Kryptovalutornas dåtid, nutid och framtid

Kryptovalutor har varit ett hett samtalsämne på senaste tid. Denna nya typ av betalningsmedel har skakat om den globala ekonomin i grunden och många är intresserade av att investera i kryptovalutor på ett eller annat sätt.

Det är inte bara privatpersoner som intresserar sig för detta. Även stora företag, organisationer och stater har tanker, åsikter och idéer om bl.a. kryptovalutans framtid, dess tillförlitlighet och användningsområden.

Det råder definitivt ingen konsensus kring huruvida detta är en bra eller dålig utveckling för ekonomin. Klart är dock att det är något som engagerar väldigt många.

Den första kryptovalutan togs fram 2009 av en person vid namn Satoshi Nakatomo. Ingen vet dock idag vem denne Nakatomo faktiskt är. Det finns teorier om att det är allt ifrån en viss specifik person till att det ska vara ett nätverk av flera skickliga dataingenjörer och finansmän. Denna mysticism kring bitcoins ursprung har definitivt bidragit till uppståndelsen kring denna revolutionerande valuta.

Bitcoin är idag en av flera kryptovalutor på marknaden, men håller fortfarande förstaplatsen som den allra mest populära. Andra kryptovalutor är exempelvis ethereum och litecoin. Varje kryptovaluta fungerar, framställs och används på olika sätt. Det finns inte någon övergripande organisation som styr över marknaden av kryptovalutor.

Kryptovalutor användes från början framför allt på darknet. Darknet är en avlägsen och anonym del av internet, vilket lockar till sig en mängd användare.

Flertalet av användarna på darknet ville dessutom göra affärer med varandra och behövde ett sätt att hålla dessa affärer så anonyma som möjligt. Vanliga monetära transaktioner kunde spåras relativt enkelt, men bitcoin erbjöd en lösning på detta problem.

Tack vare att affärerna kunde skötas helt anonymt med hjälpt av bitcoin så växte användningen och populariteten snabbt. Användandet av bitcoin blev faktiskt såpass populärt att världen utanför darknet också ville börja spekulera i denna mytomspunna valuta.

Sedan ett par år tillbaka har bitcoin blivit ett hett villebråd bland spekulanter och investerare. Strax efter att bitcoin slog igenom började flera banker sälja bitcoincertifikat och -terminer, vilket gjorde att i stort sett vem som helst kunde bli involverad i bitcoinmarknaden utan att behöva köpa själva valutan.

Vidare är det alltfler utanför darknets kretsar som också börjat investera i bitcoin, vilket resulterat i att kurserna rusat iväg uppåt. ATH-noteringen för bitcoin har hittills varit $ 19 783,06. Denna summa motsvarar ungefär 160 000 kr – för en bitcoin!

Anledningen till den höga kursen beror till stor del på att det endast finns ett begränsat antal bitcoin på totalt ca 21 miljoner. Det går alltså inte att utvinna mer än det, vilket gör att värdet på varje enskild bitcoin blir väldigt högt.

Kryptovalutor

I takt med den ökade populariteten så har alltfler stater börjat erkänna den som ett lagligt betalningsmedel. Detta har minst sagt, spätt på den redan befintliga populariteten. Bitcoin blir alltmer vanligt förekommande som ett godtagbart betalningsmedel i flera butiker och det finns idag exempel på banker som tillåter en att växla in vanliga pengar i utbyte mot denna kryptiska valuta.

Snabbval
Läser in...

  Nackdelar med kryptovalutor

  Kryptovalutor är dock inte endast förknippat med guld och gröna skogar. Nyligen gick nämligen flera stora banker, så som Bank of America, J.P. Morgan och Citigroup, ut med nyheten att de inom kort kommer förbjuda sina kreditkortskunder från att köpa olika kryptovalutor. Anledningen till denna kraftiga vändning från bankerna är för att de är oroliga för sina kunders framtida ekonomi.

  I dagsläget står bitcoin i ungefär $ 8 000 och har tappat närmare 60% i värde sedan december. Med andra ord är risken för ytterligare nedgång väldigt stor. Samtidigt tror flertalet spekulanter på uppgång inom kort som en naturlig följd av den långa nedgången. Med andra ord är det ingen som riktigt vet.

  Vad som kan konstateras är dock att volatiliteten, alltså kursens svängningar från högt till lågt, och vice versa, är väldigt hög avseende kryptovalutor i allmänhet och bitcoin i synnerhet.

  Vidare kan det också konstateras att det alltjämt är kostsamt att investera i bitcoin. Det kan därför var svårt att samla ihop tillräckligt att finansiera en investering uteslutande med egna medel. Det finns därför exempel på investerare som lånat pengar för att investera i bitcoin. Är du intresserad av detsamma kan du klicka här för att jämföra privatlån.

  Vi vill dock poängtera att ett lån av den här karaktären, i syfte att finansiera en investering, är förenat med hög risk. Det är därför extremt viktigt att du som låntagare är medveten om exakt vilka konsekvenser som kan följa av ett sådant åtagande.

  Niklas har en gedigen bakgrund inom ekonomi. Tack vare sin erfarenhet inom såväl banksektorn som retailbranschen, startups och väletablerade företag så har han skaffat sig en bred kunskapsbas inom ekonomi och finans. Att ha arbetat med såväl privatpersoner som företag har gjort att han fått ett brett perspektiv på hur behovet av finansiella lösningar ser ut från olika kunders perspektiv. Vidare har Niklas ett gediget intresse för värdepappersmarknaden. Att ständigt hålla sig uppdaterad om de senaste nyheterna är en självklarhet för honom. Denna breda kunskapsbas har sedan legat till grund för det Sverigekredit.se är idag.

  Fyll i formuläret för att fortsätta din ansökan hos vår partner

  *” anger obligatoriska fält

  Hidden
  Hidden
  Hidden
  Hidden
  Hidden
  Hidden
  Hidden
  Hidden
  Hidden