Riksbankens besked – Räntan blir kvar på noll

Även denna gång blir reporäntan kvar på noll procent. Det meddelade Riksbanken igår. Beslutet kommer inte som en chock då man tidigare har uttalat sig om att en räntesänkning inte skulle vara en effektiv åtgärd förrän läget har normaliserats.

Just nu är framtiden fortfarande mycket osäker, men det utesluter inte att en sänkning kan bli aktuell längre fram, menar Riksbanken. Det går dock inte i nuläget att bedöma om det skulle vara en lämplig åtgärd – då det bland annat beror på hur snabbt ekonomin återhämtar sig.

Läs mer: Räntan förblir oförändrad – Hur ser framtiden ut?

Riksbankshuset

Riksbankshuset, Stockholm. Foto: Riksbanken

Inte läge för sänkt reporänta

Trots fallande tillväxt och stigande arbetslöshet väljer Riksbanken att låta reporäntan ligga kvar på 0 procent. Räntan har sedan 2015 legat på minus, men höjdes i slutet av förra året från -0,25 till 0. Under coronapandemin har reporäntan varit oförändrad, och så även i juli.

Riksbanken hänvisar till coronakrisen i sitt beslut. ”Det finns tecken på en återhämtning, men utvecklingen är mycket osäker och Riksbanken bedömer att det dröjer innan den globala ekonomin är tillbaka på aktivitetsnivåerna före krisen”, står det i en kommentar till beslutet.

Riksbankschefen Stefan Ingves har tidigare uttalat sig om att sänkt reporänta inte kommer få önskad effekt i rådande kris. Eftersom coronapandemin i grunden är en hälsokris skiljer sig den från till exempel finanskrisen, då vi senast hade en markant ökning av arbetslösheten.

Nollränta fram tills 2023

Det utesluter inte att en sänkning eller höjning kan bli aktuellt när läget är mindre osäkert. Huruvida en förändring av räntan är lämpligt eller inte längre fram går dock inte att säga just nu. Därför är Riksbankens nuvarande prognos att räntan blir kvar på samma nivå tills 2023.

Vid senaste räntebeskedet i april gavs ingen prognos då läget bedömdes vara för osäkert, men jämfört med i februari (inom parentes) väntades tidigare en höjning av räntan 2022.

Riksbankens prognos för räntan (februaris prognos inom parentes):

2019 (kv4) 2020 2021 2022 2023
−0,25 0,00 (0,00) 0,00 (0,00) 0,00 (0,08) 0,00

Arbetslösheten väntas öka

Istället för en lägre ränta tar Riksbanken till andra medel för att stimulera ekonomin och inflationen, som att utöka ramen för köp av obligationer från 300 till 500 miljarder kronor. Därtill beslutar Riksbanken att sänka räntor och förlänga löptider på lånen till bankerna.

I rapporten uttrycker centralbanken även att Sveriges ekonomi, trots stor påverkan, inte har sett en lika stor nedgång som i omvärlden. Det kan delvis bero på att vi inte har haft en lika omfattande nedstängning, samt att utsatta branscher som turismen inte är lika stor i Sverige.

Dock har vi även i Sverige sett en stor nedgång i efterfrågan och svåra leveransstörningar. Detta återspeglar sig på arbetsmarknaden där många har blivit av med jobbet. I dagsläget ligger arbetslösheten på 9 procent och 200 000 personer har skrivit in sig som arbetslösa.

I sin prognos räknar Riksbanken med att ännu fler kommer att bli av med jobbet framöver. Inte förrän 2022 väntas Sverige och omvärlden ha återhämtat sig till nivåerna före krisen.

Återhämtning sker snabbare än väntat

Banken lyfter samtidigt att många länder har börjat dra tillbaka sina restriktioner och att en ekonomisk återhämtning därmed långsamt kan inledas. Detta är snabbare och tidigare än vad som spåddes i de framtidsscenarier som presenterades vid det senaste räntebeskedet.

Riksbanken sammanfattar utvecklingen inom ekonomin sedan april i följande punkter:

  • Aktiepriserna såväl i Sverige, som i omvärlden, har stigit
  • Tecken på svårare finansieringssituation för företag
  • Tecken på att hushållens konsumtion börjat stiga
  • Kronan har blivit starkare

Nästa beslut och ränteprognos publicerar centralbanken den 22 september 2020.


Senaste nytt

Angelica kombinerar en akademisk bakgrund i företagsekonomi med en passion för privatekonomi och finans. Som tidigare frilansskribent har hon hjälpt flera företag med sin expertis och skrivfärdigheter, och hennes lösningsorienterade tillvägagångssätt gör henne till en ovärderlig tillgång för teamet på Sverigekredit.se.

Fyll i formuläret för att fortsätta din ansökan hos vår partner

*” anger obligatoriska fält

Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden