Marknaden för snabblån en ”oacceptabel lekstuga”.

Under lång tid har det varit diskussion om snabblånemarknadens vara eller icke vara. Det har inte varit någon hemlighet att den sittande regeringen, med finansmarknadsminister Per Bolund i spetsen, har varit starkt kritisk mot hur marknaden för smslån och snabblån har kunnat utvecklats så okontrollerat. Nu ser regeringen ut att göra något åt saken och en reglering av marknaden lär bli verklighet under 2018.

Under en intervju i slutet av 2017 sade just Per Bolund att marknaden för sms-lån hade varit en ”oacceptabel lekstuga”. Med detta uttalande syftade han till de skenande räntorna som fortfarande florerar på marknaden, även om de riktigt extrema fallen blir allt färre.

Regeringen har nu presenterat ett förslag om att räntan för snabblån inte får överstiga 40 % av statslåneräntan. I och med att statslåneräntan i skrivande stund är -0,5 % skulle detta lagförslag således innebära ett räntetak på 39,5 % för snabblån. Med andra ord skulle det göra en markant skillnad på marknaden jämfört med det rådande läget i och med att vi i dagsläget ser vissa aktörer som tar ut långt över 50 % i ränta på sina lån. Vidare så innehåller lagförslaget i fråga en reglering av hur höga kostnaderna, utöver räntan, får vara. Kostnaderna ska begränsas till att vara max 100 % högre än själva lånet. Med andra ord så får kostnaderna inte överstiga beloppet för lånet i sig.Räntetak för Sms-låneföretagen

Bakgrunden till lagförslaget bottnar sig i flera anledningar. En av anledningarna är att det på senare år har varit allt fler svenskar som fått betalningsföreläggande från Kronofogden på grund av snabblån och sms lån. Förra året var antalet uppe i 65 000. Det går att ta smslån med betalningsanmärkningar, men om man har problem med att återbetala aktuella skulder så bör man inte ta på sig fler.

Genom att begränsa räntan hoppas man att fler kommer ha råd att betala av sina lån i tid. Vidare så finns det redan i dagsläget liknande begränsningar i andra länder, vilket man givetvis noterat från regeringens håll. Finland är ett exempel på länder som har räntetak avseende snabblån, vilket fick ett gott genomslag sett från kundernas perspektiv.

En nackdel med en begränsning av räntorna är att det blir allt svårare för många av aktörerna att bedriva sin verksamhet. Som ovan nämnts så gjordes en liknande begränsning i Finland för en tid sedan. Effekten i Finland var att antalet företag på marknaden för smslån och snabblån sjönk drastiskt från att vara 80 aktiva aktörer till att bli 16. En dramatisk effekt med andra ord. Det finns inte heller något som talar för att utfallet skulle bli annorlunda i Sverige.

Huruvida detta är något helt och hållet negativt tåls visserligen att diskuteras. Det råder inga tvivel om att det blir svårare för långivarna att bedriva sin verksamhet i samma utsträckning som de hittills gjort, vilket förmodligen lär leda till att många tvingas gå i konkurs. Samtidigt innebär detta att många av de oseriösa långivarna sållas ut från marknaden, vilket i sin tur leder till en ökad trygghet för konsumenterna.

Så som lånemarknaden för smslån och snabblån ser ut idag råder en tämligen stor otrygghet bland konsumenterna kring hur höga kostnaderna för ett lån de facto kan bli. Oavsett om det gäller smslån utan UC eller lån tagna med en kreditupplysning hos Upplysningscentralen. En lagreglering likt denna lär leda till en ökad förutsebarhet på marknaden vilket i det långa loppet kan generera en ökande tilltro till marknaden och således fler, samt nöjdare, låntagare.

De seriösa aktörerna på marknaden ska dock inte behöva oroa sig för ytterligare restriktioner. Målet med lagförslaget ska inte på något sätt vara att få bort lånemarknaden för snabblån och sms lån. Däremot ska långivarna som tar ut ockerräntor sållas bort. Marknaden för snabblån ses dock i stort, även från regeringens håll, som något positivt. Bolund har i ett uttalande sagt att snabblån kan vara ett utmärkt sätt att ta sig ur en tillfällig ekonomisk svacka. Problem uppkommer just när aktörer tar ut oskäliga räntor.

Lagförslaget föreslås träda ikraft den 1 september 2018. Lån som tas efter det datumet kommer omfattas av lagen, om den realiseras. Lån som tas innan det datumet kommer dock inte att påverkas av den nya lagen. Det blir med andra ord ett intressant år för lånemarknaden och många aktörer lär behöva rannsaka sina verksamheter för att se till så att de anpassar sig efter de nya kraven som eventuellt kan komma att förändra hela marknaden drastiskt. Prenumerera gärna på vårt nyhetsbrev för att vara säker på att du alltid får de senaste nyheterna om vad som händer på lånemarknaden.

Niklas har en gedigen bakgrund inom ekonomi. Tack vare sin erfarenhet inom såväl banksektorn som retailbranschen, startups och väletablerade företag så har han skaffat sig en bred kunskapsbas inom ekonomi och finans. Att ha arbetat med såväl privatpersoner som företag har gjort att han fått ett brett perspektiv på hur behovet av finansiella lösningar ser ut från olika kunders perspektiv. Vidare har Niklas ett gediget intresse för värdepappersmarknaden. Att ständigt hålla sig uppdaterad om de senaste nyheterna är en självklarhet för honom. Denna breda kunskapsbas har sedan legat till grund för det Sverigekredit.se är idag.

Fyll i formuläret för att fortsätta din ansökan hos vår partner

*” anger obligatoriska fält

Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden