Avgiftsfria bostadsrätter – så fungerar det

Avgiftsfria bostadsrätter

Det byggs nya bostadsrätter i stor omfattning nästan överallt i Sverige. Den låga räntan och den åtminstone tidigare till synes ändlösa efterfrågan på bostäder har gjort att byggherrar i alla storlekar har storsatsat på att bygga bostadsrätter.

De senaste månaderna har tecken på att utbudet på många orter överstiger efterfrågan emellertid börjat dyka upp. Enligt SvD kom indikationer på längre säljtider redan i våras. Nu i slutet av sommaren började sedan erbjudanden om bostadsrätter med slopad månadsavgift att introduceras. Vad det innebär, är att bostadsrättsföreningen bjuder på avgiften under de första månaderna eller åren efter inflyttningen. Effekten i kronor och ören kan bli ganska rejäl, särskilt som nya bostadsrättsföreningar ofta har stora skulder med räntor som ska fördelas ut över bostadsrätterna.

Varför locka med avgiftsfrihet?

Det finns två huvudsakliga skäl till att den här nya typen av erbjudande har dykt upp. Det första är givetvis konkurrensen. Ingen byggherre eller bostadsrättsförening vill stå med tomma bostäder på grund av att någon annan aktör hinner före. Varje osåld bostad innebär ju en kostnad som gör att projektets lönsamhet minskar.

Det andra skälet handlar om något helt annat. Skälet till att locka med avgiftsfrihet är att snabbare kunna boka upp kunder med bindande förhandsavtal. På så sätt kan byggherren få byggnadskreditiv (en typ av lån) från banken i ett tidigare skede. Den här lite speciella lösningen blir allt vanligare och den innebär att processen från ritning till inflyttning kan bli mycket lång i många projekt.

Vem står för kostnaden?

Om nu kunden, det vill säga köparen av bostadsrätten, inte behöver betala någon månadsavgift för bostadsrätten, vem är det då som står för kostnaden? Enligt en granskning gjord av SvD är det antingen entreprenören eller bostadsrättsföreningen, beroende på vilket projekt man tittar på.

Om det är entreprenören som står för kostnaden, detta som ett sätt att snabbt kunna få finansiering för färdigställandet, är det mer positivt än om det är bostadsrättsföreningen. Köparen ingår ju själv i sistnämnda och kostnaden för avgiftsfriheten kommer förr eller senare att komma tillbaka på ett eller annat sätt.

Fundera noga innan du slår till

Att kunna bo i en ny bostadsrätt allt från ett antal månader upp till ett par år kan givetvis vara lockande. Samtidigt är det viktigt att räkna på vad erbjudandet egentligen är värt. En slopad avgift på exempelvis 5000 kr i månaden i ett år ger en total besparing på 60 000 kr. Om bostadsrätten i sig betingar ett pris 4 miljoner utgör besparingen för avgiftsfriheten inte mer än 1,50%. Det kan finnas saker som är viktigare att ta med i beräkningen vid beslutet om att köpa en nyproducerad bostadsrätt.

Det är också viktigt att fundera kring hur denna typ av ”rabatt” finansieras i det enskilda fallet. Ta reda på vem som står för kostnaden. Om det är bostadsrättsföreningen som gör det, undersök hur ekonomin i föreningen påverkas på kort och lång sikt av detta åtagande.

Givetvis är det även klokt att planera för att kunna betala månadsavgiften när den väl börjar debiteras. Under den avgiftsfria perioden efter inflyttningen är det en god idé att planera ekonomin på samma sätt som om avgiften faktiskt skulle betalas varje månad. Det är smart att sätta över ett belopp motsvarande månadsavgiften på ett sparkonto, alternativt betala extra på bolånen.

Källa: Artikel i SvD

Svens bana började inom bank- och försäkringsbranschen. Sin utbildningsbakgrund har han inom såväl juridik som ekonomi vilket ger honom god kunskap om de olika finansiella produkterna vi erbjuder på Sverigekredit.se. Hans juridiska kunskaper har varit högst centrala för att vi på Sverigekredit ska vara säkra på att vi erbjuder så konsumentvänliga lösningar som möjligt.

Fyll i formuläret för att fortsätta din ansökan hos vår partner

*” anger obligatoriska fält

Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden