Höjd pensionsålder kommer allt närmare

Snabbval
Läser in...

  hojd pensionsalder

  Den demografiska utvecklingen i Sverige är tydlig – befolkningen blir allt äldre. Dessutom blir den åldrande befolkningen allt mer aktiv. Dessa faktum föranledde att den officiella pensionsåldern för ett antal år sedan höjdes till 67 år. Nu är regeringen och allianspartierna nära att presentera ytterligare en höjning av pensionsåldern. Argumentet är nu att skatteintäkterna på sikt inte kommer att täcka kostnaderna för välfärden för den snabbt växande befolkningen.

  Stort underskott i välfärden

  Det var ungefär en månad sedan som Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) presenterade alarmerande uppgifter om ett stort gap mellan intäkter och kostnader för välfärden i kommuner och landsting. Enligt rapporten, som går att ladda ner på SKL.se, är gapet växande och kommer, om inget oförutsett inträffar, att uppgå till 59 miljarder år 2021. I rapporten skrivs att det är den snabba befolkningsutvecklingen på grund av ökat barnafödande och flyktingmottagande som ger de ökade kostnaderna.

  Slutsatserna i SKL:s rapport ligger i linje med vad regeringen har aviserat vid flera tillfällen det senaste året. Det hela är så enkelt som att välfärden måste få mer pengar. Ett sätt att göra detta är att öka skatterna. En annan är att göra så att fler betalar skatt under längre tid.

  För att åstadkomma sistnämnda krävs en höjning av pensionsåldern och det är en fråga som just nu är föremål för diskussioner mellan regeringen och alliansen. Den kommer att ingå i ett ”paket” med åtgärder inom pensionssystemet som också kommer att innehålla strängare krav för de fonder som vill ingå i PPM-systemet. Pensionspaketet väntas presenteras innan jul nu i år.

  Den nya pensionsåldern är inte spikad

  Det diskuteras för fullt i den parlamentariska pensionsgruppen och i arbetsgrupper med deltagare från både regeringen och allianspartierna och det finns en enighet om att pensionsåldern ska höjas. Emellertid är det inte klart vilken ålder som ska gälla och inte heller hur tvingande åldersgränserna kommer vara.

  En möjlighet är att pensionsgruppen beslutar i enlighet med vad tidigare utredningar på ämnet har föreslagit. Det skulle i så fall innebära att statlig pension kan uppbäras från 63 års ålder, istället för som nu vid 61 års ålder, samt att man har rätt att fortsätta arbeta fram till 69 (67) års ålder. Enligt ett sådant beslut skulle alltså den officiella pensionsåldern höjas till 69 år, vilket skulle vara ett rekord i världen. Den faktiska avgångsåldern kommer dock att vara betydligt lägre än så.

  Inga omedelbara och drastiska förändringar

  Pensionssystem är trögrörliga saker i sig och dessutom handlar pensionsåldern i huvudsak om den enskilde individens rätt att fortsätta arbeta. Detta innebär att regeringens och allianspartiernas eventuella beslut om höjd pensionsålder inte kommer att genomföras över en natt. I stället väntas ett beslut om en gradvis höjning med olika deletapper.

  Officiella pensionsåldrar i olika länder

  Den genomsnittliga pensionsåldern i Europa är 65 år. Just 65 år är för övrigt den vanligaste officiella pensionsåldern både i Europa och i övriga delar av världen. I Europa är det bara Frankrike, Irland, Island, Sverige och Norge som sticker ut från mängden.

  Pensionsåldern i olika länder i Europa
  62 år – Frankrike
  65 år – Portugal, Storbritannien, Schweiz, Spanien, Finland, Nederländerna, Belgien, Österrike, Italien, Luxemburg, Danmark, Tyskland, Grekland
  66 år – Irland
  67 år – Sverige, Norge, Island

  Källor: Wikipedia, DN, SKL

  Niklas har en gedigen bakgrund inom ekonomi. Tack vare sin erfarenhet inom såväl banksektorn som retailbranschen, startups och väletablerade företag så har han skaffat sig en bred kunskapsbas inom ekonomi och finans. Att ha arbetat med såväl privatpersoner som företag har gjort att han fått ett brett perspektiv på hur behovet av finansiella lösningar ser ut från olika kunders perspektiv. Vidare har Niklas ett gediget intresse för värdepappersmarknaden. Att ständigt hålla sig uppdaterad om de senaste nyheterna är en självklarhet för honom. Denna breda kunskapsbas har sedan legat till grund för det Sverigekredit.se är idag.

  Fyll i formuläret för att fortsätta din ansökan hos vår partner

  *” anger obligatoriska fält

  Hidden
  Hidden
  Hidden
  Hidden
  Hidden
  Hidden
  Hidden
  Hidden
  Hidden