Bostadsmarknaden – Vad är det som pågår egentligen?

Bostadsmarknaden är ständigt i rörelse. Vad som är anmärkningsvärt är den nedåtgående trenden för prisutvecklingen. Trenden har dessutom varit ihållande under en längre period. Juli var senaste månaden en uppgång kunde noteras, vilket är ett halvår sedan. En trend som håller i sig över en så lång tid bör ses som en cementerad utvecklingstendens. Med andra ord finns det anledningar till att tro på en fortsättning prisnedgång, i alla fall ett tag till. Det finns dock indikationer på att priserna kan komma att plana ut här framöver. Som spekulant på marknaden kan det vara svårt att veta huruvida man ska köpa, sälja eller agera avvaktande. Marknaden har minst sagt varit oförutsägbar tidigare och det är långt ifrån omöjligt att en tvär svängning kan uppstå igen i framtiden.

Pengar och hus

Det går inte att peka på en enda avgörande anledning till bostadsmarknadens utveckling. Sett till Sveriges ekonomi i stort torde priserna vara på uppgång med tanke på den rådande högkonjunkturen. Bostadsmarknaden är dock mer komplex än så. Precis som på vilken marknad som helst så styrs priserna av de två faktorerna utbud och efterfrågan. Detta gäller allt från mjölk, kläder, bilar till hus. För det första måste det finnas ett utbud av något. I det här fallet gäller det utbudet av bostäder. För det andra krävs det en efterfrågan från villiga köpare. Denna efterfrågan har varit stor tidigare, men har på senare tid avtagit. Om utbudet är större än efterfrågan måste priserna sjunka för att det ska finnas köpare som är villiga till att göra en affär.

Vad har då påverkat den minskade efterfrågan? Främst har det att göra med psykologiska aspekter. Det kan te sig märkligt att ett så pass abstrakt begrepp kan komma att påverka en stor marknad som bostadsmarknaden, men det går inte att bortse från att detta är en stor anledning. Köpare blir mer och mer avvaktande om man börjar märka en liten nedåtgående trend. Vill färre och färre köpa blir utbudet till slut för stort för att det ska kunna fortsätta ligga på samma nivå.

Den grundläggande orsaken till de mer avvaktande köparna var förmodligen omvärldsaspekter som skapade en oro över vart marknaden var på väg. Redan under sommaren började det talas om från politiskt håll att ett amorteringskrav skulle träda i kraft, vilket lade grunden för någon form av osäkerhet. Vissa blev osäkra på vad ryktena innebar och vad ett amorteringskrav skulle innebära i realiteten. När detta sedan späddes på av analytikernas spådomar om en prisnedgång så började nedgången bli tydlig.

Mitt i spekulationerna kring bostadsprisernas vara eller icke vara kom dessutom nyheten om att en av de stora bankerna i landet, Nordea, skulle flytta sin verksamhet till Finland. I och med att Nordea vid den tidpunkten hade 4,2 miljoner privatkunder i Sverige kom detta även att påverka bostadspriserna på grund av att folk inte var säkra på hur ett lån skulle påverkas av bankens framtida flytt. Att leta bolån hos andra aktörer än sin egen huvudbank kan dessutom vara en snårig och tidskrävande process. Även detta fick med andra ord prisutvecklingen att stagnera och, till och med, avta. Flera av dessa potentiella låntagare hade då förmodligen missat att det finns smarta jämförelsetjänster för bolån, precis som för privatlån och smslån. Vi på sverigekredit är väldigt nöjda och stolta över att kunna tillhandahålla en sådan jämförelsetjänst, där du enkelt jämför bolåneräntor.

I dagsläget vet aktörerna på marknaden, alltså såväl köpare som säljare, lite mer om hur framtiden förmodligen kan komma att se ut. Amorteringskravet är beslutat att träda ikraft den 1 mars 2018, vilket varit den största bidragande faktorn till någon form av visshet kring framtiden. Spekulanterna har något konkret att förhålla sig till i och med detta. Vidare har det kommit indikationer på att reporäntan fortsatt lär vara negativ även under 2018 för att därefter återigen bli positiv under 2019 och 2020. Detta har lett till vetskapen om att det även i fortsättningen kommer vara relativt billigt att ta ett lån, men att även lånen kommer bli dyrare om ett år eller två. Det lär med andra ord finnas en fortsatt köpvilja på marknaden, men betalningsförmågan har reducerats kraftigt och kommer att bli än lägre på sikt. Mot bakgrund av detta lär priserna fortsätta nedåt en period till för att sedan stanna av och plana ut. Detta är vår, och flera experters, förutsägelser om framtiden i alla fall. Huruvida dessa förutsägelser kommer infrias är dock omöjligt att förutse, men det är å andra sidan just detta som gör bostadsmarknaden så intressant att följa och spekulera i.

Svens bana började inom bank- och försäkringsbranschen. Sin utbildningsbakgrund har han inom såväl juridik som ekonomi vilket ger honom god kunskap om de olika finansiella produkterna vi erbjuder på Sverigekredit.se. Hans juridiska kunskaper har varit högst centrala för att vi på Sverigekredit ska vara säkra på att vi erbjuder så konsumentvänliga lösningar som möjligt.

Fyll i formuläret för att fortsätta din ansökan hos vår partner

*” anger obligatoriska fält

Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden