Nya låneformer utmanar etablerade långivare

Att ta ett lån är alltid förenat med ekonomiska risker. För det första innebär lånade pengar att du använder dig av pengar som de facto inte är dina. Det betyder att du i praktiken lever över dina tillgångar. Att leva över sina tillgångar är ett väldigt stort ekonomiskt risktagande, såtillvida man inte har full koll på sin ekonomi och är helt säker på att man kan betala tillbaka de lånade pengarna i framtiden. Pengarna som man lånat ska som sagt sedan även betalas tillbaka till långivaren. Lånet förenas dessutom i de allra flesta fallen med en ränta. Räntan är den kostnad som långivaren tar ut som kompensation för det risktagande denne tar. Att låna ut pengar är inte bara riskfyllt för långivaren, även låntagaren tar en risk som eventuellt inte får sina pengar tillbaka. Villkoren för lånet syftar till att reglera och kompensera för risktagandet så att båda parter känner sig nöjda. Lånevillkor är dock sällan uppe till någon större förhandling. Visserligen finns det ett visst förhandlingsutrymme, men allt som oftast är det långivaren, i egenskap av bank eller annat kreditinstitut, som sätter upp villkoren för lånet. Detta kan dock komma att ändras nu när P2P-lånen intar marknaden på allvar.

P2P-lån, peer to peer-lån eller person till person-lån som de också kallas, är en låneform som kan komma att revolutionera hela marknaden för lån och krediter. Ett P2P-lån är nämligen konstruerat som så att det är privatpersoner som lånar ut pengar till andra privatpersoner, en form av privatlån. Det finns alltså inga företag som är involverade i själva låneprocessen i sig. I och med att det inte finns några företag som har intresse i lånevillkoren så kan dessa sättas helt utifrån långivarens och låntagarens preferenser.

Som nämnts ovan är lånevillkoren, och då främst räntenivån, till för att balansera risktagandet från långivarens sida samtidigt som villkoren ska vara tillräckligt skäliga för att låntagaren ska vilja ta lånet. I många fall bestämmer banker och kreditbolagen räntan på förhand, som låntagaren sedan helt enkelt får acceptera. P2P-lån ändrar dock på dessa förutsättningar i och med att låneformen erbjuder helt andra förhandlingsmöjligheter om lånet. En privatperson har inte samma krav på vinstmarginaler som banker har. Detta gör att villkoren kan bli mycket bättre än vad gemene långivare kan erbjuda.

P2P

Vidare kan det finnas större möjligheter att få sin låneansökan beviljad genom ett P2P-lån om man har skulder eller eller betalningsanmärkningar. En bank eller ett kreditbolag nekar i regel de flesta personer som ansöker om lån med betalningsanmärkningar. Detta beror mycket på att de inte vill ta risken att inte få tillbaka de utlånade pengarna, eller för att det helt enkelt strider mot företagspolicyn. Så är ofta fallet även om du kan visa upp en god ekonomi i övrigt. Det kan däremot finnas en större chans att din låneansökan beviljas genom P2P-lån. I och med att det är just en annan privatperson som agerar låntagare så kan man föra en helt annan dialog med denne än vad man kan göra med en bank eller ett kreditbolag.

Det finns stora incitament för privatpersoner att ställa upp som långivare. I dagens rådande ränteläge är det svårt att exempelvis hitta sparkonton med höga räntor. Genom att låna ut sitt monetära överskott med en högre ränta än vad sparkontona kan erbjuda så gör du som långivare en bra affär och en god gärning. Dels får du en bättre avkastning än vad du annars skulle få och dels hjälper du en annan person som befinner sig i en ekonomiskt svår sits. En typisk win win-situation med andra ord.

P2P-lån är just lån som banker eller kreditbolag inte är involverade i. Däremot är det ofta ett företag som agerar mellanhand mellan långivare och låntagare. Anledningen till detta är för att syna affären och se till så att parterna fullföljer avtalet. I vissa fall har mellanhanden inget ansvar alls utan ser bara till att sammanföra de två parterna med varandra. Vanligen tar företaget ut en liten avgift för detta, men den är i regel inte av betydande storlek. Denna avgift kan jämföras med exempelvis den uppläggningsavgift eller aviavgift som tas ut i samband med ”vanliga lån”. Med andra ord finns det många fördelar med den här nya typen av lån. På lång sikt kan P2P-lånen komma att utmana de stora långivarna på allvar. Potentialen finns i alla fall, det råder inget tvivel om.

Niklas har en gedigen bakgrund inom ekonomi. Tack vare sin erfarenhet inom såväl banksektorn som retailbranschen, startups och väletablerade företag så har han skaffat sig en bred kunskapsbas inom ekonomi och finans. Att ha arbetat med såväl privatpersoner som företag har gjort att han fått ett brett perspektiv på hur behovet av finansiella lösningar ser ut från olika kunders perspektiv. Vidare har Niklas ett gediget intresse för värdepappersmarknaden. Att ständigt hålla sig uppdaterad om de senaste nyheterna är en självklarhet för honom. Denna breda kunskapsbas har sedan legat till grund för det Sverigekredit.se är idag.

Fyll i formuläret för att fortsätta din ansökan hos vår partner

*” anger obligatoriska fält

Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden