Buffertsparande – Hur du bygger din buffert

I denna artikel kommer vi att utforska buffertsparande, en viktig ekonomisk strategi som hjälper dig att hantera oförutsedda utgifter. Vi vet alla att livet inte alltid följer en förutbestämd plan, och ibland dyker oväntade kostnader upp. Ett buffertsparande är en grundläggande och säker metod för att förbereda dig inför sådana händelser. Med en ekonomisk buffert kan du skydda dig mot höga räntor på lån och skapa en känsla av trygghet.

Den här artikeln kommer inte bara att förklara vad buffertsparande innebär, utan även ge råd om hur man kan bygga upp sitt eget buffertsparande och ge tips om hur mycket som är lämpligt att ha i sparad buffert. Vi kommer även att svara på vanliga frågor när det gäller buffertsparande. Genom att läsa igenom artikeln kommer du att bli mer säker i dina ekonomiska beslut och ditt eget välmående.

Nyckelpunkter

 • Att ha ett buffertsparande hjälper dig att hantera oväntade utgifter utan att ta dyra lån.
 • Att bygga upp ett buffertsparande ger dig ekonomisk och psykologisk trygghet.
 • Du kommer att lära dig hur man skapar och underhåller ett buffertsparande som passar dina behov.
Buffertsparande

Hur kan ett buffertsparande se ut?

Det finns inget magiskt recept som alla människor kan följa för att göra ett buffertsparande utan man behöver se efter lite från och med sina egna förutsättningar. Det absolut bästa är att sätta sig ned och se över vad du har för något som kan gå sönder eller vilka mindre regelbundna utgifter som kan dyka upp som du behöver ta hand om. Det kan vara en bra ide att ta hjälp från både vänner eller någon som har gått igenom en snarlik situation innan om du är osäker.

För de yngre som precis har flyttat hemifrån eller har gett sig ut på äventyr är ett grundläggande buffertsparande ännu mer viktigt. Att skapa en buffert kanske inte händer över en dag då de flesta inte vinner på lotto eller hästar från en dag till en annan.

Buffertspara på sparkonto

Att spara på banken är den mest logiska situationen och i stort sett den enda som vi kan rekommendera när det gäller ett buffertsparande. Tanken är att du ska kunna spara på dig en större summa pengar och att börja spara pengar i fonder eller handla med aktier fonder eller där vinsten eller slutsumman inte är garanterad är inte rätt väg att gå. Chanserna är stora att du förlorar pengar som du egentligen inte har och sedan dessutom behöver oroa dig i vilket fall för pengarna. Detta är precis en av det som man försöker komma ifrån med ett buffertsparande.

De flesta bankerna har olika typer av sparkonton med olika räntor som du kan ta del av. Tyvärr är räntorna för tillfället inte riktigt det som vårt avlånga land var vana vid för ett par årtionden sedan men räntan i det här fallet är nästan oviktig. Det absolut viktigaste är att du faktiskt kommer igång med att spara och att du sätter upp ett konto som fyller ett antal kriterier.

Ett av dem är att du faktiskt kan göra automatiska överföringar varje månad till ditt sparkonto direkt från ditt lönekonto. Detta är det absolut bästa och säkraste sättet att spara pengar. På detta sätt är du säker på att du tar pengarna varje månad och inte slösar dem på annat. Dra gärna pengarna direkt efter du har fått lön vilket gör att du vet att du har pengar tillgängliga då.

Ett annat viktigt tips är att du kan göra uttag från ditt sparkonto när som du vill och behöver. Att sätta upp ett sparkonto som binder dina pengar över en viss period är lite motsägelsefullt då du spara för att kunna betala utgifter som dyker upp när som. Öppna därför ett konto som du har regelbunden åtkomst till även om du förlorar avkastning på det viset. Se också till att du inte nallar på konto bara för att. Tanken är att spara pengar.

Hur mycket är ett bra buffertsparande?

Ett bra buffertsparande beror på din personliga situation och potentiella utgifter. En allmän rekommendation är att ha ungefär två månadslöner som en buffert. Detta belopp kan variera beroende på din livsstil och ekonomi.

När du börjar bygga ditt buffertsparande, ha i åtanke att det kan ta tid att nå målet. Det kan ta ett år eller två, men när buffertsparandet är på plats kommer du att känna en ökad trygghet, både mentalt och ekonomiskt.

Varför är två månadslöner en bra riktmärke:

 • De flesta har utgifter som är direkt beroende av sin lön
 • Den som tjänar mer spenderar normalt sett mer och kan behöva en större buffert

När du har etablerat din buffert kan du överväga att utöka ditt sparande genom att till exempel investera i fonder eller indexfonder. Dessa kan ge en bättre avkastning över tid än ett vanligt sparkonto, men du bör inte ta ut pengar vid dålig marknadsutveckling.

Kom ihåg att oavsett dina sparbehov och mål är det viktigt att komma igång. Ett bra buffertsparande är en investering i din framtid och mentala välmående. När du har din buffert på plats kan du fokusera på mer positiva aspekter i livet.

Vilka är fördelarna med att buffertspara?

Fördelarna med att buffertspara inkluderar:

 • Ekonomisk säkerhet i händelse av oväntade utgifter eller inkomstförlust
 • Möjlighet att täcka kostnader utan att behöva ta lån eller använda kreditkort
 • Större självständighet och kontroll över din ekonomi
 • Mindre stress relaterad till ekonomiska problem

Hur bestämmer man storleken på sin buffert?

För att bestämma storleken på din buffert bör du:

 1. Beräkna dina månatliga utgifter, inklusive räkningar, mat, transport och andra nödvändiga kostnader.
 2. Avgör hur många månader av utgifter du vill täcka (rekommendationen är 3-6 månader).
 3. Multiplicera dina månatliga utgifter med antalet månader du vill täcka.

Buffert för husägare, hur mycket rekommenderas?

För husägare rekommenderas det att ha en större buffert än för hyresgäster, eftersom det kan finnas ytterligare kostnader relaterade till husägande, såsom reparationer och underhåll. En bra tumregel är att ha 6-12 månaders uppehälle i ditt buffertsparande.

När bör man använda sin buffert?

Du bör använda din buffert när du står inför oväntade utgifter eller ekonomiska krissituationer, såsom:

 • Jobbförlust eller inkomstminskning
 • Medicinska nödsituationer eller sjukdom
 • Bil- eller bostadsreparationer som inte kan skjutas upp
 • Nödvändiga utgifter som inte kan täckas av dina vanliga inkomster

Hur skiljer sig målsparande från buffertsparande?

Målsparande är när du sparar pengar för specifika mål, såsom en resa, ett bröllop, eller en bil, medan buffertsparande är att ha en reservfond för oväntade utgifter och ekonomiska kriser. Målsparande innebär oftast en fast tidsram och en exakt summa pengar att nå, medan buffertsparande är mer flexibelt och fokuserat på att skapa ekonomisk säkerhet.

Utforska Sveriges lånelandskap med oss, din pålitliga jämförelsetjänst. Med 20,000 användare varje månad och över 30 års samlad erfarenhet, hjälper vi dig hitta de bästa lånen och ger insikter om budgetering och investeringar. Starta din väg mot smartare ekonomiska beslut.

Fyll i formuläret för att fortsätta din ansökan hos vår partner

*” anger obligatoriska fält

Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden