Buffertspara inför eventuell arbetslöshet

Det kan vara en bra idé att buffertspara! Arbetsförmedlingen släppte nyligen en rapport som visar en vändning i den minskade arbetslösheten. Under juli månad i år var totalt 344 000 människor inskrivna som arbetslösa på Arbetsförmedlingen, vilket är en ökning med 5 000 personer i jämförelse med samma månad under 2018. Det finns dock en del regionala och demografiska skillnader.

Buffertspara

Snabbval
Läser in...

  De med kort utbildning större risk för långtidsarbetslöshet

  I ett pressmeddelande slår Arbetsförmedlingen fast att personer med kort utbildning i större utsträckning riskerar att drabbas av långtidsarbetslöshet. Vidare spås det att en fortsatt ökning av arbetslöshet väntas ske under hösten och under nästa år. Att arbetslösheten ökar kan enligt Arbetsförmedlingen vara en följd av ett lägre antal subventionerade anställningar, samt att konjunkturläget varit svagare i år jämfört med 2018.

  Färre antal arbetslösa ungdomar och utrikesfödda

  För första gången sedan 2011 är det fler kvinnor (6,9 %) än män (6,8 %) som är arbetslösa. Däremot minskar arbetslösheten bland utrikesfödda från 19,9 % till 19,0 %. Även bland ungdomar – här definierat som 18 till 24 år – minskar arbetslösheten något. Trenden med fler arbetslösa kvinnor än män gör sig även påmind bland ungdomar där andelen var 10 % bland kvinnor jämfört med 6,9 % bland män.

  Flera län noterar ökad arbetslöshet

  På riksnivå uppgick arbetslösheten till 6,9 % i slutet av juli i år vilket är i linje med samma period året innan. Däremot stiger arbetslösheten i flera län.

  Speciellt i Gävleborgs län och Södermanlands län är ökningen stark, från 8,8 % i juli 2018  till 9,4 % i år. Strax därefter följde Skåne län med en arbetslöshet på 9,2 %. I andra änden av skalan hittar vi Gotlands län med den lägsta arbetslösheten på 4,7 %. Även Västerbottens län och Hallands län hade en låg arbetslöshet på 4,7 % respektive 5,2 %.

  Buffertspara om det skulle drabba dig

  Oavsett demografi eller region kan arbetslöshet drabba alla. Ibland sker det både plötsligt och oväntat. Att då ha en ekonomisk säkerhet i form av ett buffertsparande kan vara avgörande för att få vardagen att gå runt. Hur mycket du bör spara är svårt att säga, men det kan vara bra att ha några månadslöner undanlagda.

  Om du är medlem i a-kassan får du ut pengar från staten, men denna summa är sällan tillräcklig för att täcka upp för en utebliven inkomst. Utöver att buffertspara kan du även trygga din ekonomi genom att skaffa en inkomstförsäkring. Dessa erbjuds av privata försäkringsbolag och kan ytterligare täcka upp för inkomstbortfallet.

  Svens bana började inom bank- och försäkringsbranschen. Sin utbildningsbakgrund har han inom såväl juridik som ekonomi vilket ger honom god kunskap om de olika finansiella produkterna vi erbjuder på Sverigekredit.se. Hans juridiska kunskaper har varit högst centrala för att vi på Sverigekredit ska vara säkra på att vi erbjuder så konsumentvänliga lösningar som möjligt.

  Fyll i formuläret för att fortsätta din ansökan hos vår partner

  *” anger obligatoriska fält

  Hidden
  Hidden
  Hidden
  Hidden
  Hidden
  Hidden
  Hidden
  Hidden
  Hidden