Här är den ”nya” a-kassan – Så blir ersättningen!

Mars var en mörk månad på arbetsmarknaden. Enligt SVT varslades över 56 000 personer om uppsägning och antalet nyinskrivna arbetssökande ökade med 89 procent jämfört med samma månad förra året. Den osäkra situationen återspeglar sig i antalet nya medlemmar hos a-kassorna, med över 100 000 personer som valt att gå med den senaste månaden.

Ersättning från a-kassan är en viktig trygghet i osäkra tider och nu har regeringen valt att lätta upp villkoren och höja ersättningsbeloppet för att dämpa krisens negativa effekter på den svenska ekonomin. Reglerna trädde i kraft i måndags och du läser om dem nedan.

Arbetsförmedlingens fasad

Beslut om höjda nivåer inom a-kassan

För ungefär en vecka sedan fattade regeringen beslut om att höja grundersättningen och takbeloppet i a-kassan, samt att höja lägstanivån. ”Med anledning av det nya coronaviruset har regeringen tidigare aviserat en rad tillfälliga åtgärder som nu har beslutats för att flera ska få rätt till arbetslöshetsersättning”, uttryckte regeringen det i ett pressmeddelande.

Åtgärderna är tillfälliga och gäller från den 13 april 2020 till och med den 3 januari 2021. Förändringarna välkomnas av Sveriges a-kassor och bidrar enligt kanslichefen Tomas Eriksson till att ”öka tryggheten för den enskilde och till att stabilisera ekonomin”.

Det här innebär höjningarna för dig

Grundbeloppet för dig som blivit arbetslös efter att ha arbetat heltid var tidigare 365 kronor per dag. Det höjs nu tillfälligt till 510 kronor per dag. Det resulterar i en månadsinkomst på minst 11 220 kronor istället för tidigare 8 030 kronor. För den som har arbetat deltid minskar beloppet i relation till den arbetade tiden, med hälften av beloppet (5 610 kr/mån) för halvtid.

Eftersom grundersättningen kan bli mycket låg för de som arbetat deltid införs en lägsta nivå på 255 kronor per dag. Det innebär att den som har arbetat mindre än halvtid inte kan få en lägre ersättning än ett halvt grundbelopp (255 kronor/dag) efter proportionerlig minskning.

Denna lägsta nivå gäller dock endast för de som uppfyller arbets- och grundvillkoren i försäkringen, men inte medlemsvillkoret – dvs. inte har varit medlem tillräckligt lång tid.

Det är inte bara grundbeloppet som höjs för den som har arbetat heltid, utan även taket för ersättningen. Du kan som högst få 80 procent av lönen, men nu som högst 1 200 kronor per dag de första 100 dagarna istället för 910 kronor. Det ger en högsta ersättning på 26 400 kr.

Sammanfattningsvis innebär detta beslut att:

  • Grundbeloppet för dig som har arbetat heltid höjs från 365 till 510 kronor per dag.
  • För den som har arbetat deltid minskas beloppet proportionerligt, men det finns nu en lägsta nivå som gör att ersättningen inte kan bli lägre än 255 kronor per dag.
  • Taket för ersättningen höjs från 910 till 1 200 kronor per dag de första 100 dagarna.

Andra förslag från regeringen

Utöver ovan åtgärder har regeringen lagt fram flera andra förslag för att fler ska omfattas av a-kassan. En förändring är att varje medlemsmånad ska räknas som fyra månader istället för en under perioden mars till december 2020. På bara tre månader kan då nya medlemmar nå 12 månaders medlemskap och ha rätt till inkomstbaserad ersättning på upp till 80 procent.

I förslaget ingår även att kravet på arbetad tid ska lättas upp. På så sätt räcker det med att du har arbetat minst 60 timmar per månad under totalt sex av de tolv senaste månaderna. Alternativt, 40 timmar per månad och 420 timmar totalt under sex efterföljande månader.

Vidare slopas karensdagarna, vilket innebär att du kan få ersättning från a-kassan redan från din första arbetslösa dag istället för den sjunde. Du som är företagare kan också ha vilande verksamhet under 2020 utan att det påverkar din rätt till ersättning från a-kassan i framtiden.


Senaste nytt

Niklas har en gedigen bakgrund inom ekonomi. Tack vare sin erfarenhet inom såväl banksektorn som retailbranschen, startups och väletablerade företag så har han skaffat sig en bred kunskapsbas inom ekonomi och finans. Att ha arbetat med såväl privatpersoner som företag har gjort att han fått ett brett perspektiv på hur behovet av finansiella lösningar ser ut från olika kunders perspektiv. Vidare har Niklas ett gediget intresse för värdepappersmarknaden. Att ständigt hålla sig uppdaterad om de senaste nyheterna är en självklarhet för honom. Denna breda kunskapsbas har sedan legat till grund för det Sverigekredit.se är idag.

Fyll i formuläret för att fortsätta din ansökan hos vår partner

*” anger obligatoriska fält

Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden