Uppåtsving för den svenska marknaden

svensk ekonomi

Ny statistik inom finansvärlden tyder på att både ökad orderingång och ökad produktion råder i den svenska industrin och framtiden ser för tillfället ljus ut för den skandinaviska marknaden.

Svensk varuexport består i hög grad av industrivaror såsom fordon, maskiner och skogsindustriprodukter. Nyligen utförda undersökningar har resulterat i en statistik som ser allt annat än bräcklig ut för den skandinaviska industrin. Faktum är att siffrorna tyder på en procentuell ökning om 1,3 % på den totala orderingången under maj 2017, i förhållande till april. Orderingången som kommer från hemmamarknaden har sjunkit med 0,1 % medan exportorderingången stigit med 2,4 %.

Statistiken visar även på en positiv och gynnsam utveckling syntes inom en majoritet av industrins delbranscher på månadsbasis. Det område som visade godast resultat var petroleumprodukter, det vill säga oljeprodukter. Den procentuella ökningen talade om 19,6 procent.

Även den totala orderingången har ökat relativt drastiskt i förhållande till samma månad föregående år, siffrorna talar om en tillväxt på 7,6 % (kalenderkorrigerat). Exportorderingången steg med 8,1 % och hemmamarknaden med 6,7 procent. Andra siffror berättar även att orderingången i April sjönk totalt med reviderade 3,4 % jämfört med månaden före (-4,0%) och steg med reviderade 5,3 % jämfört med samma månad 2016 (+4,4%).

Att orderingången har stigit är ett mycket lovande faktum för den svenska marknaden, även om siffrorna är flytande från månad till månad. Och det är inte enbart gällande orderingången som statistiken ser lovande ut. I maj steg även industriproduktionen med 2,1 % jämfört med april, enligt säsongsrensad statistik från SCB. Om man sätter dessa siffror i förhållande till samma månad föregående år så vittnar de om en kalenderkorrigerad stigning på 9,0 % av industriproduktionen.

Svens bana började inom bank- och försäkringsbranschen. Sin utbildningsbakgrund har han inom såväl juridik som ekonomi vilket ger honom god kunskap om de olika finansiella produkterna vi erbjuder på Sverigekredit.se. Hans juridiska kunskaper har varit högst centrala för att vi på Sverigekredit ska vara säkra på att vi erbjuder så konsumentvänliga lösningar som möjligt.

Fyll i formuläret för att fortsätta din ansökan hos vår partner

*” anger obligatoriska fält

Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden