Min pension: Så förbereder du dig för ett äldre liv [Guide]

Att spara ihop till en riktig pension är mycket viktigt, detta så att du ska kunna få en bra tillvaro även efter det att du har pensionerat dig. I denna text ska vi därför gå igenom allt som har med pension i Sverige att göra.

Ett par njuter av sin pension genom att titta på solnedgången tillsammans, symboliserande ett bekymmersfritt äldre liv.

Vad är min pension?

Min pension är en viktig del av din ekonomiska trygghet vid ålderdom. Den bygger på de inbetalningar som görs under arbetslivet till den allmänna pensionen, tjänstepensionen och eventuella privata pensionsförsäkringar. I Sverige är systemet uppdelat i tre huvudsakliga delar: inkomstpension, premiepension och tjänstepension, där de två första utgör den allmänna pensionen som hanteras av Pensionsmyndigheten.

Det är viktigt att förstå hur din pension ackumuleras över tid och vilka faktorer som påverkar dess storlek. Antalet år du arbetar, din inkomst och de val du gör för din premiepension spelar en avgörande roll. Tänk också på att tjänstepensionen varierar beroende på avtal och bransch, och det är upp till dig att kontrollera att du får rätt insättningar.

Din pensionsprognos ger en översikt över hur mycket du kan förvänta dig att få i pension baserat på dina inbetalda pengar. Det är viktigt att regelbundet granska din prognos för att se om du behöver göra några justeringar i ditt sparande för att nå den nivå av ekonomisk trygghet du önskar när du väljer att gå i pension.

Pensionssystemets utformning

I Sverige är pensionssystemet uppdelat i flera delar, nämligen: allmän pension, tjänstepension och privat pensionssparande. Din allmänna pension baseras på hela din inkomst och beräknas utifrån de pensionärspoäng du tjänar in under ditt arbetsliv.

Allmän pension inkluderar:

 • Inkomstpension: En del av din allmänna pension, som är inkomstrelaterad och följer medellivslängdens förändringar.
 • Premiepension: En mindre del där du själv får välja hur pengarna ska placeras bland olika fonder.

Tjänstepension förhandlas fram genom ditt arbetskollektiv och kan variera beroende på yrkessektor och arbetsgivare. Den är en viktig del av det totala pensionsbeloppet.

När det gäller privat pensionssparande är det upp till dig att sätta undan pengar till din framtida pension. Detta ger en extra trygghet och är särskilt viktigt om du är egenföretagare eller har varierande inkomster.

Respektive del av pensionssystemet har olika regelverk kring avsättningar och utbetalningar. Det är centralt att du som individ aktivt förhåller dig till din pension genom att göra informerade val vad gäller premiepension och eventuellt privat sparande.

Allmän PensionTjänstepensionPrivat Pensionssparande
InkomstpensionKollektivavtalEget sparande
PremiepensionArbetsgivareFlera sparformar

Kom ihåg att din pensionssammansättning kan ha stor inverkan på din ekonomi som pensionär. Det lönar sig att engagera sig och noggrant överväga dina alternativ.

Ett annat viktigt verktyg i planeringen för ett ekonomiskt tryggt pensionärsliv är möjligheten att utnyttja seniorlån. Seniorlån erbjuder äldre möjligheten att frigöra kapital från sitt boende, vilket kan vara en värdefull resurs för att förbättra livskvaliteten under pensionen. Genom ett seniorlån kan du som pensionär få tillgång till en del av det värde som ditt hem representerar, utan krav på återbetalning under din livstid. Detta kan vara ett klokt sätt att komplettera pensionen, särskilt för de som har större delen av sin förmögenhet bunden i sitt boende.

Vad är minsta pension?

Minsta pension är den pension du får om din allmän pension och eventuella tjänstepension inte uppgår till ett visst grundbelopp. Det är en trygghet för dig som har haft låg eller ingen inkomst under ditt yrkesverksamma liv.

Allmän pension

Allmän pension är grundpelaren i det svenska pensionssystemet och bygger på dina inkomster. Du får allmän pension baserad på den inkomst du har haft och de pensionspoäng du har intjänat. Beloppet som du får betalas ut av Pensionsmyndigheten och justeras årligen.

Garantipension

Garantipension är en del av folkförsäkringen och säkerställer att du som har haft låg eller ingen inkomst får en grundläggande pension. För att vara berättigad till garantipension ska du:

 • vara folkbokförd i Sverige
 • ha uppnått pensionsåldern
 • ha haft en allmän pension som är lägre än garantipensionsnivån

Garantipension betalas ut upp till en fastställd maxnivå och är avsedd att garantera dig en lägsta levnadsstandard.

Minsta pensionsnivåer

Minsta pensionsnivåer garanterar att du som pensionär får en grundläggande ekonomisk trygghet. Dina minsta pensionsnivåer bestäms av inkomstpensionstillägg och bostadstillägg.

Inkomstpensionstillägg

Du har möjlighet att få inkomstpensionstillägg om din totala pension är låg. Detta tillägg är avsett att höja pensionen till en acceptabel nivå och beräknas utifrån din genomsnittliga inkomst under ditt arbetsliv.

 • Grundkrav: Du måste ha fyllt 65 år och ha en allmän pension under ett visst gränsbelopp.
 • Beloppsberäkning: Tillägget är differentierat beroende på dina tidigare inkomster och hur mycket du får i pension.

Bostadstillägg för pensionärer

Bostadstillägg är ett ekonomiskt stöd som bidrar till dina boendekostnader. Summan du kan få beror på din pension, dina boendekostnader, samt andra inkomster och tillgångar.

 • Berättigande: Du som har låg pension och höga boendekostnader kan ansöka om bostadstillägg.
 • Beräkning av stöd: Bostadstillägget justeras utifrån din hyra eller månadsavgift och kan också påverkas av andra faktorer såsom förmögenhet.

Beräkning av minsta pension

När du planerar din pension är det viktigt att förstå hur den minsta pensionen, eller garantipensionen, beräknas i Sverige. Denna pension är avsedd för dig som haft låg eller ingen inkomst under ditt arbetsliv.

Grundförutsättningar:

 • Du måste ha bott i Sverige i minst 40 år från ditt 16 till 64 år för att få full garantipension.
 • För vart år mindre än 40 år minskar garantipensionen proportionerligt.

Beräkningsfaktorer:

 1. Boendetid: Antal år du har bott eller arbetat i Sverige.
 2. Civilstånd: Ensamstående får ett annat belopp jämfört med gifta eller sammanboende.
 3. Övrig inkomstpension: Om du har annan inkomstpension påverkar det din garantipension.

Pensionens storlek (2023 års nivåer):

 • För ensamstående: upp till 8 689 kr/månad före skatt.
 • För gifta/samboende: upp till 7 750 kr/månad per person före skatt.

Utöver garantipensionen kan du även ha rätt till bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd om din totala inkomst är låg. Dessa tillägg kan ge dig högre månatlig utbetalning.

Beräkna din pension genom att besöka Pensionsmyndighetens webbplats och använda deras tjänster. Det ger dig en förståelse för din framtida ekonomiska situation vid pensionering.

Vanliga frågor

Denna sektion ger svar på vanligt förekommande frågor kring din allmänna pension, och hur du kan förstå och påverka den.
Din allmänna pension baseras på alla de inkomster du har betalat skatt på under ditt arbetsliv. För en prognos kan du besöka minpension.se.
Storleken på din pension påverkas av din livsinkomst, antalet år du arbetat, och den genomsnittliga inkomstökningen i landet. Individuella pensionssparanden och eventuella tilläggspensioner spelar också en roll.
Du kan börja ta ut din allmän pension från 62 års ålder. Det är dock fördelaktigt att vänta så länge som möjligt, eftersom pensionsbeloppet ökar ju längre du väntar med att ta ut det.
Svens bana började inom bank- och försäkringsbranschen. Sin utbildningsbakgrund har han inom såväl juridik som ekonomi vilket ger honom god kunskap om de olika finansiella produkterna vi erbjuder på Sverigekredit.se. Hans juridiska kunskaper har varit högst centrala för att vi på Sverigekredit ska vara säkra på att vi erbjuder så konsumentvänliga lösningar som möjligt.

Fyll i formuläret för att fortsätta din ansökan hos vår partner

*” anger obligatoriska fält

Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden