Fördelar med att ansöka om lån med medsökande

Det är allmänt känt att den som ansöker om lån med en medsökande väsentligt ökar sina chanser att få lånet beviljat. Anledningen är uppenbar. En medsökande innebär en extra säkerhet för långivaren, vilket automatiskt gör långivaren mer välvilligt inställd. Statistiken talar sitt tydliga språk även när det gäller villkoren för lån. Med en medsökande finns större chanser att få exempelvis lägre ränta. I den här artikeln presenterar vi detaljerna om fördelarna med att ansöka om lån med medsökande.

lån medsökande

Typiska fördelar med medsökande:

  • Något förenklat kan fördelarna med att ansöka med en medsökande sammanfattas i tre punkter, nämligen:
  • Möjlighet att beviljas lån över huvud taget
  • Möjlighet att få låna mer
  • Möjlighet att förhandla/omförhandla till bättre villkor

Nedan kan du läsa lite mer ingående om de olika fördelarna.

Ökad chans att få lån

För alla lån är låntagarens betalningsförmåga av central vikt. En hög betalningsförmåga innebär helt enkelt att låntagaren har gott om utrymme i sin ekonomi för att betala räntor och amorteringar. En låg betalningsförmåga är givetvis en indikation på motsatsen.

Om du har en låg inkomst, exempelvis på grund av deltidsarbete, kan det vara svårt att bli beviljad lån. Med en medsökande adderas en inkomst till den totala betalningsförmågan för lånet, vilket då väsentligt ökar dina chanser att få lånet beviljat.

För specifika detaljer kring företagskrediter för exempelvis enskild firma, kan du läsa mer i vår artikel om företagslån.

Låna större belopp

Betalningsförmågan är inte bara central för möjligheten att få låna över huvud taget. Den påverkar också hur mycket du kan få låna. En medsökande förstärker kapaciteten att betala räntor och amorteringar på högre belopp.

Exempel: Du har en disponibel inkomst efter skatt på 15 000 kr per månad. Utifrån denna uppgift meddelar långivaren att du får låna 100 000 kr. Du har emellertid ansökt om ett högre lånebelopp, exempelvis 150 000 kr. Ansöker du med en medsökande kan långivaren ompröva sitt beslut och bevilja ditt lån på 150 000 kr.

Starkare position vid omförhandlingar

Alla lån förutom snabblån kan omförhandlas, antingen när som helst eller när eventuella bindningstider har löpt ut. I ett läge där du har möjlighet att förhandla om nya villkor kan det faktum att du ansöker med en medsökande ge dig en starkare förhandlingsposition. Framför allt är det räntan du kan påverka, men även vissa andra villkor kan omförhandlas.

Medsökandens roll

En medsökande är en person som har delat betalningsansvar för lånet. Det betyder att långivaren har full rätt att kräva in betalningar för räntor och amorteringar i den händelse huvudsökande av olika anledningar inte kan betala. Detta är ett betydande ansvar som inte ska underskattas.

Om du behöver teckna ett lån, exempelvis ett privatlån, finner du nästan alltid i ansökningsformuläret en ruta i vilken du ska ange om du ansöker ensam eller med en medsökande. Exakt hur formuleringen ser ut kan skilja sig mellan olika långivare. Hos exempelvis AXO Finans får du frågan om ni är ”två sökande” som söker lån och får sedan komplettera med uppgifter för din medsökande. Hos Freedom Finance får du direkt frågan om du vill ”lägga till medsökande”.

Medsökande ska alltid både ansöka om och teckna lån tillsammans med huvudsökande. Det går inte att lägga till en medsökande i ett senare skede. Vid omförhandling/omläggning av lån är detta dock givetvis möjligt. Att medsökande så att säga är med redan från början innebär att hans eller hennes ekonomi granskas på samma sätt som huvudsökanden. Detta inkluderar kreditupplysning och kreditkontroll.

Sammanfattning: Medsökandens roll

  • Fullt solidariskt ansvar för lånet
  • Betalningsskyldighet för alla räntor och amorteringar om huvudsökande inte kan betala
  • Kreditupplysning och kreditkontroll görs även på medsökande

Att tänka på innan du ansöker

Det finns många saker du bör fundera på innan du ansöker om ett lån. Detta gäller särskilt om du ansöker med medsökande. Det är viktigt att du och eventuell medsökande noga går igenom ert respektive ansvar och gör tydligt hur eventuella problem ska lösas. Tyvärr finns mer än ett exempel på lån som har orsakat betydande personliga konflikter.

Det ekonomiska samspelet mellan låntagare och medsökande är viktigt att diskutera, detta oavsett vilken inbördes relation ni har. Om medsökande är en make/maka eller sambo, är det klokt att noga fundera igenom hur er gemensamma ekonomi ser ut och tillsammans besluta er för hur ni ska hantera eventuella problem med lånet. Detsamma gäller om medsökande är en förälder.

Det finns idag vissa banker som kan godta en vän som medsökande. Av olika skäl är en sådan lösning kanske inte det lämpligaste. En anledning är att det saknas en familjejuridisk koppling mellan vänner.

En annan sak som du och din medsökande bör ha i bakhuvudet är räntefördelningen i era respektive deklarationer. Eftersom en medsökande har fullt betalningsansvar kommer långivaren, om inte annat meddelas, att fördela räntorna med 50% på var och en av er. Det är klokt att meddela långivaren att hela det betalade räntebeloppet ska anges i huvudsökandes deklaration. Det finns emellertid också en möjlighet att justera fördelningen i själva deklarationen innan den lämnas in.

För mer nyttig läsning kring vad du ska tänka på innan du ansöker om lån, se gärna vår artikel på ämnet – Viktigt inför ett lån.

Niklas har en gedigen bakgrund inom ekonomi. Tack vare sin erfarenhet inom såväl banksektorn som retailbranschen, startups och väletablerade företag så har han skaffat sig en bred kunskapsbas inom ekonomi och finans. Att ha arbetat med såväl privatpersoner som företag har gjort att han fått ett brett perspektiv på hur behovet av finansiella lösningar ser ut från olika kunders perspektiv. Vidare har Niklas ett gediget intresse för värdepappersmarknaden. Att ständigt hålla sig uppdaterad om de senaste nyheterna är en självklarhet för honom. Denna breda kunskapsbas har sedan legat till grund för det Sverigekredit.se är idag.

Fyll i formuläret för att fortsätta din ansökan hos vår partner

*” anger obligatoriska fält

Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden