Riksbanken: Finns ingen anledning att sänka räntan

Vi har tidigare rapporterat om Riksbankens beslut att höja räntan och senaste prognosen i vilken räntan förväntades förbli oförändrad fram till 2023. Det har dock hänt en hel del sedan det penningpolitiska mötet ägde rum i februari och många menar nu att räntan, som ligger på noll i dagsläget, borde justeras ned på minus för att stimulera investeringar och konsumtion.

Riksbankschef Stefan Ingves anser dock inte att det är rätt väg att gå. På en presskonferens i fredags uttryckte han att han ”förstår att det är många som resonerar på det sättet för det är så man är van att tänka”. Men trots att flera andra centralbanker redan sänkt räntan skulle det enligt Stefan Ingves inte vara ”en meningsfull åtgärd under rådande omständigheter”.

Sverigekredit - Riksbanken: Finns ingen anledning att sänka räntan - ()

Stefan Ingves, riksbankschef. Källa: Riksbanken

Ingen räntesänkning på horisonten

Flera centralbanker har redan sänkt räntan i samband med coronakrisen, bland annat Norge och Storbritannien som båda genomfört sänkningar på 0,5 procentenheter. Men en sänkning av reporäntan är alltså inte aktuellt i Sverige, meddelar riksbankschefen Stefan Ingves. Han menar att en sådan åtgärd inte skulle få några positiva effekter på ekonomin i dagsläget.

Under presskonferensen förklarar Stefan Ingves det som att en teoretiskt önskvärd sänkning på exempelvis fem procent skulle skapa ett utlåningsöverskott. Detta överskott skulle ligga på mellan tusen och två tusen miljarder kronor och är pengar som i ”teknisk mening” inte kan försvinna. Istället betalar bankerna in dessa till Riksbanken i form av minusränta varje kväll.

Stefan Ingves lyfter även fram att den här krisen skiljer sig jämfört med tidigare ekonomiska kriser eftersom den inte grundar sig i en finansiell kris, som exempelvis finanskrisen 2008.

Låga räntekostnader skulle antagligen inte få önskad effekt eftersom anledningen till den minskade konsumtionen i grunden är att alla uppmanas att hålla sig hemma under krisen.

Därför står en räntesänkning inte på Riksbankens agenda i nuläget. Enligt riksbankschefen är det viktigaste i den här krisen att hålla igång svensk ekonomi genom att säkra företagens överlevnad och se till att så många som möjligt har kvar sina jobb när krisen väl har lagt sig.

Läs mer: Är svenska hushåll rustade för en lågkonjunktur?

Riksbankens åtgärder under coronakrisen

De senaste veckorna har Riksbanken genomfört flera insatser för att hjälpa företagen. ”Våra åtgärder ska ses som en slags försäkring för samhällsekonomin”, säger Stefan Ingves. ”De motverkar att problem på finansmarknaderna i sin tur skapar problem för svenska företag.”

En av åtgärderna ett stödpaket där Riksbanken erbjuder bankerna att låna 500 miljarder kronor mot säkerhet, i syfte att stimulera vidareutlåningen till små och medelstora företag. Lånen går alltså till företagen via bankerna och beskrivs av Riksbanken i följande tre steg:

  1. Bankerna får låna till nollränta mot villkoret att pengarna lånas vidare till företagen.
  2. Bankerna får då tillgång till billiga lån, vilket ökar möjligheterna för dem att låna ut.
  3. Företagen kan i sin tur ansöka om lån hos bankerna, vilket underlättar för dem.

För att det ska vara kostnadsfritt för bankerna att låna från Riksbanken måste de kunna visa att pengarna har lånats vidare till företagen. Annars får bankerna betala en straffavgift. Det är dock i slutändan upp till bankerna att besluta om vilka företag som får ta del av pengarna.

I dagsläget är alltså reporäntan på 0 procent och Riksbanken planerar inte att sänka den. Nästa penningpolitiska beslut och ränteprognos publicerar centralbanken den 28 april 2020.


Senaste nytt

Angelica kombinerar en akademisk bakgrund i företagsekonomi med en passion för privatekonomi och finans. Som tidigare frilansskribent har hon hjälpt flera företag med sin expertis och skrivfärdigheter, och hennes lösningsorienterade tillvägagångssätt gör henne till en ovärderlig tillgång för teamet på Sverigekredit.se.

Fyll i formuläret för att fortsätta din ansökan hos vår partner

*” anger obligatoriska fält

Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden