Riksbankens prognos: Oförändrad ränta efter höjning i december

Riksbankens prognos

Nyligen meddelade Riksbanken i ett pressmeddelande att reporäntan lämnas oförändrad på 0,25 procent, men cementerade samtidigt prognosen för en sannolik räntehöjning till 0 procent i december. Det är i sådana fall första gången sedan januari 2015 som räntan är positiv – en drygt femårig period av negativ ränta kan alltså komma till sitt slut snart.

Samtidigt poängteras att den höga skuldsättningen hos svenska hushåll innebär extra en känslighet för ändrade ekonomiska förutsättningar. Något som fått Riksbanken att korrigera framtidsutsikterna för reporäntan. Tidigare var prognosen att räntan skulle höjas ytterligare mot slutet av 2020, men nu förväntas räntan stanna på 0 procent fram tills slutet av 2022.

Snabbval
Läser in...

  Få rustade för räntehöjning enligt Riksbanken

  En undersökning utförd av ICA Banken visar att få svenskar är rustade för en höjning av räntan. Hälften av de svarande skulle ha svårt att klara en ökning på mer än 2 000 kronor och för en fjärdedel går smärtgränsen redan vid 1 000 kronor. Undersökningen konstaterar att en ökning av reporäntan till 1 procent skulle få stor effekt på lånetagarnas privatekonomi.

  Endast den planerade ökningen till 0 procent i december innebär en extra kostnad på cirka 400 kronor i månaden för hushåll med lån på tre miljoner. Skulle räntan istället höjas till 1 procent skulle det för samma hushåll resultera i en höjd månadskostnad på lite över 2 000 kronor – något som varannan svarande menar skulle få stor påverkan på vardagsekonomin.

  Om Riksbankens nuvarande prognos stämmer innebär det att svenska hushåll kan förvänta sig en mindre höjning inom kort men därefter känna sig lugna med att räntan håller sig kvar på stabila 0 procent. En höjning till 1 procent ser alltså inte särskilt sannolikt ut i dagsläget.

  Konjunkturutvecklingen i Sverige

  I pressmeddelandet uppger Riksbanken att handelskonflikten mellan USA och Kina, samt oklarheterna kring Brexit, fortsätter skapa osäkerhet för tillväxtutsikterna. Sverige har gått in i en period av lägre tillväxt och avmattningen av högkonjunkturen har skett snabbare än förväntat. Däremot pekar inte prognosen på en lågkonjunktur, menar Riksbanken.

  Trots att prognosen indikerar att räntan kommer förbli oförändrad en bra tid efter den förväntade höjningen i december, är det svårt att säga något säkert. Osäkerheten i omvärlden gör det problematiskt att förutsäga när en höjning skulle vara lämplig.

  Om utsikterna skulle se bättre ut kan reporäntan komma att höjas, men om utvecklingen skulle ta en sämre riktning kan penningpolitiken göras mer expansiv genom en sänkning.

  Skydda dig mot en plötslig höjning

  Det ska alltså poängteras att Riksbankens prognos är just det – en prognos och en förväntad utveckling. Det går inte med hundra procents säkerhet att säga hur framtiden kommer se ut.

  I dagsläget verkar det inte som särskilt sannolikt med en räntehöjning till 1 procent inom de närmsta åren, men det är samtidigt inte ett omöjligt scenario. Det är därför oroande hur många svenskars privatekonomi som inte är rustade för en sådan höjning.

  För den som vet med sig att ekonomin är ansträngd finns det några saker man kan göra:

  1. Buffertspara för eventuell räntehöjning – Ha ett sparkonto för att täcka oväntade höjningar av räntan. Ta höjd för en ränteökning på 3 procent för säkerhets skull.

  2. Bind bolåneräntan – Inte alltid det billigaste alternativet, men det eliminerar risken för plötsliga ökningar av boendekostnaden, så att du kan sova lugnt om nätterna.

  3. Förhandla om dina bolån – Oftast finns utrymme att förhandla om din bolåneränta eller byta bank med lägre ränta för att öka marginalerna vid en framtida höjning.

  4. Ta inte ett för stort bolån – Om du står inför att teckna ett bolån bör du redan innan stresstesta din ekonomi så att du klarar av en räntehöjning på 3 procent.

  Jämför långivare för bäst bolåneränta

  Niklas har en gedigen bakgrund inom ekonomi. Tack vare sin erfarenhet inom såväl banksektorn som retailbranschen, startups och väletablerade företag så har han skaffat sig en bred kunskapsbas inom ekonomi och finans. Att ha arbetat med såväl privatpersoner som företag har gjort att han fått ett brett perspektiv på hur behovet av finansiella lösningar ser ut från olika kunders perspektiv. Vidare har Niklas ett gediget intresse för värdepappersmarknaden. Att ständigt hålla sig uppdaterad om de senaste nyheterna är en självklarhet för honom. Denna breda kunskapsbas har sedan legat till grund för det Sverigekredit.se är idag.

  Fyll i formuläret för att fortsätta din ansökan hos vår partner

  *” anger obligatoriska fält

  Hidden
  Hidden
  Hidden
  Hidden
  Hidden
  Hidden
  Hidden
  Hidden
  Hidden