Ny spelplan för smslån med nya lagen

I våras klubbades den nya lagen om högkostnadskrediter och nu den 1 september trädde den i kraft. Numera är konsumentkreditlagen reviderad med ett antal nya regler om små lån, sms lån och krediter med hög ränta. Det handlar om snabblån, smslån, kreditkonton, kreditlån och även privatlån på mindre belopp. De nya reglerna ger helt nya förutsättningar för långivarna och kartan för den här typen av lån har i princip ritats om på bara några dagar.

De nya reglerna är faktiskt inte särskilt många. De kan sammanfattas med nedan punktsatser. Här ser du vilka nya ramar långivarna har att förhålla sig till.

Sammanfattning av den nya lagen:

  • Alla lån med effektiv ränta på över 30% är högkostnadskrediter
  • Begreppet högkostnadskredit ska finnas med i all förköpsinformation och marknadsföring
  • Den nominella årsräntan får inte överstiga 40%
  • Totalt belopp att återbetala inklusive avgifter får inte överstiga 100% av lånebeloppet
  • Högkostnadskrediter får bara förlängas en gång

Jämför smslån

högkostnadskrediter ny lag

Innebörden av högkostnadskrediter

Lagen om högkostnadskrediter (som är en del av konsumentkreditlagen) stipulerar att alla lån och krediter med en nominell ränta på 30% eller mer är högkostnadskrediter. Att denna distinktion görs i lagen handlar helt enkelt om att man vill ställa utökade krav på de långivare som erbjuder sådana lån.

Ett krav är att ordet högkostnadskredit ska figurera i varje sammanhang i vilket långivarna presenterar sina erbjudanden. Det ska framgå att lånet eller krediten som erbjuds löper med hög ränta och att det finns särskilda risker kopplade till detta. Ett annat krav är att långivarna ska vara särskilt omsorgsfulla vid kreditkontroller.

Tak för maximal återbetalning och räntetak

Ord som ocker, oskäliga villkor och liknande har florerat friskt i politikernas uttalanden om smslån. Oavsett hur välgrundade argumenten har varit, är det därför inte så konstigt att det är just räntan och kostnaderna som det är fokus på i lagstiftningen.

I konsumentkreditlagen finns numera en regel som säger att det sammanlagda beloppet som en låntagare ska betala tillbaka inte får överstiga 100%. Det är dock oklart om just en exakt dubbling av det ursprungliga beloppet är tillåten. I det totala beloppet ska precis varje räntebetalning och avgift inkluderas.

Exempel: Totalkostnaden för ett smslån på 5000 kr på 12 månader blir 3500 kr. 3500 kr är mindre än 5000 kr varför detta lån är fullt tillåtet.

För att ytterligare inskränka långivarnas möjligheter att ta ut höga räntor har lagstiftaren också infört ett räntetak. Detta tak är på 40% och det är den effektiva räntan som gäller. Effektiv ränta är, som du kanske vet, den faktiska prislappen på en kredit när man räknar med bland annat avgifter av olika slag.

Nominell respektive effektiv ränta

Om du är uppmärksam märker du att lagen talar om två olika sätt att räkna ränta. Ett lån med en effektiv ränta på över 30% är en högkostnadskredit och det är förbjudet att erbjuda lån med en nominell ränta på 40% eller mer.

Det är lite oklart hur lagstiftaren har tänkt i och med denna distinktion, och att det handlar om två helt olika sätt att räkna innebär att långivarna får stor frihet i paketeringen av sina lån. På många sätt kan man säga att räntetaket för nominell ränta är en regel som är helt verkningslös om idén är att få långivarna att pressa sina priser.

Exempel: För ett lån på 5000 kr som löper över 2 månader blir totalkostnaden 718 kr (före skatteavdrag). Den nominella räntan på lånet anges till 39%, men den effektiva räntan kan genom avgifter blir betydligt högre. Med uppläggningsavgifter och aviavgifter på exempelvis 470 kr blir den effektiva räntan 195%.

Vad innebär den nya lagen för dig?

Det är enkelt att identifiera en hel rad effekter av den nya lagen. De flesta effekter är direkt uppenbara eftersom alla långivare med tillstånd helt enkelt har varit tvungna att anpassa sig efter lagen från och med den 1 september. På sikt finns fler tydliga konsekvenser att uppmärksamma.

Det mest uppenbara som har skett sedan lagens ikraftträdande är att nästan alla kreditkonton och smslån numera löper med 39% nominell ränta. En annan effekt är att många långivare har börjat ta ut högre avgifter för uppläggning och utskick av avier. Det är helt naturligt. När lagstiftaren försöker begränsa den möjliga vinsten men samtidigt öppnar ett mycket stort kryphål kommer långivarna givetvis att utnyttja det.

I grund och botten handlar det inte om girighet. Förutom att smslån onekligen fyller en funktion är själva verksamheten med att ge ut små lån också förenad med stora kostnader. Administrationen för ett lån på exempelvis 1000 kr är nämligen i princip lika stor som administrationen för ett lån på ett högt sexsiffrigt belopp.

Trots förändringar i långivarnas produkter gällande räntetak så finns det inget som tyder på att det inte skulle gå att fortsätta ansöka om lån utan UC, hos de långivare som erbjuder det.

Det verkar emellertid som att lagens syfte med att pressa priserna har gett vissa resultat. När långivarna har stuvat om i sina erbjudanden för att möta lagens krav har de många gånger överlag justerat priserna nedåt. Det är då framför allt för de medelstora kontokrediterna och smslånen, det vill säga belopp på mellan 5000 – 10 000 kr, som detta är som mest aktuellt.

Angelica kombinerar en akademisk bakgrund i företagsekonomi med en passion för privatekonomi och finans. Som tidigare frilansskribent har hon hjälpt flera företag med sin expertis och skrivfärdigheter, och hennes lösningsorienterade tillvägagångssätt gör henne till en ovärderlig tillgång för teamet på Sverigekredit.se.

Fyll i formuläret för att fortsätta din ansökan hos vår partner

*” anger obligatoriska fält

Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden