Det kontantlösa samhället – så ser det ut

Vi rusar i hög fart mot ett kontantlöst samhälle. De senaste siffrorna från Riksbanken visar att endast 13% av svenskarna använder kontanter någon gång i månaden. Riksbanken är för övrigt på gång att introducera en egen e-krona, så vår centralbank är i högsta grad medverkande till att fasa ut de klassiska betalningsmedlen.

Det finns dock fortfarande gott om sedlar och mynt i cirkulation i Sverige. Mängden minskar emellertid stadigt och vi närmar oss ett läge då fler och fler handlare kommer att börja neka betalning i kontanter. I detta läge kommer vi att börja rusa ännu snabbare mot det kontantlösa samhället.

I den här artikeln ska vi titta närmare på tre saker, nämligen:

  • Kännetecken för ett kontantlöst samhälle
  • Fördelar med en ekonomi utan kontanter
  • Nackdelar med att inte kunna använda kontanter

kontantlost samhalle

Vad är det kontantlösa samhället?

Ett helt kontantlöst samhälle kännetecknas av att sedlar och mynt inte kan användas som lagliga betalningsmedel. I viss mån kan man säga att vi redan är där eftersom den som har skatt att betala inte kan erlägga den med kontanta medel. Det är just möjligheten att kunna betala skatt med sedlar och mynt som är den principiella grundidén bakom att riksbanken präglar mynt och trycker sedlar.

Det komplett kontantlösa samhället uppstår i samma stund som den sista handlaren meddelar att kontanter inte kan användas för betalning. I det läget blir sedlar och mynt oanvändbara och värdet av dem kan endast realiseras genom att de löses in av centralbanken.

Om man inte kan använda kontanter bygger alla transaktioner på digitala data. Det ger bland annat en ökad effektivitet och enkelhet, men det finns också ett antal nackdelar.

Fördelar med kontantlöst samhälle

Att trycka/prägla, transportera och i övrigt hantera kontanter är en kostsam verksamhet. Kontanthantering innebär i praktiken en stor mängd kostnader som banker och företag måste bära utan att få något i gengäld. Den kanske största fördelen med ett samhälle utan kontanter är därmed att alla aktörer inblandade i kontanthanteringen kan kapa kostnader. Det är i sin tur normalt fördelaktigt för den enskilda medborgaren.

En del av samhällets kostnader för hanteringen av kontanter ligger i frågan om säkerhet. Kontanter är av naturliga skäl mycket stöldbegärliga och det innebär också en nackdel för privatpersoner. Utan kontanter finns anledning att tro att vissa typer av brott såsom stöld och rån kan minska i stor omfattning.

I ett kontantlöst samhälle är det också betydligt svårare att komma undan med finansiella brott. Penningtvätt och undanhållande av inkomster som ska beskattas torde vara brott som minskar i antal.

Ytterligare en fördel med ett samhälle utan kontanter är att valutaväxling med mera kan undvikas. Om du reser till ett annat land idag behöver du ha kontanter i lokal valuta. I ett kontantlöst samhälle sköter du i stället dina betalningar digitalt och all eventuell omräkning sker automatiskt.

Nackdelar med kontantlöst samhälle

Man skulle ganska enkelt kunna vända på några av fördelarna och se deras egenskaper som källor för nackdelar. Ett mynt har ju både bokstavligen och bildligt talat två sidor. Här är de nackdelar som vanligtvis brukar lyftas när man talar om ett samhälle utan kontanter.

Det första som ska nämnas är att integriteten och privatlivet inte direkt helgas om alla transaktioner är digitala. Varje litet köp eller överföring och givetvis också varje lån som privatlån eller företagslån, registreras och kan plockas fram när som helst. Uppgifter om dina transaktioner riskerar också att överföras till andra parter och användas på sätt som är svåra att överblicka, till exempel genom så kallad profilering. Med sedlar och mynt gör du alltid anonyma betalningar och överföringar.

Att allt sker digitalt kan också innebära problem vad gäller både hacking och tekniska problem. Om hackers lyckas komma åt dina pengar finns risken att du står där barskrapad utan något annat sätt att betala. Tekniska problem som elavbrott, hackerattacker eller till och med misstag av en programmerare kan innebära att hela betalningssystem blir oanvändbara under kortare eller längre perioder.

Vi bör också nämna de nackdelar som kan uppkomma på grund av bankernas utökade monopol på pengar och betalningslösningar. En risk är att vissa (alla?) aktörer ser ett läge att kunna debitera högre och/eller fler avgifter för sina tjänster.

Slutligen ska noteras det symbolvärde som kontanter innebär för den som har kontanter i handen och ska handla för dem. Forskning har visat att risken att ”överspendera” är betydligt större vid betalning med exempelvis konto- eller kreditkort. Anledningen är att det bara är ”ettor och nollor” man betalar med, inte riktiga, fysiska ting.

Tips på mer läsning

Om du vill läsa mer om den snabba resan mot ett samhälle utan kontanter kan Riksbankens rapport Svenska betalningsvanor 2018 rekommenderas. Här beskrivs till exempel den mycket snabba utvecklingen för Swish och motsvarande nedgång för kontanter.

Om du är intresserad av framtidens betalningslösningar är Riksbankens satsning på e-krona väl värd att följa. I dagsläget har centralbanken inte kommit längre än att ta fram en första rapport och bjuda in nyckelaktörer till en dialog, men utvecklingen kan börja accelerera inom en nära framtid. På Riksbankens sidor för e-krona kan du läsa mer om läget just nu.

Svens bana började inom bank- och försäkringsbranschen. Sin utbildningsbakgrund har han inom såväl juridik som ekonomi vilket ger honom god kunskap om de olika finansiella produkterna vi erbjuder på Sverigekredit.se. Hans juridiska kunskaper har varit högst centrala för att vi på Sverigekredit ska vara säkra på att vi erbjuder så konsumentvänliga lösningar som möjligt.

Fyll i formuläret för att fortsätta din ansökan hos vår partner

*” anger obligatoriska fält

Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden