Allt fler unga måste ta hjälp för att bli beviljade bolån

Sedan amorteringskraven infördes 2016 har andelen unga som måste ta hjälp för att få sin bolåneansökan beviljad stadigt ökat. Idag är det så mycket som var fjärde ung låntagare i Sverige som har en medlåntagare till sitt bolån, det visar en ny undersökning från Skandia.

Ung kvinna som lutar sig mot flyttkartong

Svenskar flyttar hemifrån tidigast i Europa

Sverige är det land i Europa där ungdomar flyttar hemifrån tidigast. Enligt Eurostat, som tar fram statistik på när européer flyttar hemifrån, flyttade Svenskar i genomsnitt hemifrån vid 18 års ålder 2019. Det kan jämföras med grannlandet Danmark där motsvarande ålder är 21 år.

Vi flyttar alltså hemifrån tidigt, men långt ifrån alla har möjlighet att köpa en egen bostad det första dem gör. Stigande bostadspriser och hårdare amorteringsregler har gjort det svårare för unga vuxna att ta sig in på bostadsmarknaden och bli beviljade bolån på egen hand.

Föräldrarnas ekonomi styr chansen till bolån

För många är det enda sättet att bli beviljad bolån att söka med en medlåntagare, ofta i form av en förälder. Enligt statistiken från Skandia har idag 25 procent av alla bolånetagare under 30 år en förälder som medlåntagare. Det är en problematisk utveckling, menar Skandias vd.

Högst andel medlåntagare är det i studentstäderna Lund och Uppsala, där det är 72 procent respektive 45 procent som har en medlåntagare. En möjlig förklaring till det är enligt Skandia att de föräldrar som har möjlighet kliver in och köper en lägenhet till sina studerande barn.

”Det bidrar till ökad segregering eftersom möjligheten till ett bolån i så många fall bygger på hjälp från föräldrar”, säger Johanna Cerwall, vd på Skandias bank.

Svårigheterna med att få bolån som ung leder till att föräldrarnas ekonomi blir avgörande för chansen till bolån. Det kan i sin tur leda till större ekonomiska klyftor på bostadsmarknaden – mellan de som har föräldrar som kan ställa upp som medlåntagare och de som inte har det.

Amorteringskraven tvingar fler unga att ta hjälp

Skärpta amorteringskrav, bolånetak och stigande bostadspriser är några av orsakerna till varför allt fler unga idag behöver hjälp att ta bolån. Det framgår av den stadiga ökningen av medlåntagare som har pågått sedan det första amorteringskravet infördes för fyra år sedan.

Johanna Cerwall på Skandia framhåller vikten av en sundare amorteringskultur, men säger samtidigt att ”dagens kreditregler får konsekvenser för unga som inte är rimliga”. För att fler ska kunna ta sig in på bostadsmarknaden behöver regelverken bli mer flexibla, menar hon.

Kan behöva amortera 3 procent årligen

Idag måste den med en belåningsgrad som överstiger 70 procent amortera minst 2 procent av bolånet årligen. Om personen dessutom belånar sig mer än 4,5 gånger sin årsinkomst läggs ytterligare 1 procent på, vilket kan resultera i en hög amorteringskostnad varje månad.

Med en förälder som går in med kapital och står som medlåntagare blir det lättare att både bli beviljad bolån, men också att ha råd med kostnaderna i form av amortering och ränta.

Stigande bostadspriser och ett krav om minst 15 procent av bostadspriset kontant har även lett till ett uppsving för privatlån till kontantinsats. Även om det för många är ett sätt att täcka hela eller delar av insatsen innebär det också extra lånekostnader som få unga har råd med.

Läs mer och jämför bolåneräntor

Svens bana började inom bank- och försäkringsbranschen. Sin utbildningsbakgrund har han inom såväl juridik som ekonomi vilket ger honom god kunskap om de olika finansiella produkterna vi erbjuder på Sverigekredit.se. Hans juridiska kunskaper har varit högst centrala för att vi på Sverigekredit ska vara säkra på att vi erbjuder så konsumentvänliga lösningar som möjligt.

Fyll i formuläret för att fortsätta din ansökan hos vår partner

*” anger obligatoriska fält

Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden