Effekterna av Brexit

brexit spricka

den 23 juni var det folkomröstning i Storbritannien om deras medlemskap i EU. Alla undersökningar, kvalificerade gissningar och förutsägelser talade för att en klar majoritet skulle rösta för att Storbritannien skulle stanna kvar i EU. Men morgonen den 24 juni vaknade världen upp till nyheten – LÄMNA-sidan vann! Börserna störtdök direkt och för en stund rådde mycket stor oro i världen, vad skulle hända när en av Europeiska Unionen huvudmedlemmar lämnade samarbetet? Nästan ett år har gått sedan omröstningen och den värsta oron har lagt sig, men hur kommer det påverka oss när Storbritannien väl fullföljt sitt utträde ur EU?

När det otänkbara inträffade

Vi blev nog alla minst sagt förvånade när majoriteten av den brittiska befolkningen röstade för att lämna EU, och Brexit helt plötsligt var ett faktum. Ingen visste vad som skulle hända, inte ens EU eller Storbritanniens egen regering. Ingen har någonsin lämnat den Europeiska Unionen tidigare. Och mycket på grund av just detta faktum så kollapsade börserna och pundet rasade till sin lägsta nivå på över 30 år efter omröstningen oväntade resultat.

Osäkerheten inför framtiden slog emot alla i Europa, och även Sverige drabbades av oron. Sveriges fjärde största exportmarknad är just den brittiska marknaden, ca 1000 svenska dotterbolag finns i Storbritannien och någonstans mellan 60 000 och 90 000 svenskar är idag bosatta i Storbritannien. Självklart kommer Brexit påverka Sverige på flera sätt, men än idag vet vi inte helt säkert exakt vilka konsekvenser det kommer få i längden.

Det som reglerar utträdet ur EU är Artikel 50 i Lissabonfördraget som tecknades 2007. Enligt detta fördrag ska ett utträde ske skyndsamt och när Artikel 50 aktiverats så har medlemsnationen två år på sig att fullfölja utträdet. Storbritannien har ännu inte aktiverat Artikel 50, men förväntas göra detta senast i slutet av mars 2017.

Artikel 50 i Lissabonfördraget:
Varje medlemsstat får i enlighet med sina konstitutionella bestämmelser besluta att utträda ur unionen.

Fram till dess att utträdet är fullföljt så arbetar både Storbritannien och EU för att ta fram nya handelsavtal och regleringar som sedan träder i kraft när utträdesprocessen är fullföljd. Vad dessa kommer innebära för både Storbritannien och övriga länder i unionen vet ingen med säkerhet än. Men det kommer få effekter, såväl positiva som negativa och även både långsiktiga och kortsiktiga.

Det enda vi med säkerhet vet idag är att ett antal saker kommer bli annorlunda. Bland annat dessa punkter:

Rörligheten

Rörelsefriheten för både brittiska medborgare inom EU och EU-medborgare som reser till Storbritannien kommer på ett eller annat sätt påverkas negativt. Vad man tror idag så kommer det dock ändå gå att röra sig från EU till Storbritannien och vice versa utan visum om de förhandlar fram ett sådant avtal, men vissa inskränkningar kommer det med stor sannolikhet att bli.

Aktiemarknaden

Även om börserna och valutorna återhämtat sig bra efter chocken vid omröstningen så är den ekonomiska oron något som kommer fortsätta ha negativ inverkan på aktiemarknaden. Osäkerhet är något som valutamarknaden ogillar skarpt, och börserna kommer vara fortsatt hämmade tills vi vet exakt vad utträdet resulterar i för handelsavtal osv.
Att det är flera omröstningar i Storbritannien samt den nya administrationen i USA bidrar även det till en ökad instabil marknad givetvis.

Handelsavtalen

På sikt kan de nya handelsavtalen komma att förändra spelplanen i Europa. Svenska företag är allmänt konkurrenskraftiga, och även om handelsavtalen kan slå negativt mot vissa företag så är den allmänna uppfattningen att Sverige kommer fortsätta kunna ha ett gynnsamt handelsutbyte med Storbritannien även efter utträdet.

Import och export

Sverige importerar och exporterar en ansenlig del till och från Storbritannien, så detta är givetvis en punkt som känns oroväckande i och med Brexit. Det man då bör ha i åtanke är att just på grund av den mängden på handeln som bedrivs även gynnar Storbritannien väsentligt. Därför är det mest rimligt att det kommer förhandlas fram handelsavtal även här, som vi får hoppas är gynnsamma för svenska företag.

brexit text och flaggor

Slutsats

Att oron är hög inför Storbritanniens utträde ur EU beror till stor del på osäkerheten detta fört med sig över hela Europa. Ingen medlemsnation har tidigare gått ur den europeiska unionen, och ingen vet med säkerhet hur den här processen kommer se ut i detalj. Situationen är inte förutsägbar vilket i sig skapar instabilitet, som i sin tur har negativ inverkan på handel, ekonomisk utveckling och investeringar.

Däremot så får man nog anse att förutsättningarna ändå är goda inför framtiden, och att Storbritannien kommer lämna EU med ett gott fortsatt samarbete med resten av EU i fortsättningen. Viktigt kan ändå vara att följa utvecklingen och framförallt utträdesprocessen som nu påbörjats. I dagsläget finns ingen anledning till panik, och förhoppningarna är än så länge goda inför framtiden.

Svens bana började inom bank- och försäkringsbranschen. Sin utbildningsbakgrund har han inom såväl juridik som ekonomi vilket ger honom god kunskap om de olika finansiella produkterna vi erbjuder på Sverigekredit.se. Hans juridiska kunskaper har varit högst centrala för att vi på Sverigekredit ska vara säkra på att vi erbjuder så konsumentvänliga lösningar som möjligt.

Fyll i formuläret för att fortsätta din ansökan hos vår partner

*” anger obligatoriska fält

Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden