Fyra nyheter i lagstiftningen om bolån

Nya bolåneregler

Det finns ingen lagstiftning som är så på tapeten just nu som lagstiftningen kring bolån. Förslag på ändringar i regelverket utreds nu på flera håll och utredarna tar sikte på både det nationalekonomiska och det privatekonomiska. Lagstiftningen för bolån skiljer sig från hur högkostnadskrediter som smslån är reglerade. Vid årsskiftet trädde de första större ändringarna för året i kraft.

Jämför bolån

Det handlar om ett antal för låntagaren fördelaktiga regler i konsumentkreditlagen. Till exempel har alla bolåneföretag numera en långtgående skyldighet att förklara allt kring de räntor man erbjuder.

Du ska få reda på hur banken sätter räntan

Det är just bolåneföretagets så kallade förklaringsskyldighet som är den viktigaste nyheten i konsumentkreditlagen.

13 b § I fråga om en bostadskredit som är förenad med panträtt i fast egendom, tomträtt eller bostadsrätt […] ska näringsidkaren förklara vilka faktorer som har påverkat den erbjudna räntan.

I de till paragrafen vidhängande punkterna 1-3 anges att bolåneföretaget ska presentera:

  • Genomsnittlig ränta (snitträntan) för motsvarande lån som det som erbjuds
  • Vad det faktiskt kostar bolåneföretaget att erbjuda lånet (finansieringskostnad)
  • Vilka andra faktorer som ligger till grund till räntesättningen.

Den här nya regeln gör att bankens informationsövertag vad gäller hur räntan beräknas helt försvinner. Låntagaren ska helt enkelt ha samma information som bolåneföretaget. Ett syfte med det är att stärka konsumentskyddet överlag. Andra syften är att göra det lättare för låntagaren att se vilka möjligheter att pruta som finns samt lättare kunna jämföra erbjudanden från flera långivare.

Kopplingsförbehåll är förbjudna

Det har länge varit så att bolåneföretag har kunnat ge låntagare som väljer att teckna exempelvis villahemförsäkringar eller bilförsäkringar alternativt har startat pensionssparande, med mera, hos långivaren, en rabatt på bolåneräntan. Sådana så kallade kopplingsförbehåll är numera förbjudna. Det enda extra som bolåneföretaget kan kräva är att låntagaren tecknar ett konto i banken, till exempel ett servicekonto.

13 c § En näringsidkare får inte ställa upp som villkor för att bevilja en bostadskredit att konsumenten också köper andra finansiella produkter eller tjänster.

Bindande erbjudande i sju dagar

En tredje ny regel i konsumentkreditlagen att känna till är den som stipulerar att ett erbjudande från ett bolåneföretag ska gälla i (minst) sju dagar. Denna regel har kommit till för att skydda låntagaren från att ta förhastade beslut. Låntagaren ska i stället i lugn och ro kunna analysera erbjudandet samt de förklaringar till räntesättningen som banken är skyldig att presentera. En annan idé bakom regeln är att låntagaren vid behov ska hinna jämföra erbjudandet med vad andra bolåneföretag kan erbjuda.

Individuell amorteringsplan

Regering och riksdag har en uttalad vilja om att bolånetagarkollektivet ska bli mer aktiva med amorteringar. Om detta skvallrar inte minst reglerna om amorteringskravet. Detta, samt att statsmakterna vill ge konsumenterna mer makt i avtalsförhållandet gentemot bolåneföretagen, har resulterat i en bestämmelse om att bolåneföretaget ska ta fram förslag till amorteringsplaner för varje enskilt lån. Planerna ska följa reglerna om amorteringskravet samtidigt som de alltid ska vara anpassade efter låntagarens ekonomi. Exakt hur amorteringsplanen ser ut ska ske i dialog mellan bolåneföretag och låntagare.

Svens bana började inom bank- och försäkringsbranschen. Sin utbildningsbakgrund har han inom såväl juridik som ekonomi vilket ger honom god kunskap om de olika finansiella produkterna vi erbjuder på Sverigekredit.se. Hans juridiska kunskaper har varit högst centrala för att vi på Sverigekredit ska vara säkra på att vi erbjuder så konsumentvänliga lösningar som möjligt.

Fyll i formuläret för att fortsätta din ansökan hos vår partner

*” anger obligatoriska fält

Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden