att bolåneräntan idag är rekordlåg. Även privatlån löper överlag med rörlig ränta. Undantaget är mindre privatlån som mer har karaktären av snabblån.

Att privatlån löper med rörliga räntor beror på att långivarna vill kunna föra över högre upplåningskostnader till kunderna. Det är naturligt. Om det blir dyrare för långivarna att erbjuda lån vill de givetvis kompenseras för detta.

Exempel: En långivare erbjuder i snitt 10% i ränta på sina privatlån. Plötsligt gör Riksbanken några snabba höjningar av reporäntan och det blir omedelbart omkring 1% dyrare för långivaren att finansiera sina lån. Denna ökade kostnad förs då mer eller mindre direkt över till låntagarna.

Räntan på privatlån justeras normalt månadsvis. De allra flesta månader sker dock inga förändringar. Det är dessutom inte så att privatlåneräntorna chockhöjs från månad till månad. Om det blir dyrare att låna kommer priserna i stället att justeras uppåt sakta men säkert. Att räntorna rör på sig är en anledning till att du bör jämföra privatlån med jämna mellanrum. Det kan rekommenderas att du ser över situationen åtminstone en gång per år.

Exempel: Många tusenlappar att spara
Alla långivare inom privatlån erbjuder räntor inom ett visst intervall. Det kan till exempel handla om mellan 5 – 15% i årsränta. Vilken ränta en viss låntagare blir erbjuden avgörs av faktorer som betalningsförmåga och kreditvärdighet. Ju bättre ekonomi som helhet, desto bättre blir också villkoren.

Eftersom det finns så många långivare och så många erbjudanden borde det väl finnas en möjlighet att genom en jämförelse hitta det lån som är billigast, utifrån de egna förutsättningarna? Det är absolut sant och genom att jämföra ett större antal långivare kan du ha goda chanser att sänka dina månadskostnader i betydande omfattning.

Exempel: Du har idag ett privatlån på 100 000 kr för vilket du betalar 10% i årsränta. När du jämför låneräntor hittar du en långivare som är beredd att ge dig 8% i ränta. Genom att byta långivare sparar du 2000 kr per år. Notera att uträkningen är mycket förenklad och inte tar hänsyn till eventuella avgifter samt ränteavdrag, med mera.

Nischer inom privatlån

Alla banker och kreditinstitut har inte samma affärsidé när det gäller konsumentkrediter. Storbanker fokuserar till exempel på privatlån för renoveringar, köp av bil och liknande. Mindre långivare har ofta mer fokus på rena konsumtionslån till resor. Kontentan är att olika aktörer har olika fokus, och de erbjuder sina bästa räntor inom sina respektive fokusområden.

När du jämför räntor för att hitta det bästa erbjudandet för dig, bör du därför fokusera på lån som motsvarar ditt befintliga lån. Betalar du idag av på ett konsumtionslån med en lånesumma på omkring 50 000 kr är det klokt att välja en mindre långivare som presenterar erbjudanden på omkring den summan. Har du ett större privatlån hos en storbank är det framför allt andra större aktörer du bör jämföra.

Kostnadsfritt att byta långivare

Alla lån som löper med rörlig ränta kan lösas när som helst. Det ligger liksom i sakens natur att lånen ska vara ”fritt omsättningsbara”. Att byta långivare för ett lån är normalt en enkel historia, och dessutom är det kostnadsfritt i sig. Notera dock att vissa långivare tar ut en uppläggningsavgift, varför flytten kan vara förenad med en viss kostnad.

Om du vill byta långivare ska du ta kontakt med den aktör du vill flytta lånet till. I din ansökan anger du att du vill lösa befintliga lån. Många gånger kan den nya långivaren hjälpa dig med allt det praktiska. Andra gånger får du åtminstone tydliga instruktioner kring vad du ska göra. Din uppgift i ett sådant fall är att helt enkelt slutbetala det gamla lånet med den nya utbetalningen från den nya långivaren.

Förbättra din kreditvärdighet och betalningsförmåga

När du byter långivare för privatlån tecknar du i praktiken ett helt nytt lån. För att kunna godkänna ditt lån måste långivaren göra en komplett kreditkontroll. Det är då givetvis fördelaktigt om din ekonomiska situation idag är bättre än vad den var vid tillfället då du tecknade det första lånet.

De två faktorer långivaren främst tittar på i kreditkontrollen är kreditvärdighet och betalningsförmåga. Kreditvärdighet handlar om befintliga krediter och deras totalbelopp, eventuella betalningsanmärkningar med mera. Betalningsförmågan handlar mer om vad du faktiskt kan betala i räntor och amorteringar när utgifter för boende, mat och så vidare är betalda. Genom att förbättra din ställning inom båda områden ökar du chanserna att få ett bättre erbjudande. Ett tips i sammanhanget är att göra en kreditupplysning på dig själv. Det kan du göra här.

Mer rekommenderad läsning

För mer läsning kring att jämföra privatlån samt om kreditvärdighet/betalningsförmåga, kan vi rekommendera våra följande artiklar:

Svens bana började inom bank- och försäkringsbranschen. Sin utbildningsbakgrund har han inom såväl juridik som ekonomi vilket ger honom god kunskap om de olika finansiella produkterna vi erbjuder på Sverigekredit.se. Hans juridiska kunskaper har varit högst centrala för att vi på Sverigekredit ska vara säkra på att vi erbjuder så konsumentvänliga lösningar som möjligt.

Fyll i formuläret för att fortsätta din ansökan hos vår partner

*” anger obligatoriska fält

Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden