Bitcoin på kreditkortet kan snart bli verklighet

I juli kunde den amerikanska nyhetsbyrån CNBC rapportera om att MasterCard har säkrat ett nytt patent. Det i sig är inget anmärkningsvärt, men uppseendeväckande är att patentet gäller teknik för överföringar av kryptovalutor via kreditkort. Av allt att döma kommer det alltså i framtiden finnas en möjlighet att betala för varor och tjänster med Bitcoin via kreditkortet.

Jämför kreditkort

mastercard bitcoin

Patentet i korthet

Vi ska inte gå in på alla tekniska detaljer kring Bitcoin och blockkedjor. Det handlar nämligen om avancerad teknik och frågor kring kryptering. Vi ska dock berätta något om patentet.

Vad MasterCard har ansökt om, och fått beviljat, är ett patent som möjliggör att blockkedje-baserade valutor kan användas som betalningsmedel på kort med samma säkerhet och snabbhet som betalningar och överföringar av ”vanliga” pengar. Specifikt handlar det om en metod för att hantera säkra överföringar av ”fractional reserves of blockchain currency”, det vill säga delar av andelar av kryptovalutor.

De tekniska detaljerna har inte avslöjats, men det handlar om en teknik som möjliggör omedelbara transaktioner. Idag finns någon sådan teknik inte tillgänglig för Bitcoin och andra digitala valutor. Idag tar det en hel del tid innan transaktionerna är införda i blockkedjan och därmed är accepterade. Ofta kan denna process ta upp till 10 minuter, vilket är något som minskar både säkerheten och transparensen. Dessutom finns inga möjligheter att göra transaktioner som sparas ”lokalt”, vilket ju är möjligt för betalningar med kort.

Att MasterCard har tagit steget att börja undersöka möjligheten till transaktioner med kryptovalutor beror enligt patentansökan på att man har sett en mycket stor ökning i transaktionerna av blockkedje-baserade valutor bland dem som önskar vara anonyma och göra säkra betalningar.

Ett steg mot en bredare acceptans för Bitcoin

Att en så stor aktör som MasterCard på allvar verkar ge sig in i den vilda västern-värld som tidigare har karakteriserat transaktioner med digitala valutor kan inte sägas vara annat än ett steg mot en bredare acceptans för exempelvis Bitcoin. Denna för digitala valutor mycket positiva nyhet fick också direkt genomslag på kursen för Bitcoin. Direkt efter CNBC:s artikel rusade värdet med mer än 10%.

I CNBC:s rapportering intervjuas flera investerare. De är rörande överens om att nyheten från MasterCard bekräftar att blockkedjebaserade valutor är här för att stanna. Investerarna menar också att satsningen validerar idén att en överföring av exempelvis Bitcoin är en giltig förmögenhetsöverföring.

Ett stort hinder kvarstår

Det kvarstår ett stort hinder innan Bitcoin potentiellt kan användas för vanliga betalningar, exempelvis för köp av lunch på stan eller mjölk på ICA. Hindret handlar om att leverantörer av betaltjänster, såsom MasterCard, endast kan göra transaktioner i valutor som är klassade som lagliga betalningsmedel. Det handlar alltså om amerikanska dollar, svenska kronor, euro och så vidare. Bitcoin är inget lagligt betalningsmedel och kommer heller inte att klassas som det under överskådlig framtid.

För att en valuta ska kunna klassas som giltigt betalningsmedel gäller i princip att den kan användas överallt inom ett territorium, till exempel USA eller Sverige. Valutan ska också vara allmänt tillgänglig och kunna accepteras som betalning för skatteskulder. Det återstår att se om eller när det kan tänkas ske för Bitcoin och andra kryptovalutor.

Jämför kreditkort

VISA satsar också på kryptovalutor

VISA, som är MasterCards största konkurrent, har sedan tidigare skapat en lösning för att kombinera kort med kryptovalutor. Lösningen, som är framtagen tillsammans med kortet WireX, innebär inte att man kan betala med kryptovalutor direkt från kortet. I stället kan man via kortet begära att sälja av andelar av kryptovalutor som man har sparade på banken för att sedan använda behållningen vid vanliga kortbetalningar.

De starkaste överlever

Det är väl ingen som har kunnat undgå det faktum att mängder av kryptovalutor har lanserats på bred front de senaste åren. Efter åtminstone den initiala framgången för Bitcoin har antalet ICO ökat lavinartat.

ICO är en förkortning av initial coin offering och det handlar om en slags emission av nya digitala valutor som investerarna betalar för med riktiga pengar. Idén är att de tokens man köper ska kunna handlas på en marknadsplats och förhoppningen är att värdet kommer att öka i takt med att valutan ökar i värde.

Den guldrusch för ICO-noteringar som vi har sett 2017 och 2018 verkar nu dock vara över. Antalet ICO:er minskar och den absoluta majoriteten av de hittills introducerade valutorna är att betrakta som döda. Vissa var rena bedrägerier från början, medan andra helt enkelt inte lyckades nå en ”kritisk massa” av användare.

De kryptovalutor som står kvar efter vad som kan betraktas som en mer eller mindre hysterisk period, är Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum och Litecoin. Att förstnämnda fortfarande har en ledarroll är självklart. Frågan är huruvida de andra kryptovalutorna kan överleva åren som kommer.

Niklas har en gedigen bakgrund inom ekonomi. Tack vare sin erfarenhet inom såväl banksektorn som retailbranschen, startups och väletablerade företag så har han skaffat sig en bred kunskapsbas inom ekonomi och finans. Att ha arbetat med såväl privatpersoner som företag har gjort att han fått ett brett perspektiv på hur behovet av finansiella lösningar ser ut från olika kunders perspektiv. Vidare har Niklas ett gediget intresse för värdepappersmarknaden. Att ständigt hålla sig uppdaterad om de senaste nyheterna är en självklarhet för honom. Denna breda kunskapsbas har sedan legat till grund för det Sverigekredit.se är idag.

Fyll i formuläret för att fortsätta din ansökan hos vår partner

*” anger obligatoriska fält

Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden