Upplysningsskyldighet för högkostnadskrediter

Du har säkerligen inte kunnat missa den reklam som finns i samhället just nu. Många reklamerbjudanden gäller lån av olika slag. Det är absolut positivt att det finns mycket konkurrens då detta hjälper till att minska priserna för kunderna och räntorna, men tyvärr finns det många som faller i lånefällor och blir skuldsatta på mycket enklare sätt än vad som hände för två årtionden sedan.

Regeringen uppmärksammade detta redan 2015. De tillsatte en utredning med syfte på att få fram underlag för en ny konsumentkreditlag. Tanken var att denna lag skulle begränsa så kallade smslån och andra krediter som hade en hög risk. Det finns ett antal olika saker som denna lag förändrade inom industrin. Den trädde i kraft i september 2018 och begränsar lånets totala kostnad, räntenivåer samt marknadsföring.

Kvinna vid dator

Vad är en högkostnadskredit?

En högkostnadskredit är enligt lagen följande: En kredit med en effektiv ränta som minst uppgår till referensräntan enligt 9 § räntelagen (1975:635) med ett tillägg av 30 procentenheter och som inte huvudsakligen avser kreditköp eller är bostadskredit.

Med andra ord betyder det att en högkostnadskredit räknas som en kredit där den effektiva räntan ligger på minst 30 % förutom den aktuella referensräntan.

Det finns självklart undantag till denna lag som redan har nämnts och dessa är kreditköp. Ett kreditköp räknas som en kredit där kunden får en produkt i utbyte. Om du t.ex. köper en tv på kredit. Detta är giltigt även när krediten ges av en tredje part (långivare) så länge som du får en produkt för lånet.

När det gäller lån för bostäder är även dessa undantagna denna lag. Det är dock väldigt sällan som räntan på ett bostadslån övergår 30 %. I och med detta begränsas aldrig räntan på köp som görs med ditt kreditkort. Du bör därför vara försiktigt med de räntor som tas ut av din bank/kreditgivare.

Räntetak

Ett räntetak har lagts till för att begränsa räntan som får tas ut. Räntan plus dröjsmålsränta får inte övergå 40 % utöver referensräntan. Om en låntagare inte betalar i tid får endast dröjsmålsräntan tas ut. I och med att räntan är begränsad, begränsas också de så kallade smslånen eller snabblånen där räntan vanligtvis är mycket hög.

Tanken är att långivarna ska begränsa antalet högkostnadskrediter de ger ut i och med att räntan inte kan vara så hög och därmed blir deras vinstmöjligheter lägre och risken för dem högre. Chansen att långivarna gör förluster med högkostnadskrediter är högre vilket ger större säkerhet för allmänheten i sig.

Kostnadstak

Det kostnadstak som infördes innebär i praktiken att en låntagare aldrig ska behöva betala mer än 100 % av den summan som lånas ut. Detta innebär i praktiken att om du lånar 1 000 kr ska du aldrig behöva betala tillbaka mer än 2 000 kr totalt. Kostnadstaket innefattar alla typer av avgifter som läggs på lånet dvs. startavgifter, aviavgifter, förseningsavgifter etc. De enda kostnader som inte räknas in är de som kan uppstå om ärendet behöver gå till kronofogden eller domstol.

Att nollställa kostnadstaket med ett nytt lån är även det inte möjligt då den totala kostnaden gäller även för ytterligare lån som ges från samma långivare. Detta gäller även för långivare i samma koncern eller med en nära förbindelse.

Lagen begränsar därför effektivt storleken och återbetalningstiden på de lån som blir beviljade. Om återbetalningstiden är för lång övergås kostnadstaket och högkostnadskrediter på mindre belopp blir helt enkelt inte lönsamma för långivaren. Även förlängningen av högkostnadskrediter påverkas och endast en förlängning får utföras.

Marknadsföring

Det måste numera även framgå i marknadsföringen att det är en högkostnadskredit och de risker som uppstår vid skuldsättning. Även information om vart kunden kan vända sig med skuldproblem måste finnas tillgänglig. Reklam måste dessutom vara måttfull. Detta är ett brett begrepp men den reklam som inte anses vara måttfull kan leda till sanktioner.

Långivarna måste i stort vara tydligare i sin information till kunden i likhet med reklam för tobak och alkohol. Allt för att ge större säkerhet till kunden och undvika en utbredd skuldsättning.

Angelica kombinerar en akademisk bakgrund i företagsekonomi med en passion för privatekonomi och finans. Som tidigare frilansskribent har hon hjälpt flera företag med sin expertis och skrivfärdigheter, och hennes lösningsorienterade tillvägagångssätt gör henne till en ovärderlig tillgång för teamet på Sverigekredit.se.

Fyll i formuläret för att fortsätta din ansökan hos vår partner

*” anger obligatoriska fält

Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden