Nästan alla partier vill ändra på ränteavdraget

Debatten om ränteavdraget var i stora delar död i många år. I samband med de ökande bostadspriserna och den ökande belåningen har frågan om avdragets vara eller icke vara dock blivit aktuell de senaste åren. Faktum är att frågan om ränteavdraget har blivit en av de stora ekonomiska frågorna i valrörelsen.

I dagsläget är det så att de största partierna i Sverige, det vill säga Socialdemokraterna och Moderaterna, i princip säger nej till förändringar i reglerna om ränteavdrag. Övriga partier vill i stället att en översyn ska göras så snart som möjligt.

Här kan du läsa mer om vad de olika partierna i riksdagen har uttalat om framtiden för ränteavdraget. Först är det dock klokt att förklara vad avdragsreglerna egentligen innebär.

Rosenbad

Skattereduktion för alla räntor på alla lån

Ränteavdraget är en mekanism som innebär att den som betalar kostnadsräntor får en slags rabatt på sina kostnader. Denna rabatt finansierar staten genom att ta ut avkastningsskatt på intjänad ränta. Ränteavdraget gäller för alla lån, med endast några undantag (CSN-lån till exempel), det vill säga såväl bolån och privatlån som sms lån och kreditkortsräntor. Så fort man lånar pengar har man rätt att få tillbaka en del av räntebetalningarna.

Exempel: Du har ett privatlån på vilket du betalar 10 000 kr i ränta under ett år. Med ränteavdraget på 30% blir din faktiska lånekostnad 7000 kr.

Exempel: Du har ränteinkomster på 10 000 kr från sparkonton under ett år. På dessa inkomster ska du betala 30% skatt och får då behålla 7000 kr.

Det som föreslås från både riksdagspartierna och en lång rad experter är att ränteavdraget bör trappas ned. Idén är att det ska ske långsamt med kanske någon eller några procentenheter per år, inte att det ska fasas ut helt.

Så här säger de olika partierna

Det är tydligt att det finns en samsyn bland partierna kring att något bör göras kring ränteavdraget. Det är som sagt Socialdemokraterna och Moderaterna som är mer uttalat emot förändringar i närtid. Vill man vara krass kan man anta att det har att göra med att de två största partierna inte vill stöta sig med stora delar av sina väljarbaser. Noterbart är att partierna i princip enbart siktar in sig på bostadspolitiken i sina förslag. Man nämner vare sig privatlån eller snabblån. Om man har glömt att ränteavdraget gäller för alla typer av lån, eller om man endast vill trappa ned avdraget för just bolån är oklart.

Socialdemokraterna

Socialdemokraternas syn är att man är mycket tveksamma till att göra förändringar i reglerna kring ränteavdraget. Det skäl man framför är att många har utgått från dagens regler när de har tagit de kanske största ekonomiska besluten i livet. Socialdemokraterna öppnar dock för en bredare reform inom skattesystemet där ränteavdraget kan ingå som en faktor.

Moderaterna

Moderaterna säger blankt nej till att införa regler om nedtrappning av ränteavdraget. Det man framför som skäl är att det inte finns någon anledning att ändra på den balans mellan avdrag för kostnader/skatt på vinst som nu råder.

Liberalerna

Liberalerna, som ideologiskt kanske borde vara ett parti som vill slopa både vinstskatt och avdragsrätt, har en mycket tydlig bild av vilka förändringar man vill se. Förslaget från partiet är att ränteavdraget ska trappas ned med tio procentenheter från 30% till 20%, detta under tio år. I praktiken skulle förslaget innebära en minskning av avdraget med en procentenhet per år.

Kristdemokraterna

Kristdemokraterna är inne på lite samma linje som Liberalerna. Partiet ser gärna att en nedtrappning sker, men den ska samtidigt ske under en längre tid. Överlag vill Kristdemokraterna att reglerna om ränteavdrag bör adresseras i ett bredare perspektiv i vilket fler frågor inom bostadspolitiken behandlas.

Centerpartiet

Centerpartiet kan sägas vara det parti, efter Socialdemokraterna och Moderaterna, som är mest försiktigt med att lyfta ränteavdragsreglerna. Man lägger in många brasklappar men partiet har meddelat att man är redo att diskutera avdraget i en bred reform. Om beslut om att göra förändringar klubbas bör nedtrappningen enligt Centerpartiet ske gradvis.

Vänsterpartiet

Vänsterpartiet är, föga förvånande, det parti som går hårdast fram i debatten kring ränteavdragets vara eller icke vara. Partiet anser att ränteavdraget bör börja trappas ned snarast och att nedtrappningen bör vara på 1-2 procentenheter per år under 5-10 år. Ett annat förslag från Vänsterpartiet är att det ska finnas ett tak för hur mycket en privatperson kan dra av totalt per år.

Sverigedemokraterna

Även Sverigedemokraterna ställer sig bakom en nedtrappning av avdraget. I de besked partiet har lämnat i olika sammanhang är idén att nedtrappningen bör ske med en procentenhet per år. Under hur lång tid nedtrappningen ska ske har man inte specificerat.

Miljöpartiet

Miljöpartiets syn i frågan är att avdragsmöjligheten bör begränsas och det genom en nedtrappning över tid. I övrigt har partiet inga mer konkreta förslag utan vill se frågan behandlas som en del i en större reform kring skatter och bostadspolitik.

Källor: Respektive riksdagspartis partiprogram och debattartiklar publicerade på partiernas respektive webbplatser.

Niklas har en gedigen bakgrund inom ekonomi. Tack vare sin erfarenhet inom såväl banksektorn som retailbranschen, startups och väletablerade företag så har han skaffat sig en bred kunskapsbas inom ekonomi och finans. Att ha arbetat med såväl privatpersoner som företag har gjort att han fått ett brett perspektiv på hur behovet av finansiella lösningar ser ut från olika kunders perspektiv. Vidare har Niklas ett gediget intresse för värdepappersmarknaden. Att ständigt hålla sig uppdaterad om de senaste nyheterna är en självklarhet för honom. Denna breda kunskapsbas har sedan legat till grund för det Sverigekredit.se är idag.

Fyll i formuläret för att fortsätta din ansökan hos vår partner

*” anger obligatoriska fält

Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden