Vi klagar mest på hantverkare och bilförsäljare

klagomal tjanster

Konsumentverket presenterar varje år en slags sammanställning av kundnöjdheten inom en rad olika branscher. Sammanställningen görs utifrån de klagomål som kommer in till myndigheten vad gäller varor och tjänster.

För 2017 inkom nästan 119 000 klagomål till Konsumentverkets egen tjänst Hallå konsument och kommunernas konsumentvägledningar. Hantverkstjänster var föremål för flest klagomål vad gäller tjänster medan bilköp placerade sig i botten när det gäller sällanköp.

Krångel med hantverkare

Hantverkartjänster har legat i topp (botten?!) för köparnas nöjdhet ända sedan Konsumentverket började göra sina årssammanställningar. För 2017 uppgick klagomålen på hantverkartjänster till 8,4% av totalen.

En tydlig anledning till de många klagomålen är att hantverkartjänster tillhör de dyrare tjänsterna och att det kan leda till att kunden får orealistiska förväntningar på slutresultatet. Att det handlar om större belopp innebär också att kunden är mer benägen att klaga över huvud taget.

Klagomål på begagnade bilar

Bilar kommer också med en större prislapp, vilket automatiskt gör att benägenheten att klaga ökar. När det gäller bilar handlar klagomålen framför allt om att bilens skick inte är såsom förväntat utifrån säljarens information. Av de klagomål kring varor som inkom 2017 handlade 9,2% om begagnade bilar köpta från privatpersoner och bilhandlare. Om du funderar på att köpa bil och hur du ska finansiera löpet så kan det vara en god idé att jämföra billån.

Klagomål från konsumenter 2017 – hela listan

Konsumentverkets ”topplistor” för klagomål under 2017 ser ut enligt det följande.

Varor
1. Begagnade bilar (9,2% av inkomna klagomål)
2. Heminredning och möbler (5,3%)
3. Telekom och datorer (4,9%)
4. Kläder (2,4%)
5. Vitvaror (1,6%)

Tjänster
1. Hantverkare (8,4% av inkomna klagomål)
2. Mobiltelefoni (3,4%)
3. Flygresor (2,9%)
4. Internetlösningar (2,5%)
5. Bilreparationer (2,4%)

Undvik problem – gör så här

Om du är i begrepp att antingen anlita en hantverkare eller köpa en begagnad bil gör du klokt i att följa några enkla grundregler. På så sätt kan du öka chanserna att bli nöjd och undvika problem.

Om du ska anlita en hantverkare är det tre saker som är extra viktiga, nämligen:
1. Skriv ett avtal kring vad som ska göras och vad det beräknas kosta
2. För en löpande dialog kring arbetet
3. Betala aldrig i förväg för arbeten som inte är utförda.

Med ett skriftligt avtal kring vad arbetet omfattar, samt hur och när det ska utföras har du svart på vitt på vad du kan förvänta dig av hantverkaren. Om resultatet avviker från avtalet har du ett bevis på vilka krav du kan ställa.

Det är sedan klokt att ha en löpande dialog kring arbetet. Ju mer information både du och hantverkaren kan dela med er av, desto mindre risk att missförstånd och problem kan uppstå.

När du köper en begagnad bil kan du göra det antingen av en privatperson eller av en bilhandlare. Väljer du att handla från en bilhandlare bör du se till att handlaren är ansluten till Motorbranschens riksförbund. Vid bilköp mellan privatpersoner kan det vara klokt att göra en kontroll av både bilen och ägaren. Du bör inte enbart lyssna till vad säljaren säger utan göra en egen undersökning av bilen. Om du inte kan så mycket om bilar kan du med fördel ta hjälp av en mer bilkunnig vän.

När det gäller garantier för begagnade bilar finns alltid en möjlighet att klaga i upp till sex månader. För mer information om detta kan du kontakta Hallå konsument på nätet.

Källa: Konsumentverket

Niklas har en gedigen bakgrund inom ekonomi. Tack vare sin erfarenhet inom såväl banksektorn som retailbranschen, startups och väletablerade företag så har han skaffat sig en bred kunskapsbas inom ekonomi och finans. Att ha arbetat med såväl privatpersoner som företag har gjort att han fått ett brett perspektiv på hur behovet av finansiella lösningar ser ut från olika kunders perspektiv. Vidare har Niklas ett gediget intresse för värdepappersmarknaden. Att ständigt hålla sig uppdaterad om de senaste nyheterna är en självklarhet för honom. Denna breda kunskapsbas har sedan legat till grund för det Sverigekredit.se är idag.

Fyll i formuläret för att fortsätta din ansökan hos vår partner

*” anger obligatoriska fält

Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden