Vad är dröjsmålsränta och hur fungerar det?

Dröjsmålsränta kanske låter som ett komplext ord, men det är det i själva verket inte alls. Har du någonsin undrat över vad som händer när du inte betalar en faktura i tid? Dröjsmålsränta är just det.

Det är den extra kostnad som du behöver betala när du inte betalar en faktura eller skuld i tid. Den representerar det ekonomiska straffet för att ha försenat betalningen.

Enligt räntelagen (Räntelag (1975:635)) så får inte ett bolag ta ut dröjsmålsränta från dig som kund förrän inom 30 dagars från att fakturan skickades.

Det ska tydligt informeras om dröjsmålsränta på fakturor som bolaget skickar till en privatperson.

Par som beräknar sina räkningar, och sin dröjsmålsränta

Varför är dröjsmålsränta viktig?

För att skydda företag och kreditgivare från förluster, och för att uppmuntra människor att betala sina fakturor i tid, används dröjsmålsränta. Om du vill hålla din ekonomi sund är det avgörande att förstå och undvika dröjsmålsränta.

Såhär beräknar du – ett exempel

För att förstå hur man kalkylerar dröjsmålsränta, följer du dessa steg:

  • Lägg till åtta procentenheter: Räntelagen stipulerar att dröjsmålsräntan ska utgöras av referensräntan plus åtta procentenheter. Om referensräntan till exempel är 0,5%, blir dröjsmålsräntan 8,5%.
  • Beräkna daglig ränta: För att hitta den dagliga räntan, dividera dröjsmålsräntan med 365. I vårt exempel blir det 8,5% / 365 = 0,0233%.
  • Applicera räntan på skulden: Detta görs genom att multiplicera den dagliga räntan med det totala beloppet som är utestående på fakturan eller lånet. Om skulden är 10 000 kr, kommer det att bli 10 000 * 0,0233% = 2,33 kr per dag i dröjsmålsränta.
  • Beräkna total dröjsmålsränta: För att få den totala dröjsmålsräntan, multiplicera den dagliga dröjsmålsräntan med antalet dagar förseningen har varat. Om betalningen är 30 dagar försenad, blir det 2,33 kr * 30 = 69,90 kr i total dröjsmålsränta.

Genom att följa dessa steg, kan du noggrant beräkna dröjsmålsräntan på dina försenade betalningar. Kom ihåg att det kan finnas ytterligare avgifter, som påminnelseavgifter och inkassokostnader, som också kan tillkomma vid försenade betalningar.

Det är värt att notera att räntan beräknas på det totala beloppet på fakturan, inklusive moms. Men det är viktigt att komma ihåg att det inte tillämpas på faktureringsavgifter, påminnelseavgifter eller inkassoavgifter, eftersom dessa avgifter är fastställda enligt avtal eller lag. Dessutom kan inte dröjsmålsränta tillämpas på tidigare obetald dröjsmålsränta.

Olika situationer

Dröjsmålsräntan appliceras i olika situationer, oavsett om du är ett företag eller en privatperson.

För företag kan det bli en en stor kostnad. Det är viktigt att du som driver företag förstår hur du kan undvika dessa kostnader, genom att till exempel använda bra faktureringspraxis och följa upp med kunder som är sena med betalningar.

För dig som privatperson kan dröjsmålsräntan göra en redan tung faktura ännu tyngre. Det är viktigt att alltid betala dina fakturor i tid, och om du har svårt att göra det, prata med kreditgivaren om möjliga lösningar.

Hur man kan undvika dröjsmålsränta

Det finns många sätt att undvika att hamna i en situationer där denna ränta tas ut. Här följer några tips och tricks.

Bästa tips och tricks
Planera din ekonomi, betala dina räkningar i tid, håll ordning på dina fakturor och förfallodatum. Om du har problem med att betala i tid, kontakta kreditgivaren direkt och diskutera möjliga alternativ.

När ska man söka professionell hjälp
Om du har konstanta problem med att betala dina räkningar i tid och det börjar bli ett problem, kan det vara dags att söka professionell hjälp, till exempel en ekonomisk rådgivare.

Slutsats
Dröjsmålsräntan är ett viktigt koncept att förstå, både för företag och privatpersoner. Att undvika denna typ utav ränta är en grundläggande del av att hålla din ekonomi sund!

Skylt med 'Vanliga Frågor' på en träplugg

Vanliga frågor om dröjsmålsränta

Vad är dröjsmålsränta?
Det är den extra kostnad som uppstår när du inte betalar en faktura eller skuld i tid. Det är ett ekonomiskt straff för försenad betalning.

Hur beräknas det?
Det beräknas genom formeln: (Beloppet som ska betalas) x (dröjsmålsränta) x (antal dagar försenad / 365).

Vad händer om jag inte betalar mina fakturor i tid?
Om du inte betalar dina fakturor i tid, kommer du att debiteras dröjsmålsränta. Om du fortsätter att ignorera betalningen kan detta leda till mer allvarliga konsekvenser, som till exempel inkasso eller kronofogden.

Hur kan jag undvika dröjsmålsränta?
Några tips för att undvika det inkluderar att planera din ekonomi, betala dina räkningar i tid, hålla ordning på dina fakturor och speciellt förfallodatum och att du direkt kontaktar kreditgivaren om du har problem med betalning.

Vad ska jag göra om jag har problem att betala mina räkningar i tid?
Om du har problem att betala dina räkningar i tid, är det viktigt att du kontaktar din kreditgivare så snart som möjligt. Du kan också överväga att söka hjälp av en ekonomisk rådgivare.

Vad är referensräntan?
Referensräntan är den ränta som Sveriges riksbank fastställer och den används som grund för att beräkna dröjsmålsräntan. Dröjsmålsräntan är 8 procentenheter över referensräntan.

Vilka lagliga riktlinjer gäller för dröjsmålsränta?
Enligt svensk lag kan dröjsmålsränta tas ut från och med dagen efter förfallodagen. Dröjsmålsräntan är för närvarande 8 procentenheter över referensräntan.

När ska man söka professionell hjälp i fråga om dröjsmålsränta?
Om du ständigt har problem med att betala dina räkningar i tid och dröjsmålsränta börjar bli ett problem, bör du överväga att söka professionell hjälp, till exempel en ekonomisk rådgivare.

Kom ihåg, pengar är en viktig del av livet, och att förstå hur det fungerar kan hjälpa oss att göra smartare ekonomiska beslut.

Angelica kombinerar en akademisk bakgrund i företagsekonomi med en passion för privatekonomi och finans. Som tidigare frilansskribent har hon hjälpt flera företag med sin expertis och skrivfärdigheter, och hennes lösningsorienterade tillvägagångssätt gör henne till en ovärderlig tillgång för teamet på Sverigekredit.se.

Fyll i formuläret för att fortsätta din ansökan hos vår partner

*” anger obligatoriska fält

Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden