Bensinkorten är bra alternativ till räntekonton

Miljarder och åter miljarder ligger på sparkonton som inte ger någon ränta över huvud taget. Om räntan ändå överstiger noll procent är det bara några tiondelar det handlar om. Vissa nischbanker kan emellertid erbjuda något mer aptitliga räntor, men för att få återbäring upp emot en procent eller mer krävs idag faktiskt ett sparande på kreditkort.

Det kan låta märkligt, men det finns flera kreditkortsbolag som erbjuder räntor på en procent eller mer. Särskilt lönsamma kan de kort som ges ut av bensinbolag vara. Om du är intresserad av att få lite ränta på dina sparpengar, fortsätt läs nedan. Här går vi igenom precis hur kreditkort med ränta fungerar.

Här kan du jämföra kreditkort 

bensinkort

Snabbval
Läser in...

  Bensinbolagens kreditkort – så här fungerar de

  Den grundläggande idén med ett kreditkort är att du som innehavare ska kunna skjuta upp betalningar. Du betalar helt enkelt med kortet idag för att sedan betala tillbaka till kreditkortsföretaget i morgon. Många kreditkort har dock betydligt fler funktioner än så och det gäller särskilt för bensinbolagens kreditkort.

  Bensinbolagens kreditkort har en lång rad funktioner som kan ses som bonusar i jämförelse med mer traditionella kreditkort. Den mest typiska är kanske rabatten på drivmedel på egna samt till kedjorna anslutna bensinstationer. En annan fördel är att korten sällan kommer med årsavgifter och en tredje är att de normalt också har olika bonusprogram.

  Dessa förmåner kommer emellertid också med en nackdel, och den är att krediträntan vanligtvis är hög i jämförelse med andra typer av kreditkort. För vissa av bensinbolagens kreditkort är den effektiva räntan väl tilltagen, vilket gör att grundidén med korten – att kunna skjuta upp betalningar – blir en förhållandevis dyrbar historia. Samtidigt behöver man som kortinnehavare givetvis inte drabbas av denna extra kostnad om man inte vill. Om fakturan betalas i sin helhet i rätt tid behöver man ju inte betala någon kreditränta.

  Kreditkort med ränta

  Det finns i huvudsak två anledningar till att det finns kreditkort med sparränta. Den ena är att utgivaren genom sparräntan kan attrahera medel för inlåning till en ganska billig peng. Den andra är att utgivaren kan sticka ut i konkurrensen och få fler kunder.

  För de flesta kreditkort är det den andra anledningen som är central. Att erbjuda sparränta är ett ganska säkert sätt att göra kortet mer attraktivt.

  Ränta på kreditkort räknas oftast per dag som behållningen på kontot är positivt, det vill säga att det helt enkelt finns pengar på kontot. Utbetalningarna sker dock vanligtvis en gång per år. På så sätt liknar bensinkorten traditionella sparkonton hos bankerna.

  Upp till 2% i sparränta på bensinkorten

  På traditionella sparkonton kan du idag få upp till 1% i sparränta med insättningsgaranti. Det är i sig inte en dålig avkastning med tanke på att marknadsräntorna är negativa. Det är dock en blygsam avkastning om vi jämför med vad exempelvis Preems och Shells kreditkort erbjuder.

  Det finns en handfull bensinkort som ger en ränta på över 1%. Preem, Circle K och Shell är exempel på sådana. Hos Shell är räntan faktiskt så hög som 2% från den första sparade kronan. Preem ger idag en ränta på 1,60% medan Circle K ger 1,32%. Bland de nischbanker som erbjuder lite högre sparräntor är ”taket” idag omkring 0,85%, så att bensinkorten verkligen trumfar traditionella sparkonton är helt klart.

  Det finns emellertid några saker som måste nämnas i sammanhanget. En är att det inte går att spara obegränsat med pengar på bensinkorten. Hos alla de tre ovan nämnda bensinbolagen får behållningen vara maximalt 15 000 kr. För överskjutande medel får du ingen ränta. En annan sak att komma ihåg är att det kan finnas årsavgifter att betala.

  Om du vill kunna spara mer än 15 000 kr på ett bensinkort får du nöja dig med lägre räntor, normalt under 1%. OKQ8 erbjuder ett kreditkort med en sparränta på 0,75% och då kan du spara upp till 100 000 kr. Grundprincipen är att ju högre ränta, desto lägre maxtak, och vice versa.

  Vilket bensinkort ska man välja?

  Om du enbart är ute efter ett alternativ till ett sparkonto för exempelvis buffertsparande ska du givetvis välja det bensinkort som har den högsta sparräntan. I dagsläget är det Shell MasterCard som är det naturliga valet.

  Bensinkorten har emellertid, som sagt, också andra fördelar. Det handlar till exempel om bonusprogram och rabatter på drivmedel. Bensinkorten har många funktioner och du bör jämföra kreditkort noga för att hitta det som passar dig bäst.

  Översikt: bensinkort med sparränta

  Här är en kort översikt av ett antal bensinkort som ger ränta på överskottet på kontot. Uppgifterna är korrekta per den 5 juli 2018.

  • OKQ8 VISA – 0,75% i sparränta från första kronan. Insättningar görs via bankbetalning med OCR-nummer. Du har fria uttag och kan spara upp till 150 000 kr med ränta. Ditt konto är anslutet till insättningsgarantin.
  • Preem MasterCard – 1,60% i ränta på sparbelopp upp till 15 000 kr. Räntan adderas dagligen men betalas ut en gång per år. Insättningar görs via bankbetalning och dina pengar är skyddade av insättningsgarantin.
  • Circle K MasterCard – 1,32% i sparränta på första kronan upp till 15 000 kr. Du sätter in via bankgiro-betalning med OCR-nummer. Sparkontot är anslutet till riksgäldens insättningsgaranti.
  • Shell MasterCard – 2,00% i sparränta på upp till 15 000 kr. Insättningar till kontot sker via bankgiro och OCR. Sparkontot omfattas av insättningsgarantin.
  Publicerat: 7 augusti, 2018

  Fyll i formuläret för att fortsätta din ansökan hos vår partner

  *” anger obligatoriska fält

  Hidden
  Hidden
  Hidden
  Hidden
  Hidden
  Hidden
  Hidden
  Hidden
  Hidden