Parekonomi – Få ekonomin att fungera för två!

När man inleder en relation är parekonomi förmodligen inte det första man diskuterar, men förr eller senare måste man sätta sig ner och fundera på hur man ska planera ekonomin i sitt förhållande. Det är många par som drar sig för detta och tyvärr kan oviljan eller olusten att prata ekonomi ofta leda till problem. Många relationer kan därför få stora problem på grund av att det ekonomiska samspelet inte fungerar eller inte finns över huvudtaget.

Samspel är nyckelordet. Två personer, som inleder en relation, gör vanligtvis och förhoppningsvis sitt yttersta för att skapa ett bra samspel när det gäller barn, ansvarsfördelning i hemmet och fritidsintressen med mera.

När ekonomin och dess komplikationer uppdagas är det inte lika enkelt att hitta ett bra samspel. Det kan bero på många saker.
– En vanlig orsak till ett bristande samspel är att en av eller båda av parterna i relationen från början har svårt att diskutera frågor kring pengar. Det är helt förståeligt – ekonomi kan nämligen vara en känslig fråga för många. En annan orsak kan vara att parterna har helt olika ekonomiska förutsättningar och prioriteringar.

Om samspelet inte fungerar är det viktigt att båda parter uppmärksammar problemet och aktivt försöker vända på situationen.

Nedan finner du några tips som kan göra arbetet för ett bättre ekonomiskt samspel och en sundare privatekonomi lite lättare.

Par kollar på dator

Kommunikation – Våga prata om pengar

Att ha en rak kommunikation i det gemensamma är a och o i alla relationer. Det är genom att man vågar lyfta frågor och diskutera dem som man förstår varandra.

Det värsta man kan göra, när det handlar om ekonomin i en relation, är att dölja saker för varandra och att undvika att kommunicera – det leder ofrånkomligen till ännu större problem.

Att prata om pengar behöver inte vara svårt men man måste göra det från ett objektivt synsätt. Det är också viktigt att vara lyhörda för varandras behov och värderingar. Man behöver inte alltid förstå och vara helt överens, men man måste försöka att acceptera sin partner.

Konflikträdsla – Göm inte huvudet i sanden

Rädslan för konflikter är väldigt vanligt i många relationer vilket kan vara ett stort problem som är svårt att ta sig ur.

Parekonomi kan alltså många gånger vara ett känsligt ämne som lätt skapar konflikter och även om konflikträdslan finns i relationen så bör man inte sticka huvudet i sanden och finna sig i allt.

Det viktigaste är att man är tydlig och att man gör något positivt av diskussionen. Ett bra sätt är att öppna diskussionen med att bekräfta din partners behov. Attackera aldrig – oavsett hur er rådande ekonomi ser ut. Både den bästa och sämsta ekonomin går att vända till någonting positivt.


Planera för framtiden tillsammans

Ett sätt att mer givande diskutera parekonomiska frågor på är att göra det utifrån framtida drömmar och personliga intressen.

De flesta drömmar kostar pengar och genom att konkretisera vad ni vill uppnå, både individuellt och tillsammans, så går det att sätta en prislapp på drömmarna.

Utifrån denna prislapp kan ni sedan göra en hushållsbudget för att sedan besluta kring både gemensamma och individuella åtgärder samt vilket eventuellt ansvar som var och en har i budgeten. Budgeten är grundstenen för hur parekonomin kommer att fungera i relationen.

Låna tillsammans

En stor fördel med att ha ett gemensamt hushåll och en gemensam parekonomi är den ökade möjligheten till bättre lånevillkor. Det är alltid lättare att låna pengar om man har en medsökande.

Funderar du och din partner på att exempelvis köpa er första gemensamma bostad så är detta något ni bör ta tillvara på.

Med ett gemensamt lån får ni betydligt bättre villkor jämfört med om ni skulle tagit varsitt lån. Detta gäller inte bara bolån utan även privatlån. Ska du och din partner ut och resa, köpa en bil eller göra en annan stor investering så är det väldigt fördelaktigt att teckna ett gemensamt lån.

Prioritera och kom överens

Samspel är inte synonymt med att parterna i en relation alltid behöver vara överens. Om man alltid är överens sker det säkerligen mer sällan någon utveckling. Samtidigt är det klokt att vara helt överens vad gäller de viktigaste bitarna i parekonomin.

Onödiga utgifter och dyra smslån är två exempel som man kan börja med att se över. Vidare är det, om ni exempelvis har barn tillsammans, en självklarhet att barnets/barnens välmående måste sättas i första rummet och prioriteras.

Andra prioriteringar kan vara boendet (hyra, låna pengar) och sparande. Om ni sätter upp prioriteringar som ni är överens om minskar risken att pengarna lättare försvinner och det leder förhoppningsvis till att ni kan vara mer tillfreds med det ekonomiska samspelet. Glöm inte att var och en måste få ha en viss summa pengar att röra sig med för egna nöjen och intressen.

Tjej skrattar

Hitta rätt balans för parekonomin

Bara för att man är en del i ett parförhållande behöver man inte dela på precis allt vad gäller det ekonomiska och man ska inte behöva ha någon skyldighet att redovisa varje inköp eller utlägg eftersom att det bara kan leda till konflikter och onödig stress.

Det är bara sunt att respektive part har en egen kassa som man kan använda på det sätt man själv önskar. Se till att ni är överens om grunderna och att ni handlar efter sunt förnuft.


Delad eller gemensam ekonomi

Vad som fungerar bäst i en relation avgörs helt av era inkomster, hur det ekonomiska samspelet fungerar och hur relationen ser ut. De flesta par med barn har gemensam ekonomi då det ofta är svårt att dela upp alla utlägg mellan varandra.

En genomsnittlig familj med barn har vanligtvis inte jättestor frihet när det kommer till pengar och i en sund relation så prioriteras barn, boende, mat och gemensamma aktiviteter.

I relationer utan barn kan det vara sunt med delad ekonomi. Om båda parter har jobb och en stadig inkomst så delar man helt enkelt på alla utgifter. Eventuella överskott spenderas sedan helt efter eget önskemål.

Man måste dock alltid ha en viss planering och ett eget ansvar – speciellt om man har gemensamma mål som att köpa hus och åka på resor med mera. Även om man har en delad ekonomi kan det dock vara klokt att sätta upp regler för vad den gemensamma hushållskassan får spenderas på och vad den helt enkelt ska användas till.

Råder det oklarheter i det här avseendet kan det bli jobbiga konsekvenser. Återigen är kommunikationen otroligt viktig för att man ska få ett sådant här upplägg att fungera på ett optimalt sätt.


Sammanfattning

  • Kommunikation är viktigast för att en relation ska fungera framgångsrikt
  • Ni behöver inte alltid vara överens, bara acceptera varandra
  • Budgetera och planera ekonomin med era gemensamma mål
  • Se till att båda parter har en viss summa pengar att röra sig med
  • Undanhåll inte något för din partner och använd sunt förnuft
  • Ta hand om varandra, även ekonomiskt
Utforska Sveriges lånelandskap med oss, din pålitliga jämförelsetjänst. Med 20,000 användare varje månad och över 30 års samlad erfarenhet, hjälper vi dig hitta de bästa lånen och ger insikter om budgetering och investeringar. Starta din väg mot smartare ekonomiska beslut.

Fyll i formuläret för att fortsätta din ansökan hos vår partner

*” anger obligatoriska fält

Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden