Amortering på bolån kan pausas på grund av corona

Spridningen av coronaviruset sätter press på många svenskars ekonomier, med anställda som tvingas gå ner i arbetstid och egenföretagare som har svårt att hitta uppdrag. Det är ett stort antal vars plånböcker får sig en rejäl omgång på grund av det rådande läget i världen.

Nästan lika många är det som oroar sig över hur de ska kunna täcka alla sina utgifter med mindre pengar i kassan, framförallt bland högt belånade hushåll som har krav på amortering. För att underlätta för dessa bolånetagare meddelar nu Finansinspektionen att inkomstbortfall till följd av coronaviruset är skäl nog att tillfälligt pausa amorteringskravet på existerande lån.

Svenskt hus med bolånetagare

Finansinspektionen vill se amorteringsundantag

Mängden bostadslån bland svenska hushåll ökar för varje år som går och uppgick i januari 2020 till 3 458 miljarder kronor, enligt SCB:s finansmarknadsstatistik. Eftersom boendet är den enskilt största utgiftsposten för många hushåll kan ett indraget amorteringskrav vara avgörande för att få ekonomin att gå ihop vid inkomstbortfall kopplat till coronaviruset.

Därför meddelar nu Finansinspektionen i ett pressmeddelande att coronaviruset bör ses som ett särskilt skäl att minska eller pausa amorteringskravet på bolån. Reglerna för kravet är utformade på ett sådant sätt att långivare får ge undantag från det när särskilda skäl finns.

”Tappar låntagaren inkomster på grund av coronavirusets spridning så är det ett sådant skäl”, säger FI:s generaldirektör Erik Thedéen. Han avslutar med att: ”Det extraordinära läget motiverar att bankerna är generösa i sin tillämpning av att medge undantaget”.

Det är upp till bankerna att avgöra huruvida amorteringskravet tillfälligt ska dras in utifrån låntagarens individuella situation. I fråga om vad som är ett coronarelaterat inkomstbortfall uppmanar myndigheten långivarna att hellre fria än fälla och vara generösa i sin bedömning.

Förhandla bort amorteringskravet på bolånet

I en artikel av Expressen berättar en bolånetagare om hur hon som frilansare hindrats från att ta några uppdrag på grund av en utdragen förkylning och hur hennes make tvingats gå ned i arbetstid eftersom restaurangen inte får in tillräckligt med kunder. Efter ett samtal till banken fick hon tre månaders amorteringsfritt, vilket innebar 5 000 kronor extra i månaden.

Det behöver med andra ord varken vara svårt eller tidskrävande att omförhandla villkoren och slippa amortera på ditt bolån för att bättre passa din rådande ekonomiska situation.

Enligt Finansinspektionen kan amorteringsfristen pågå mellan allt från 3 till 12 månader. Det viktiga är att bostadsmarknaden fungerar och att svenska hushåll har råd att konsumera. Därför ska undantagen som bankerna gör utvärderas löpande och förlängas vid behov.

Svens bana började inom bank- och försäkringsbranschen. Sin utbildningsbakgrund har han inom såväl juridik som ekonomi vilket ger honom god kunskap om de olika finansiella produkterna vi erbjuder på Sverigekredit.se. Hans juridiska kunskaper har varit högst centrala för att vi på Sverigekredit ska vara säkra på att vi erbjuder så konsumentvänliga lösningar som möjligt.

Fyll i formuläret för att fortsätta din ansökan hos vår partner

*” anger obligatoriska fält

Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden