Det stundande räntebeskedet

På onsdag den 14/2 så kommer Stefan Ingves att tillkännage Riksbankens första räntebesked för i år. Det har rått stor ovisshet kring huruvida reporäntan, eller styrräntan som den också kallas, kommer att höjas eller hållas på samma nivå som i dagsläget. En ytterligare sänkning är dock mer eller mindre otänkbar. Beroende på vad beskedet kommer bli kan det komma att påverka svenskarnas privatekonomi på flera olika sätt.

Reporäntan är den ränta som Riksbanken beslutar om och ändrar några gånger per år. Det är reporäntan som beslutar till vilken ränta som de svenska bankerna får låna pengar för från Riksbanken. Är räntan låg är det billigt för bankerna att låna pengar. Är det billigt för bankerna att låna pengar så kan bankerna i sin tur låna ut pengar billigt till kunderna. Detta får resultatet att kundernas konsumtion stimuleras och kan gå upp vilket på sikt leder till ökad handel. En hög ränta från Riksbanken får motsatt effekt och leder till minskad handel. Den motsatta effekten ges dock på sparkonton. Där ger en sänkt reporänta en högre ränta på sparkonton och tvärtom. Ökad ränta på sparande leder i sin tur till minskad konsumtionsvilja. Allt handlar om att stimulera tillväxt-, investerings- och konsumtionsnivån så mycket som möjligt.

Anledningen till att systemet fungerar på det här sättet är för att Riksbanken har som uppgift att stimulera de nationella finanserna och hålla landets inflation till 2% per år. Inflation är den allmänna prisnivå som bestämmer värdet på varor och tjänster på marknaden. Fluktuerar inflationen alltför mycket kan det leda till stor otrygghet på diverse marknader, vilket kan påverka hela landets finansiella situation. Genom att Riksbanken har kontroll över styrräntan kan de således påverka landets inflationsnivå till stor del. På detta sätt tryggas landets ekonomiska utveckling utan några större svängningar.

De senaste åren har vi haft en negativ styrränta. För bankernas del leder det här till att de får en negativ inlåningsränta. Detta innebär att bankerna måste betala en viss summa för att ha sina sparade medel placerade hos Riksbanken, vilket de är tvungna till. Pengarna som är i omlopp är slutna till ett visst system vilket gör att allt överskott som finns hos en bank måste placeras hos Riksbanken. På grund av detta vill bankerna låna ut så mycket pengar som möjligt istället för att placera sina pengar hos Riksbanken. Resultatet av detta blir således låga räntor på lån. Privatpersoner behöver dock inte oroa sig för att de måste betala en kostnad för att ha sina medel placerade hos sin bank, däremot är det väldigt få som kan räkna med någon större avkastning på sina räntekonton. Fördelen är dock, som sagt, att blir billigare att låna pengar av banken.

I Sverige har vi haft negativ ränta sedan 2015, vilket är en relativ lång tid. Aldrig tidigare har vi haft en liknande situation. Experter har därför haft svårt att sia om framtiden och förutspå hur detta kan komma att påverka landets finanser. Klart är dock att den låga räntan verkligen har lett till ringar på vattnet. Ett exempel på detta är bostadspriserna. Den låga styrräntan som introducerades för tre år sedan ledde till något lägre räntor på bolån. Dessa räntor blev sedan allt billigare att teckna vilket fick som följd att allt fler tecknade bolån på allt större belopp. Resultatet blev att bostadspriserna sköt i höjden under 2016 och framförallt 2017. På grund av detta har regeringen fått införa nya regler i form av det strängare amorteringskravet som införs under 2018. Det finns med andra ord ett tydligt nationalekonomiskt kretslopp kopplat till styrräntan, vilket påverkar hela landet.

Du som privatperson kan dra nytta av den rådande situationen. Nu är det nämligen ett ypperligt tillfälle att köpa ny bostad. Amorteringskravet kommer dock börja gälla om bara några veckor, vilket gör att du måste handla snabbt. Efter att amorteringskravet trätt i kraft kan det bli väldigt kostsamt att ta ett bolån. För att vara säker på att göra en bra affär bör du därför handla nu. Här på sverigekredit.se kan du jämföra bolån och på så sätt hitta det bästa alternativet på marknaden just nu. Har du funderat på att köpa en ny bostad är det här sista chansen innan de strängare reglerna börjar gälla, vilket kommer påverkar dina chanser till en bra bostadsaffär på ett negativt sätt. Tveka inte att göra din bostadsaffär under februari. Det är dels en god investering och dels ett fantastiskt härligt sätt att sparka igång våren på!

Behov av att låna pengar

Svens bana började inom bank- och försäkringsbranschen. Sin utbildningsbakgrund har han inom såväl juridik som ekonomi vilket ger honom god kunskap om de olika finansiella produkterna vi erbjuder på Sverigekredit.se. Hans juridiska kunskaper har varit högst centrala för att vi på Sverigekredit ska vara säkra på att vi erbjuder så konsumentvänliga lösningar som möjligt.

Fyll i formuläret för att fortsätta din ansökan hos vår partner

*” anger obligatoriska fält

Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden