P2P-lån

Hur mycket vill du låna?

P2P är en förkortning av peer-to-peer, som är ett begrepp som inte enkelt låter sig översättas till svenska. Kort sagt kan man slarvigt översätta det till ”person-till-person-lån”.

Idén med P2P, oavsett sammanhang, är att privatpersoner möts utan mellanhänder, till exempel för att utföra ekonomiska transaktioner. När det gäller lån innebär detta att privatpersoner lånar ut sina egna pengar till andra privatpersoner utan att någon bank behöver fungera som mellanhand.

P2P-lån är en nisch inom finans som växer mycket fort just nu och med stor sannolikhet kan branschen inom kort att fungera som en verklig utmanare till bankerna.

Här kan du läsa om:

  • Grunderna i lånetypen
  • Hur P2P-lån fungerar för låntagare respektive långivare
  • Hur du ansöker om lån

Så här fungerar peer-to-peer

Alla låneavtal som sluts av två privatpersoner som parter är P2P-lån. Till exempel tar den studerande som lånar 5000 kr av sina föräldrar för att klara terminsstarten ett typiskt P2P-lån.

Om det ska skapas en marknad för denna typ av lån behöver den dock struktureras av en mellanhand som sammanför låntagare och långivare.

Idag finns en handfull sådana mellanhänder. De kan kallas förmedlare och deras roll är att skapa och förvalta plattformar för själva mötet mellan långivare och låntagare, samt sköta det administrativa arbetet kring kreditupplysningar och betalningsflöden. Förmedlaren står alltså inte för någon utlåning i egen regi.

Det är de privatpersoner som har anslutit sig till förmedlaren och aktivt beslutat att investera i låntagarnas lån som står för långivningen (och därmed också tar risken).

Denna typ av lån har, av förklarliga skäl, en tendens att locka till sig personer som inte har möjlighet att vända sig till en ”riktig” långivare, exempelvis en bank, för att låna pengar. Ofta beror detta på att personen har ett förflutet som innehåller obetalda räkningar, betalningsanmärkningar och allmänt ekonomiskt slarv som inte är särskilt attraktivt för banker.

Därför bör man som långivare vara uppmärksam och trygg i sitt beslut innan man beslutar låna ut pengar till en person med lite sämre ekonomiskt ”CV”.

I och med att låneformen är uppbyggd på så sätt att det är långivaren och låntagaren som själva sätter villkoren för lånet så är det omöjligt att svara på om P2P-lån är dyrare eller billigare jämfört med till exempel smslån eller snabblån.

Förmodligen är dock P2P-lån något dyrare jämfört med de två nyss nämnda låneformerna snabblån och smslån. Som privatperson har man sällan samma ekonomiska trygghet som ett kreditbolag eller en bank.

Mot bakgrund av detta lär räntan således också bli högre i och med att risken som långivaren tar är just väldigt hög. Om långivaren känner låntagaren sedan innan, eller i alla fall vet att låntagaren har en god ekonomisk status, så är dock sannolikheten stor att räntan till och med kan bli lägre jämfört med snabblån.

Person till person

För dig som behöver låna

P2P-lån är alltid ett lån utan säkerhet, men det utgör inte någon ny typ av lånekonstruktion med helt nya regler. Förutom det faktum att pengarna du lånar faktiskt är sparpengar från andra privatpersoner, fungerar ett lån peer-to-peer precis som ett vanligt privatlån eller snabblån.

Om du behöver låna och väljer alternativet att gå till en marknadsplats/förmedlare, såsom exempelvis Lendify eller Savelend, för att ansöka ska du skicka in en ansökan på nätet precis som vanligt.

Vid handläggningen följer förmedlaren alla de vanliga lagkraven och standardrutinerna kring exempelvis inhämtning av kreditupplysning för att sedan besluta om du ska kunna bli beviljad lånet. Vid beviljande tillställs du ett skuldebrev, digitalt eller fysiskt, som du ska signera för att göra låneavtalet gällande.

Det kan emellertid dröja en tid med själva utbetalningen och det beror på P2P-lånets speciella karaktär. Lite förenklat kan vi säga att ditt låneanspråk först måste fyllas upp genom aktiva eller automatiserade matchningar från marknadsplatsens långivare.

Det kan ta allt från någon dag upp till ett par veckor. Risken finns också att ditt lån, exempelvis på grund av att du har en sämre ekonomi, vilket ger högre risk för långivarna, eller att ditt lånebelopp är så pass stort, inte kan matchas helt.

Exempel: Du ansöker om ett lån på 100 000 kr. Genom automatiserade processer (läs mer nedan) matchas ditt lån till 50% direkt. Sedan sker en process där övriga långivare manuellt får investera i ditt lån. Efter sju dagar är hela lånet tecknat och kan betalas ut.

För dig som vill låna ut

För att P2P-lånemarknaden ska fungera krävs en större mängd långivare som är villiga att mot löfte om ränta investera i lån.

De förmedlare som idag har aktiva marknadsplatser marknadsför sitt erbjudande som ett alternativ till både traditionella sparkonton och sparande i aktier och fonder, och det är ungefär så du som potentiell långivare för peer-to-peer lån bör närma dig denna företeelse.

Om du vill att dina sparade pengar ska göra nytta som kapital för utlåning väljer du först en förmedlare att registrera dig hos. I din jämförelse av aktörerna kan du bland annat lägga in genomsnittlig avkastning, den allmänna risknivån och vilken typ av lån (privatlån eller smslån) som främst är i fokus.

När du har gjort din första insättning kan du sedan antingen välja att göra dina investeringar manuellt eller låta förmedlaren automatisera investeringarna. Med sistnämnda sparar du tid och får automatiskt en bra riskspridning.

Bra att känna till: Även om det rent faktiskt är du som lånar ut pengarna ansvarar du inte för att skicka ut påminnelser, inkassokrav, med mera om låntagaren skulle bli försenad med betalning. Det är förmedlaren som hanterar detta.

Senaste nytt

Privatlån och smslån

Peer-to-peer som konstruktion kan appliceras på alla typer av lån utan säkerhet. I dagsläget är det emellertid marknaden för privatlån som är störst och så kommer det förmodligen att vara under överskådlig framtid.

En anledning till det är att den tid det tar att matcha långivare och låntagare inte gör konstruktionen optimal för smslån. Den som ansöker om ett smslån behöver förmodligen pengarna snarast möjligt, och det är inte möjligt med P2P-lån.

En annan anledning är att det, på grund av smslånens relativt låga belopp, blir svårare för förmedlarna att skapa en bra riskspridning för de långivare som väljer att investera via automatiska processer.

Jämför och hitta bäst smslån