Sommaren 2019 förändras dessa skatter

Året 2019 medför en hel del stora förändringar när det gäller skatter och vad som behövs betalas eller inte. Det finns en hel del positivt att hämta från de skatteförändringar som genomförs nu redan i sommar. Det är dags att se över några av de mer populära och genomslagskraftiga skatteändringarna.

Sänkt bensinskatt är nog den som de flesta tycker bäst om. Den började gälla redan den 1 juli. Det hela innebär att uppräkningen av drivmedelsskatterna bara räknas upp med konsumentprisindex och inte de två procentenheterna utöver som det var innan. Praktiskt sett sänker det priset per liter med 16 öre. Det här är dock något som troligtvis blir kortvarigt då priset sannolikt kommer att höjas i framtiden.

Särskild löneskatt på 6,15 procent för de äldre avskaffas även den nu i sommar. Den betalades på både ersättning, lön eller näringsverksamhet för personer som fyllt 65. Det här kommer att underlätta för den åldersgruppen och ge lite mer i plånboken i slutet av månaden.

Ökad skattenedsättning för diesel inom vatten-, jord-, och skogsbruk. Om du verkar inom det här området kommer du att känna av det här. Befrielsen när det gäller diesel för olika arbetsmaskiner samt skepp och båtar för ovanstående verksamheter höjs. Det innebär en skattenedsättning som kan ge mer pengar till budgeten.

Sänkt moms på nättidningar och e-böcker. Om du tycker om att läsa mycket och dessutom gör det enligt den digitala eran är det här perfekt för dig. Sänkningen är stor från 25 till 6 procent och kommer att innebära lägre priser på de flesta tidningar och e-böcker som du handlar online.

Sänkt arbetsgivaravgift för de lov- och helgjobb som skolungdomar tar. Den här sänkningen börjar gälla den 1 augusti och går ut på att en arbetsgivare som anställer någon mellan 15 och 18 år får sänkt arbetsgivaravgift. Sänkningen ligger på omkring två tredjedelar och tillämpas på löner efter den 31 juli upp till 25 000 kr per månad. Allt för att främja anställningen av den här åldersgruppen.

Höjd skatt på fossila bränslen i kraftvärmeverk från 1 augusti. Tanken är att försöka göra vår el så miljövänlig som möjligt och ett steg i rätt riktning är att slopa skattenedsättningen av energiskatt och höja koldioxidskatten för fossila bränslen som används i kraftvärmeverk.

RUT-avdraget kommer att se sitt tak höjt nu i sommar. Förslaget gäller hela 2019 och höjer det nuvarande taket för personer under 65 från 25 000 kr till 50 000 per person och år. Det innebär att taket blir 50 000 kr oavsett ålder.

Skattereduktioner för gåvor. Det blir billigare att ge pengar till ideella verksamheter genom en skattereduktion med 25 % och maximalt 1 500 kr per år. Varje gåva måste dock uppgå till minst 200 kr och totalt 2 000 kr per år.

Böcker påverkas av de nya skatterna

Niklas har en gedigen bakgrund inom ekonomi. Tack vare sin erfarenhet inom såväl banksektorn som retailbranschen, startups och väletablerade företag så har han skaffat sig en bred kunskapsbas inom ekonomi och finans. Att ha arbetat med såväl privatpersoner som företag har gjort att han fått ett brett perspektiv på hur behovet av finansiella lösningar ser ut från olika kunders perspektiv. Vidare har Niklas ett gediget intresse för värdepappersmarknaden. Att ständigt hålla sig uppdaterad om de senaste nyheterna är en självklarhet för honom. Denna breda kunskapsbas har sedan legat till grund för det Sverigekredit.se är idag.

Fyll i formuläret för att fortsätta din ansökan hos vår partner

*” anger obligatoriska fält

Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden