Kontrollista för fakturor och räkningar

din kontrollista till fakturor och räkningar

Om du får en faktura i posten eller via e-post har du fått ett betalningskrav. Den som har ställt ut fakturan kräver helt enkelt att du ska betala totalbeloppet senast på förfallodatum. Att fakturan har skickats behöver dock inte betyda att du måste betala. Det kan nämligen vara fel på fakturan. Det kan också vara så att den gäller en vara eller tjänst du inte har beställt.

De flesta fakturor du tar emot föranleder inga problem. Du vet helt enkelt vad du har beställt/köpt, vad priset är och vad du ska betala. Då och då kan det emellertid finnas saker att anmärka på. Om en sådan situation uppstår kan du följa vår checklista nedan. Läs också mer om bluffakturor längst ned på sidan.

Är betalningskravet korrekt?

Det är viktigt att du tar för vana att kontrollera alla fakturor. Det kan nämligen smyga sig in olika fel i hanteringen från avsändarens sida. Inga fakturor är ”fredade” från fel och även en räkning för el, vatten, barnomsorg eller en räkning för ett privatlån kan vara felaktig.

Kontrollera att fakturan visar rätt belopp och att det den gäller faktiskt har blivit levererat. Kontrollera också om du faktiskt är betalningsskyldig. Detta gäller framför allt för erbjudanden om tidskrifter, abonnemang och liknande. I dessa fall gäller det att vara mycket uppmärksam. Det som ser ut som en faktura kan nämligen egentligen bara vara ett erbjudande. Du är då inte skyldig att betala något (om du inte vill ha erbjudandet det vill säga). Se också nedan om bluffakturor.

Betalning i rätt tid

Har du inget att anmärka på är det givetvis bara att betala in beloppet till rätt konto i rätt tid. Att vara i tid med betalningen är särskilt viktigt vad gäller hyra, lån och tjänster som el och vatten. Kan du inte betala hela beloppet bör du snarast ta kontakt med företaget eller långivaren med en förfrågan om att lägga upp en betalningsplan. Det är viktigt att du tar den här kontakten för att försöka undvika påminnelseavgifter, inkassokrav med mera.

Åtgärder vid delvis felaktig faktura

Om du upptäcker ett fel, eller menar att det är något som är oklart, ska du kontakta företaget, långivaren eller myndigheten. Det bör du göra så fort som möjligt för att få ett snabbt svar och kunna få en rättelse. Du ska absolut inte lägga fakturan åt sidan och räkna med att avsändaren själv hör av sig till dig.

Handlar fakturan om ett enkelt fel kommer avsändaren förmodligen snabbt skicka dig en ny räkning. Handlar det om något annat, till exempel en extra avgift som du inte hade räknat med, begär då att få se villkoren och avtalen som ligger bakom.

Typexempel på sistnämnda är extra avgifter som kan tillkomma vid nytecknande av abonnemang, flytt av abonnemang eller tecknande av försäkringar eller lån. Inte sällan kan du vid tecknande av abonnemang få rabatt på anslutningsavgifter. En sådan rabatt kommuniceras ofta via en säljare och det är sedan inte säkert att den kommunikationen når till ekonomiavdelningen. Resultatet blir att fakturan innehåller en anslutningsavgift. Om du menar att den inte ska vara med bör du kontakta avsändaren omedelbart.

Om fakturan är delvis felaktig bör du betala vad du menar är det korrekta beloppet till rätt konto i rätt tid. På så sätt har du uppfyllt din betalningsskyldighet i det första steget. Sedan kan du gå vidare med att bestrida fakturan.

Bestrida faktura

Att bestrida ett betalningskrav innebär att du meddelar avsändaren att fakturan är felaktig och att du inte är skyldig att betala. Kontakta företaget och meddela att det inte föreligger något avtal. Det kan du göra via e-post, fax eller vanlig post. Se till att spara dokumentation.

När du har bestridit en faktura kan ärendet ta två vägar och vilken väg som blir aktuell beror på om du har saklig grund för betalningskravet eller inte.

Saklig grund innebär att det inte finns något avtalsförhållande mellan dig och banken, säljaren, leverantören, etc. Du har helt enkelt inte gjort någon beställning, tackat ja till något erbjudande, tecknat ett abonnemang och så vidare. Avsändaren kan då välja att ta ärendet till domstol. I de flesta fall, särskilt vad gäller bluffakturor, kommer detta inte att ske.

Om du inte har någon saklig grund har företaget all rätt att skicka påminnelser, inkassokrav och så vidare. Det är viktigt att du vidtar åtgärder för att betala för att undvika att ärendet går till Kronofogden med betalningsanmärkning till följd.

Särskilt om bluffakturor

En så kallad bluffaktura är en faktura med betalningskrav för en tjänst eller en produkt som du inte har beställt. Det kan också handla om en produkt eller en tjänst som du visserligen har beställt men detta efter vilseledande från exempelvis en telefonsäljare.

Att bestrida en bluffaktura är enkelt. Det är egentligen bara att skicka ett meddelande om att något avtal inte finns och att det därför inte heller kan finnas något betalningskrav.

En annan typ av bluff är fakturor av med bedräglig karaktär. Ett vanligt exempel är betalningskrav med anledning av nedladdning av visst innehåll på nätet. Om betalningskravet är uppenbart ogiltigt är det bara att bestrida. Det kan också finnas anledning att polisanmäla ärendet.

För mer information om bluffakturor och hur du bör hantera dem, se Svensk Handel (länk). Här finns mycket nyttig information och dessutom ett antal konkreta tips och mallar som du kan använda.

Sammanfattning

Här kommer en sammanfattning av ovan i punktform. Du kan använd den som en förenklad checklista för betalningskrav i form av räkningar och fakturor.

• Är betalningskravet korrekt? – Betala i tid för att undvika extra kostnader.
• Är fakturan delvis korrekt? – Begär rättelse och betala in rätt belopp enligt fakturan
• Är fakturan felaktig (saknar saklig grund)? – Bestrid fakturan snarast.
• Har du fått ett erbjudande utformat som en faktura? – Är du inte intresserad, riv fakturan och släng den – du har inget betalningsansvar.
• Har du fått en bluffaktura? – Bestrid betalningsansvar och polisanmäl (se Svensk Handel för konkreta tips och råd).

Svens bana började inom bank- och försäkringsbranschen. Sin utbildningsbakgrund har han inom såväl juridik som ekonomi vilket ger honom god kunskap om de olika finansiella produkterna vi erbjuder på Sverigekredit.se. Hans juridiska kunskaper har varit högst centrala för att vi på Sverigekredit ska vara säkra på att vi erbjuder så konsumentvänliga lösningar som möjligt.

Fyll i formuläret för att fortsätta din ansökan hos vår partner

*” anger obligatoriska fält

Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden