Sparkonto

Ett sparkonto är ett bra alternativ för sparpengar som du vill använda de närmaste åren. Om du bestämt dig för att börja spara pengar är det viktigt att du väljer ett sparkonto som passar dig. Räntan varierar kraftigt mellan olika sparkonton och det lönar sig att jämföra.

Antingen kan du välja fasträntekonto eller sparkonto utan bindningstid. Dessutom måste du bestämma dig för om du vill att kontot ska täckas av den statliga insättningsgarantin. Bäst sparränta hittar du ofta hos de lite mindre aktörerna och uppstickarna på marknaden.

Du kan jämföra olika sparkonton i listan nedan.

Typer av sparkonton

Det finns i princip två saker som avgör vilket sparkonto som är bäst. Du bör fundera på om du vill ha:

  • Rörlig sparränta eller fasträntekonto?
  • Statlig insättningsgaranti eller inte?

Innan du väljer sparkonto kan det vara bra att du bestämmer dig för vad syftet med ditt sparande är. Om du kan komma att behöva pengarna inom en månad eller två är ett obundet sparkonto bäst. Kan du tänka dig att avvara pengarna under en tid? I så fall kan du få högre ränta på ett fasträntekonto. Dessutom får du ofta bäst sparränta på konton som inte omfattas av den statliga insättningsgarantin.

Sparkonto med rörlig sparränta

Många sparkonton har rörlig sparränta. Det innebär att det inte finns någon bindningstid och att den ränta du får varierar i takt med att styrräntan ändras. Om Riksbanken höjer styrräntan kommer sparräntan på ditt bankkonto så småningom att höjas. På samma sätt sjunker sparräntan ifall Riksbanken sänker styrräntan.

Fördelen med ett sparkonto utan bindningstid är att du disponerar dina pengar fritt. Du kan ta ut en del av eller hela ditt sparande när du vill. Sparkonton med rörlig sparränta lämpar sig därför utmärkt för ett buffertsparande.

Det finns sparkonton med rörlig sparränta som ändå har hög ränta, men dessa täcks inte av den statliga insättningsgarantin.

Fasträntekonto

Sparkonton med hög ränta är ofta fasträntekonton. På dessa får du lite bättre ränta mot att du låser in pengarna under en viss period. En annan fördel med sparkonton med bindningstid är att det är lättare att hålla disciplinen. Du kan inte lockas att ta ut sparpengarna i förtid.

Det finns fasträntekonton som har en bindningstid på mellan 3 månader och 5 år. Jämför gärna alla bindningstider för att hitta den bästa sparräntan eftersom det inte är alltid som den längsta bindningstiden ger högst ränta.

På fasträntekonton är pengarna bundna under hela bindningstiden. Ibland går det att ta ut sparkapitalet i förtid, men då brukar man få betala en avgift eller så uteblir räntan. På vissa fasträntekonton är det omöjligt att ta ut pengarna i förtid. Hos någon enstaka aktör är det fria uttag trots att räntan är fast.

Du bör helst vara helt säker på att du kan avvara pengarna under hela bindningstiden innan du väljer ett fasträntekonto.

Vanliga frågor

Vad betyder sparkonto?

Sparkonto är ett slags bankkonto där du kan få lite bättre ränta på dina sparpengar. Storbankerna erbjuder sparkonton men det finns även sparkonton hos andra låneinstitut.

Vilka bindningstider finns det på fasträntekonton?

Du kan binda pengarna från 3 månader upp till 5 år beroende på vilken bank eller låneinstitut du väljer.

Hur kan jag byta sparkonto?

Du kan byta sparkonto genom att öppna konto hos ett nytt institut och därefter gör du en överföring. Om du vill kan du begära att ditt gamla konto släcks ner, men det är inte nödvändigt.

Hur stor är risken med ett sparkonto utan statlig insättningsgaranti?

Det är svårt att säga. Risken finns alltid att låneinstitutet går i konkurs eller får finansiella problem. Då kan det hända att dina sparpengar försvinner.

Gäller insättningsgarantin utomlands?

Insättningsgarantin baseras på ett EU-direktiv och gäller således på banker inom EU.

Hur får jag statlig insättningsgaranti om jag har mer än 950 000 kronor?

Den statliga insättningsgarantin gäller per person och bank eller låneinstitut. Om du har mer än 950 000 kronor kan du öppna flera sparkonton på olika håll för att få full täckning.

När får man räntan på ett sparkonto?

Många sparkonton betalar ut räntan en gång per året, vanligtvis i början av året. På en del sparkonton får man räntan utbetalad flera gånger per år, till exempel varje månad.

Vilket sparkonto är bäst?

Vilket sparkonto som är bäst beror på om du är villig att binda pengarna under en viss tid och ifall du kan tänka dig ett konto utan statlig insättningsgaranti. Bäst sparränta får du ofta på fasträntekonton utan statlig insättningsgaranti.

När är ett sparkonto ett bra alternativ?

Ett sparkonto är bra för ett sparande med kortare tidshorisont. Pengar som du behöver de närmsta åren bör du ha på ett sparkonto eller i en annan form av sparande med relativt låg risk. Många väljer ett sparkonto för sitt buffertsparande.

Är sparkonto gratis?

Ja, det är gratis att öppna ett sparkonto. På de flesta sparkonton får du ränta på ditt sparande, vilket kan ses som en ersättning för att du vill låna ut dina pengar till banken.

Statlig insättningsgaranti

De sparkonton som banker och kreditmarknadsbolag erbjuder har tillstånd av Finansinspektionen. Därför täcks de av den statliga insättningsgarantin som finns till för att skydda våra sparpengar. Tanken är att vi inte ska behöva gå och oroa oss för att vårt sparkapital ska försvinna om banken skulle få ekonomiska problem.

På ett sparkonto med statlig insättningsgaranti skyddas dina pengar med ett belopp på upp till 950 000 kronor. Om banken av någon anledning skulle få finansiella bekymmer går staten in och betalar ut ditt sparkapital till ett nytt sparkonto i en annan bank.

Insättningsgarantin gäller per person och bank/institut. Om du har mer pengar än 950 000 kronor bör du därför sprida ut dem hos flera banker för att få fullt skydd. Det räcker inte med att öppna ett nytt konto i samma bank.

Sparkonton utan insättningsgaranti

Det finns även något som kallas för inlåningsföretag och sparkassor. De har inte ansökt om tillstånd hos Finansinspektionen utan är bara registrerade där. Det är helt lagligt, men det innebär samtidigt att de inte täcks av den statliga insättningsgarantin. Den främsta anledningen att välja ett sådant sparkonto är att ränta brukar vara betydligt högre.

De flesta av dessa aktörer är ändå mycket seriösa trots att deras konton saknar insättningsgaranti. Det handlar ofta om lite mindre sparinstitut men flera av dem har funnits länge på marknaden.

Ifall du vill hitta ett sparkonto med bäst sparränta måste du tyvärr välja bort insättningsgarantin. Då får göra en avvägning vad du tycker är viktigast: högsta sparräntan eller lägst risk.

Det kan vara klokt att sprida ut sparkapitalet mellan flera olika aktörer för att minska risken. Kanske kan du också ha en del av kapitalet på ett sparkonto som täcks av insättningsgarantin. Då riskerar du inte att förlora allt om det värsta skulle inträffa.

Öppnar sparkonto

Högsta och lägsta sparbelopp

När du letar efter bäst sparränta kan det hända att det inte går att välja vissa sparkonton om du har ett för litet sparbelopp. Faktiskt finns det även sparkonton med maxbelopp.

Hos många banker och sparinstitut finns det varken en övre eller undre gräns men vi har bland annat sett följande varianter:

  • Lägsta sparbelopp 5 000 kronor
  • Lägsta sparbelopp 10 000 kronor
  • Lägsta sparbelopp 100 000 kronor
  • Högsta sparbelopp 50 000 kronor
  • Högsta sparbelopp 950 000 kronor (samma belopp som insättningsgarantin)

Så beskattas ett sparkonto

Oavsett vilket sparkonto du väljer måste du betala skatt på räntan. Räntesatsen är 30 procent. Summan dras automatiskt från din ränta och du behöver alltså inte själv göra någon inbetalning av skatten. Banken rapporterar in skatten till skatteverket. Den visas sedan på din deklaration som ”inkomst av kapital”.

Risker med sparkonton

Sparkonton med statlig insättningsgaranti är ett sparande till mycket låg risk. Ändå finns det vissa risker som är bra att känna till.

Den främsta risken med sparkonton är inflationen. Sverige har ett inflationsmål på 2 procent. Det innebär att om ditt sparkonto ger sämre avkastning än rådande inflation kommer du att förlora pengar på sikt. Mängden pengar ökar förvisso tack vare räntan, men din köpkraft blir sämre.

Det finns även en mycket liten risk att hela banksystemet skulle kollapsa. I ett sådant läge skulle inte pengarna i den så kallade insättningsfonden räcka. Huruvida staten skulle ha möjlighet att gå in och betala ut ersättningar i ett sådant läge är inte säkert.

Alternativ till sparkonton

Om du vill spara till låg risk och din sparhorisont är några få år då är sparkonto ett bra val. Ett alternativ till sparkonton är räntefonder och obligationer. Beroende på ränteläget kan sådana vara fördelaktiga i vissa situationer. För sparande med en sparhorisont på mer än 5 år är aktier och aktiefonder, inklusive indexfonder, ofta ett mycket bättre val.