Smslån gratis – Kostnadsfria lån

Hur mycket vill du låna?

Smslån är en väldigt användbar låneform. Det är en liten och snabb kredit som kan betalas ut i princip omgående efter att du skickat in din ansökan. Det tillåter dig att få snabb finansiering i form av sms lån direkt när du behöver det. Flera långivare erbjuder dessutom utbetalningar under helger och röda dagar.

Credifi -
Räntefritt
Ansök
Villkor
Lumify -
Räntefritt
Ansök
Villkor

Jämför Smslån direkt

Om du någonsin hamnar i en situation där du måste ha pengar snabbt är detta lån en perfekt lösning med andra ord. Dessvärre förknippas snabba lån allt som oftast med höga räntor och dolda avgifter. Detta är dock en missvisande bild av den här låneformen. Tvärtom finns det faktiskt många långivare som erbjuder extremt förmånliga upplägg, till och med gratis smslån, för den som är ny låntagare.

Gratis lån kan låta för bra för att vara sant, men så är det inte, det förekommer flera många låntagare på marknaden som erbjuder just gratis lån till sina nya kunder.

Gratis smslån

Bakgrund

Smslån, kort kredit eller snabblån som det också kallas, har på senare tid blivit ett väletablerat lånealternativ på marknaden. Det har hänt mycket sedan 2006 då låneformen introducerades på den svenska marknaden. Produkten har finjusterats av flera olika aktörer.

Tack vare den stora och öppna konkurrensen mellan långivarna så har lånets utformning ständigt förändrats och förbättrats i syfte att göra konsumenterna mer nöjda. Mot bakgrund av detta går det därför knappt att känna igen lånet idag om man ser till hur dess föregångare såg ut för mer än tio år sedan.

Det är en fantastisk utveckling som har skett med såväl marknaden som produkten.

Anledningen till att det förekommer olika namn på samma typ av lån beror på den historiska bakgrunden. Smslån är den ursprungliga beteckningen och kommer från sättet man ansökte om lånet på. Från början ansökte man nämligen om denna typ av lån genom att helt enkelt skicka ett textmeddelande till långivaren.

Detta var även den sedvanliga ansökningsprocessen under lång tid. I takt med att smartphones blev allt vanligare så ändrades dock detta från att skötas via sms till att istället hanteras via långivarens hemsida eller app.

Även om lånen var smidiga så har snabblån blivit om möjligt ännu smidigare – för såväl låntagare som långivare. Synonymen smslån består dock fortfarande.

Gratis lån – Tack vare ökad konkurrens

Det är inte bara ansökningsprocessen som har förändrats till det bättre i takt med att marknaden och produkten har utvecklats. Även villkoren har kommit att bli allt bättre med tiden. Den ökade konkurrensen mellan långivarna har lett till att räntorna pressats ner och de dolda avgifterna i många fall försvunnit helt.

För några år sedan förekom skräckexempel med aktörer som tog ut flera hundra, till och med tusen, procents ränta.

Dessa oseriösa aktörer kom även att befläcka hela marknaden och gav den dåligt renommé. Som tur är försvann dessa långivare snabbt från marknaden och förtroende för de aktiva aktörerna blir allt starkare från konsumenternas håll.

Tack vare konkurrensen så är det inte bara oseriösa långivare och dolda kostnader som har försvunnit. I vissa fall kan vi även se exempel på att även räntorna försvunnit vilket lett till räntefria lån, alltså gratis lån. Gratis lån är precis vad det låter som, ett lån utan kostnad. Alltså, inga räntor eller avgifter är kopplade till lånet. Gratis smslån erbjuds först och främst till nya kunder.

Detta är ett utmärkt sätt för dig som låntagare att testa på och se om det är en låneform som passar dig och dina behov.

Gratis smslån kan som sagt vanligtvis endast utnyttjas en gång hos en långivare. Varje gång du tecknar ett sms- eller snabblån hos en ny aktör är dock chansen stor att du kan komma att få detta erbjudande igen. En del kombinerar det erbjudandet med möjligheten att låna utan UC. Vill du ta ett nytt gratis lån så måste man alltså vända sig till en ny långivare.

Det finns inga regler som stipulerar att man endast får ta ett gratis lån per person. Med andra ord finns det många möjligheter att teckna mer än ett gratis lån.

Kärleksfullt par

Räntefritt + kostnadsfritt = gratis!

Ett gratis smslån är alltså ett sätt att låna pengar som inte kostar någonting. Sådana typer av lån kallas också vanligtvis för kostnadsfria lån eller räntefria lån. Att bara säga att de är kostnadsfria eller räntefria är dock inte helt korrekt eftersom dessa lån är både ock.

De är alltså både kostnadsfria och räntefria. Att endast benämna dem som det ena eller andra blir därför något missvisande. Gratis smslån är helt enkelt just gratis.

Det ska dock poängteras att lånet givetvis måste betalas tillbaka till långivaren vid utsatt tid. Det handlar med andra ord inte om gratis pengar.

Som nämnt ovan så har det funnits exempel genom åren på långivare som tagit ut hutlösa räntor och tillkommande kostnader samt avgifter. På grund av detta har hela marknaden för snabblån fått ett dåligt rykte, vilket inte är så konstigt.

Det är lätt att dra alla över en kam, speciellt när vissa aktörer missköter sig så pass mycket att det påverkar en hel bransch. Detta är givetvis högst beklagligt, men vi vet att våra samarbetspartners jobbar hårt för att återfå ett bra renommé.

Erbjudanden om gratis smslån ser vi som ett oerhört stort och bra steg i rätt riktning.

Nya lagar och regler

Det är inte bara vi som tycker att smslån är en bra lösning på många finansiella problem. Även från politiskt håll uppmuntras denna typ av lån. Problemet har som sagt tidigare varit att skenande räntor och extremt höga avgifter försatt många låntagare i svåra ekonomiska situationer.

För att åtgärda dessa typer av problem i framtiden har därför regeringen i skrivande stund lagt fram ett lagförslag som ska se till att sätta stopp för oskäliga villkor. Lagförslaget bearbetas just nu men kan komma att träda ikraft redan i september 2018 om allt går som planerat.

Om ovan nämnda lagförslag blir verklighet kan det komma att revolutionera hela marknaden för snabblån och smslån. I dagsläget är marknaden tämligen oreglerad, även om den står under uppsyn av Finansinspektionen.

Detta gör dock att långivarna själva får sätta vilka villkor de vill på lånen de erbjuder – det är alltså helt och hållet upp till kunden huruvida denne vill acceptera de uppsatta villkoren eller ej. Regeringen anser dock att detta inte är en hållbar situation, vilket vi till mångt och mycket kan hålla med om.

Blir lagförslaget verklighet skulle marknaden regleras på ett helt annat sätt än vad som är fallet idag. Först och främst skulle alla snabblån få ett maxtak, alltså en gräns för vilken den högsta räntan får vara.

Räntetaket som diskuteras är 40% över statslåneräntan, vilket skulle ge en maxränta för snabblån och smslån på 39,5% i och med att statslåneräntan för närvarande är -0,5%. Vidare kommer ett kostnadstak införas för alla lån. Kostnadstaket som diskuteras skulle i så fall vara 100% av själva lånebeloppet.

Detta får till följd att ett lån på 1000 kronor inte skulle få ha tillkommande kostnader på mer än 1000 kronor. En stor skillnad jämfört med dagens situation.

Skulle lagförslaget träda ikraft skulle det som sagt innebära stora förändringar för aktörerna på marknaden. De oseriösa långivarna med oskäliga villkor skulle snabbt försvinna, eftersom hela deras affärsidé till mångt och mycket bygger på att låntagare accepterar räntor på flera hundra eller flera tusen procent.

Följaktligen skulle konsumenterna och låntagarna kunna känna en helt annan trygghet och tillförlit till marknaden i stort. Genom att ha maxgränser för vad ett lån får kosta så vet man exakta förutsättningarna innan lånet tecknas.

På så sätt kommer man ha en helt annan överblick över de eventuella konsekvenserna av ett lån. Ju mer transparent marknaden blir, desto bättre insikt kommer konsumenterna få och således känns sig mycket tryggare i att teckna snabba lån.

Regleringarna som eventuellt kommer införas kan dock komma att påverka marknaden negativt i vissa avseenden. Risken finns att erbjudanden som till exempel gratis smslån försvinner.

Detta blir dock en naturlig följd i och med att långivarna får en minskad konkurrens om flera aktörer försvinner från marknaden. Med andra ord kan det vara klokt att utnyttja erbjudanden om gratis smslån medan det fortfarande faktiskt är möjligt!

Användningsområden för gratis smslån

Även om möjligheten till gratis smslån är väldigt bra och kan kännas lockande för många så vill vi dock råda till stor försiktighet vid tecknande av dessa lån. Ett smslån är endast gratis såtillvida att det hanteras på ett korrekt sätt. Om du som låntagare missköter dina betalningsskyldigheter kan det följa väldigt svåra och långtgående konsekvenser.

Även om ett smslån är gratis till en början så finns risken att det snabbt kan bli en dyr historia. En långivare ser nämligen sällan med blida ögon på försenade eller helt och hållet uteblivna betalningar. Om du missar att reglera en avbetalning på förfallodatumet så kommer en dröjsmålsränta att tillämpas.

Dröjsmålsräntan är en slags straffavgift som läggs till vid försenad betalning. Den här räntan kan snabbt generera höga kostnader, vilket i sin tur leder till att lånet blir allt annat än gratis.

Att dröjsmålsräntor tillämpas även fast lånet initialt är gratis ser vi dock som ett skäligt villkor. När du tecknar lånet så accepterar du vissa avtalsvillkor. I dessa avtalsvillkor så stipuleras tillämpningen av dröjsmålsräntan tydligt.

Man kan se det lite som att du ska behandla långivaren som du själv vill bli behandlad som låntagare. Långivaren vill att du ska betala i tid och du vill betala så lite som möjligt. Missar du att betala i tid så kommer din månatliga betalning att skjuta i höjden.

Det blir med andra ord en naturlig följd av misskötseln av betalningsskyldigheten. Därför har också ofta smslån med betalningsanmärkningar en högre ränta.

I och med att det kan följa digra konsekvenser med gratis smslån så bör de som sagt endast tecknas vid behov. Det finns många användningsområden för gratis smslån, men det är upp till en själv att avgöra vad smslånet bör användas till.

Var noga med att avväga vilka köp och investeringar som är värda att finansiera med ett smslån och vilka som inte är det. Överlag kan sägas att generell konsumtion i nöjessyfte inte är något som bör finansieras med lånade medel överhuvudtaget.

En tumregel man kan ha för sig själv är att endast spendera pengar på nöjesutgifter i de situationer man har pengar över. Att finansiera rena nöjen med pengar som man inte har är en ohållbar situation.

I det långa loppet kommer detta rendera i att man blir bankrutt till följd av att man levt över sina tillgångar.

Vet du med dig att du har en välskött ekonomi, en god disciplin och är ordningsam när det kommer till att betala räkningar och dylikt så finns det inget som säger att du inte ska kunna ta ett gratis smslån för att finansiera vad helst du önskar.

Är du till exempel i slutet av månaden och börjar få slut på pengar på kontot så kan det vara ett perfekt läge att teckna ett gratis smslån. I en sådan situation är du dessutom helt säker på att du snart kommer ha pengar på kontot till att kunna betala av lånet inom kort.

Ett gratis smslån blir då som att låna en lite mindre summa av ditt framtida jag.

Låna med sms

Ångerrätt för smslån

Var noga med att läsa igenom villkoren ordentligt när du tecknar ett gratis lån. Vissa långivare lockar till exempel med erbjudanden om gratis smslån i 14 dagar. Detta kan låta bra på förhand, men faktum är att det är aningen missvisande. I Sverige har vi en lag som heter konsumentkreditlagen.

Den stipulrerar att man som låntagare har en 14 dagar lång ångerrätt på sitt lån. Du kan alltså alltid säga upp ditt lån efter 14 dagar. När du säger upp ett lån innebär det helt enkelt att du ska betala tillbaka de pengarna du fick när du tecknade lånet.

Du har ingen skyldighet att betala några som helst extra avgifter och liknande. Mot bakgrund av detta är således alla lån mer eller mindre räntefria den första 14 dagarna. Det är en sanning med modifikation, på ett sätt, men samtidigt finns det inget som säger att långivarna inte får marknadsföra lånet på det här sättet.

Ett lån som initialt anges som gratis i 14 dagar kan dock komma att få helt andra villkor under tiden som följer därefter. Agera med stor försiktighet med andra ord och se till att alltid syna villkoren.

Du förlorar inte något på att alltid dubbelkolla avtalet. Här på Sverigekredit kan du läsa en ännu större sammanställning om ånggerrätt för SMS-lån.

 

Utforska Sveriges lånelandskap med oss, din pålitliga jämförelsetjänst. Med 20,000 användare varje månad och över 30 års samlad erfarenhet, hjälper vi dig hitta de bästa lånen och ger insikter om budgetering och investeringar. Starta din väg mot smartare ekonomiska beslut.

Fyll i formuläret för att fortsätta din ansökan hos vår partner

*” anger obligatoriska fält

Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden