Amortera extra är inte alltid det bästa valet

Att vara skuldfri är överlag positivt. Du behöver inte betala räntor och du behöver aldrig oroa dig för att lånekostnader ska ställa till det för din privatekonomi. Du känner säkert till talesättet att ”den som är satt i skuld är inte fri”? Det stämmer, men det finns samtidigt lägen då en skuldsättning inte är enbart negativ.

Faktum är att det finns många situationer då att betala av på skulder inte är det bästa alternativet. Principen här är att det du betalar på dina skulder i form av extra amorteringar är pengar som bättre kan användas på andra sätt.

I den här artikeln ska vi utmana konventionerna lite. Vi ska berätta om situationer då extra amorteringar inte behöver vara det bästa valet. Precis som i alla andra frågor om ekonomi gäller det dock att du funderar ordentligt kring hur du själv tänker och känner. Använd den här artikeln som information för att fatta dina egna beslut, inte som en absolut sanning.

amortera eller spara

Lånen är inte hela din ekonomi

Det är viktigt att börja med att notera att eventuella lån normalt endast är en liten del av din ekonomi. I din privatekonomi har du en hel del annat att bolla med, såsom ditt hushåll i stort, investeringar för framtiden, pensionssparande, buffertsparande, bil och transporter, med mera.

Om du väljer att aggressivt betala av på befintliga lån får du mindre kvar att använda för exempelvis sparande för framtiden. När du har betalat av allt är du visserligen skuldfri, men detta på bekostnad av ett mindre sparande.

Att underlåta att spara är ett större hot mot din ekonomi än att inte amortera extra på lån. Extra betalningar på bolån och privatlån ger dig nämligen inget extra i plånboken. Visserligen får du på sikt en lägre räntekostnad, men om räntan är låg (som på ett bolån) är skillnaden marginell. Om du i stället sparar en del av eller hela det belopp du skulle ha amorterat får du ett sparande som dels ger dig trygghet, dels kan ge dig ränta. En extra betalning på 20 000 kr på bolånet är alltid positivt, men om kylen och frysen går sönder nästa dag kanske du inte har några pengar kvar att använda för att ersätta dem.

Spara och investera

På samma sätt gäller det att inte försumma sparande på längre sikt. Här är det investeringar i aktier och fonder vi talar om. En viktig princip bakom investeringar i värdepapper är ”tid i marknaden”. Ju längre tid du har dina pengar på marknaden, desto mer pengar kommer du att få i avkastning. Det är alltså klokt att inte vänta för länge.

Om du väljer att aggressivt försöka bli skuldfri så snabbt som möjligt får du normalt vänta ett tag på att kunna investera i framtiden. Det gör att du går miste om tid i marknaden och därmed faktiskt förlorar pengar. Det är förmodligen omöjligt att räkna ut exakt vad förlusten blir inom olika tidsrymder, men det torde vara klart att det kan handla om stora belopp.

Bra lån och dåliga lån

Typexemplet på ett bra lån är studielån. Ett annat bra exempel är bolån på en egen bostad. Kort sagt får du ju, eller har fått, något för pengarna. Vad dessa två lånetyper har gemensamt är att de också löper med låga räntor. Räntan på studielån är idag mycket beskedlig och den som prutar på bolåneräntan kan mycket väl komma långt under 1,50%.

Dåliga lån är alla lån som du har använt för konsumtion. För att vara lite krass har du inte fått något bestående för pengarna. Gemensamt för dessa lån är att de kostar förhållandevis mycket. Exakt hur mycket beror på din ekonomiska situation, men klart är att räntan på exempelvis ett privatlån ligger skyhögt över räntan på ett bolån.

Om du har både dåliga lån med hög ränta och ”bra” lån, vilka ska du fokusera på? Givetvis är den smarta lösningen att betala av på de dyraste lånen först. Ett dyrt privatlån, även om det är på ett litet belopp, kan kosta lika mycket per år som bolån på flera miljoner.

Hitta din egen balans

Att ha skulder behöver inte vara negativt och att försöka betala av på skulder behöver inte vara högsta prioritet. Ekonomin består som sagt av så mycket mer än skuldsättning, även om den som har stora skulder givetvis kan uppleva situationen på ett annat sätt.

Vad som är den bästa lösningen för dig kan bara du avgöra, men det kan vara klokt att du sätter dig ner och funderar kring frågan. Målet här bör vara att skapa en balans mellan amorteringar, sparande och investeringar. Inget av de olika sätten att placera din inkomst bör vara prioriterat över de andra, utan en balanserad kombination är normalt rätt väg att gå.

Det enda undantaget till idén om balans handlar om lån med höga kostnader. Extra amorteringar på dåliga lån är något du alltid bör prioritera.

Tips på mer läsning

Om du vill fördjupa dig mer i frågor kring ekonomisk balans kan vi tipsa om andra artiklar här på sajten.

I vår artikel om ekonomiskt samspel hittar du information och tips om ekonomin i ett parförhållande. Om du behöver strukturera upp din ekonomi så läs gärna tips om ekonomisk planering och budget. I artikeln om risker med lån så lär du dig mer om hur lån påverkar din privatekonomi.

Svens bana började inom bank- och försäkringsbranschen. Sin utbildningsbakgrund har han inom såväl juridik som ekonomi vilket ger honom god kunskap om de olika finansiella produkterna vi erbjuder på Sverigekredit.se. Hans juridiska kunskaper har varit högst centrala för att vi på Sverigekredit ska vara säkra på att vi erbjuder så konsumentvänliga lösningar som möjligt.

Fyll i formuläret för att fortsätta din ansökan hos vår partner

*” anger obligatoriska fält

Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden