Bakläxa för långivare om lånereklam

Att det alltid har funnits reklam inom alla marknader som är mer eller mindre tveksamma är absolut inte något nytt. Det är lite av reklamskaparnas jargong att ge publiken något som de verkligen behöver tänka till om.

De senaste åren har dock utbudet av lån på marknaden ökat kraftigt och i och med detta även den reklam som riktas direkt till slutkunden. Du har redan idag säkerligen sett någon reklam för lån i media eller på bussen.

Många gånger gäller reklamen begrepp och uttryck som är svåra att förstå för gemene man. Detta har lett till att reklamombudsmannen på senaste tiden har fått in fler och fler klagomål på reklam som är tveksamma eller helt enkelt inte är rätt. Många långivare har redan detta år fått bakläxa när det gäller deras reklam.

Grupp chockade av reklam

Varför gör de på detta viset?

Ibland kan det vara svårt för de flesta att förstå varför någon skulle vilja göra en vilseledande reklam med vilja. Många gånger är det viktigt att förstå att det är ett stort utbud av människor som ser samma reklam. Det är därför svårt för de som skapar att göra en reklam som passar alla.

På senaste tiden har dock som sagt de anmälan som lämnats in ökat. Detta kan bero på att långivare försöker vara mer och mer konkurrenskraftiga och då det finns ett stort utbud av långivare är det svårt att locka till sig kunden. Att framställa en produkt i sin bästa dager är dock något som varken är olagligt eller oetiskt och du som privatperson har också ett ansvar att vara kritisk och faktiskt förstå det som läggs fram i reklamen.

Många gånger är det tyvärr dock medvetet och de som skapar reklamen gör det för att vilseleda kunderna och få dem att köpa en produkt. I dessa fall då de anmäls till reklamombudsmannen bedömer de många gånger att långivaren har brutit mot artikel 5 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation.

Detta händer sedan

Vad du som privatperson kan göra är som sagt att lägga in en anmälan hos reklamombudsmannen men vad händer sedan? Tyvärr finns det många som tror att det åläggs böter för ett negativt beslut men så är inte fallet. Eftersom reklamombudsmannen inte är en myndighet kan inte sanktioner tillgå men en negativ yttring gör att företaget ses negativt av allmänheten. Detta är de flesta gångerna nog för att företaget ska förstå att de inte har nått fram till kunder på rätt sätt.

Du kan vara lugn då de flesta företag faktiskt följer reklamombudsmannens beslut och tar ned eller ändrar reklam som anses vara vilseledande eller felaktig. 2015 var det fler som fälldes än de som friades och även detta år stiger antalet anmälningar. Du kan enkelt anmäla en reklam då det är något alla kan göra. Om du känner att en reklam på något sätt inte stämmer eller är vilseledande är det din fulla rätt.

Niklas har en gedigen bakgrund inom ekonomi. Tack vare sin erfarenhet inom såväl banksektorn som retailbranschen, startups och väletablerade företag så har han skaffat sig en bred kunskapsbas inom ekonomi och finans. Att ha arbetat med såväl privatpersoner som företag har gjort att han fått ett brett perspektiv på hur behovet av finansiella lösningar ser ut från olika kunders perspektiv. Vidare har Niklas ett gediget intresse för värdepappersmarknaden. Att ständigt hålla sig uppdaterad om de senaste nyheterna är en självklarhet för honom. Denna breda kunskapsbas har sedan legat till grund för det Sverigekredit.se är idag.

Fyll i formuläret för att fortsätta din ansökan hos vår partner

*” anger obligatoriska fält

Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden