Regeringen presenterar vårbudgeten 2019

Den nya budgeten släpptes den 10 april från regeringen till riksdagen. Med sitt rosa omslag presenterades den av finansminister Magdalena Andersson. Budgeten är en överenskommelse mellan flera partier.

I år är det de regeringsbildande partierna Socialdemokraterna och Miljöpartiet tillsammans med Centerpartiet och Liberalerna som står för förändringarna i årets budget. Utgångspunkten för budgeten är det budgetförslag från Moderaterna och Kristdemokraterna som röstades igenom under hösten 2018.

Vi kunde ta del av den och här kommer de förändringar som du behöver vara uppmärksam på under kommande budgetperiod.

Vårbudgeten presenterar ett flertal olika förslag på förändringar. Många av de är oundvikliga. Och många handlar om saker som utlovades i januariavtalet. Bland annat har det budgeterats för att få fler arbetsmöjligheter, stärka välfärden, minska klimatpåverkan samt för att Sverige ska kunna växa.

Budgeten

Snabbval
Läser in...

  Fördelning av budgeten

  Totalt handlar det om summor på 4,5 miljarder som är uppdelade på följande vis:

  • Fler arbetstillfällen – 1,1 miljard
  • Stärkt välfärd – 900 miljoner
  • Svensk tillväxt – 500 miljoner
  • Fossilfritt välfärdsland – 2 miljarder

  Fler arbetsmöjligheter

  Med den högsta sysselsättningsgrader på över 25 år ligger Sverige i topp i EU. Om många har sysselsättning fungerar också den gemensamma välfärden bättre. Trots dessa siffor har arbetsmarknaden idag stora problem. Regeringen har därför kommer fram till följande förslag som kommer att genomföras med budgeten som avsatt 1,1 miljard till ändamålet.

  Bland annat kommer det i år satsas på att minska på arbetsgivaravgifterna för unga och för den första anställda på nya företag. Den arbetssökande ska också ha bättre möjligheter att vara redo för arbetsgivarens behov. 65 miljoner av summan kommer att satsas på export som visat sig vara en framgång för den svenska arbetsmarknaden. Utöver dessa arbetstillfällen finns det budgeterat för att ta bort kravet på kollektivavtal för nystartsjobb.

  Stärkt välfärd

  Ett av målen med den nya budgeten är att stärka den svenska välfärden. Det planerar regeringen att göra genom följande åtgärder redan i år.

  LSS ska få mer stöd för assistans och speciellt när det gäller rätten till hjälp med sondmatning och andning. Det kommer även satsas på insatser för att motverka våld som kan uppstå i nära relationer och hjälp att förstärka olika kvinnojourer.

  Delar av budgeten har lagt på att behålla en fri entré på museer och bidrag till kulturskolan. Dessutom beslutades att myndigheten Delegationen mot segregation ska fortsätta sin verksamhet.

  Den största posten inom välfärden är fler lärarassistenter. Hela 475 miljoner kommer att avsättas för denna post.

  Hela Sverige ska växa

  Efter förra årets extrema sommarväder drabbades många jordbruk av problem. Den torka som uppstod gjorde att många fick dåliga skördar och att det inte fanns mat till djuren. Den nya vårbudgeten har därför budgeterat 350 miljoner för åtgärder och stöd till jordbruk till följd av vädret.

  Det kommer även satsas på de regionala flygplatserna och utbyggnad av bredbandsnätet runt om i landet.

  Föregångsland som är fossilfritt

  Målet är att alla klimatproblem ska vara lösta när vi lämnar över till nästa generation. Sverige ska därför gå i framkant och vara en förebild när det gäller klimat- och miljöområden. Redan i år kommer regeringen satsa på att genomföra en förstärkning av Klimatklivet med extra stöd för biogas och hemladdning. Klimatklivet kommer både satsa på att Sverige ska bli fossilfritt.

  Dessutom kommer det satsas på att göra vattnet renare i landet. Det gäller både renare från skräp och från övergödning. Åtgärder och skydd av värdefull natur och våtmarker planeras även i den nya budgeten.

  Det finns även ett stöd till Industriklivet i budgeten. I likhet med Klimatklivet kommer Industriklivet att satsa på att Sverige inte ska släppa ut några växthusgaser. När en tredjedel av alla utsläpp kommer ifrån industris processer behövs stöd för att minska utsläppen.

  Det kommer även finnas investeringsstöd för forskning, utveckling och tester för att få minusutsläpp i Sverige så småningom. Markägare som har skogsmark som är klassat som nyckelbiotoper kommer ha rätt till ersättning också. En nyckelbiotop är ett område skog där det finns rödlistade arter. Dessa har inget speciellt skydd men certifierade skogsägare avverkar inte dessa områden vilket ger de en ekonomisk förlust.

  Andra satsningar som ska göras är på tågtrafiken. För att förenkla resor till Europa kommer satsningar ske på tågtrafiken, bland annat med nattåg.

  Andra satsningar

  Det finns även ett del andra satsningar som kommer att påbörjas under året. Regeringen valde att behålla flygskatten och därför kommer den inte att avskaffas. Skattenedsättningen för diesel i gruvor kommer att avskaffas och vi kommer även få en förhöjd kemikalieskatt.

  Niklas har en gedigen bakgrund inom ekonomi. Tack vare sin erfarenhet inom såväl banksektorn som retailbranschen, startups och väletablerade företag så har han skaffat sig en bred kunskapsbas inom ekonomi och finans. Att ha arbetat med såväl privatpersoner som företag har gjort att han fått ett brett perspektiv på hur behovet av finansiella lösningar ser ut från olika kunders perspektiv. Vidare har Niklas ett gediget intresse för värdepappersmarknaden. Att ständigt hålla sig uppdaterad om de senaste nyheterna är en självklarhet för honom. Denna breda kunskapsbas har sedan legat till grund för det Sverigekredit.se är idag.

  Fyll i formuläret för att fortsätta din ansökan hos vår partner

  *” anger obligatoriska fält

  Hidden
  Hidden
  Hidden
  Hidden
  Hidden
  Hidden
  Hidden
  Hidden
  Hidden